محدوده سرویس دهی: اطلسی -جمهوری-دروازه قرآن

سیب زمینی سرخ شده با پنیر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

سیب زمینی تنوری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

نان سیر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,000 تومان

بیبی کروسان گوشتی(میت کورنتی)

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,000 تومان

ماهی شیر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
59,000 تومان

فیله گوساله

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
70,000 تومان

مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
33,000 تومان

بره مخصوص

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
83,000 تومان

دنده گوساله(تاماهاک)

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
75,000 تومان

سیر استیک

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
53,000 تومان

پپرونی تند

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
47,000 تومان

بیکن

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
49,000 تومان

سبزیجات

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
33,000 تومان

مارگاریتا

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
31,000 تومان

ماهیچه مخصوص گوسفندی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
149,000 تومان

گوشت شاندیز گوسفندی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
143,000 تومان

سر دست شاندیز گوسفندی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
89,000 تومان

ماهیچه بوقلمون (فاقد کلسترول)

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
79,000 تومان

جوجه سرخ شده شاندیز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
49,000 تومان

شیشلیک شاندیز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
139,000 تومان

مخلوط شاندیز

0 از 5
2 تیکه شیشلیک،2تیکه برگ گوسفندی،2تیکه شنسیل مرغ،2تیکه پاچین مرغ
89,000 تومان

برگ مخصوص گوسفندی شاندیز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
109,000 تومان

فیله مخصوص گوسفندی شاندیز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
109,000 تومان

لقمه گوسفندی شاندیز

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
45,000 تومان

لقمه گوسفندی مخصوص شاندیز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
49,000 تومان

جوجه کباب با استخوان

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
39,000 تومان

مینی شیشلیک شاندیز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
53,000 تومان

مینی سر دست شاندیز گوسفندی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
59,000 تومان

مینی فیله و برگ مخصوص شاندیز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
53,000 تومان

مینی مخلوط شاندیز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
49,000 تومان

مینی جوجه کباب

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
23,000 تومان

ماهی کباب شیر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
59,000 تومان

میگو کباب

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
69,000 تومان

ماهی قز الا

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
49,000 تومان

استیک ماهی مخصوص

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
59,000 تومان

میرزا قاسمی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,000 تومان

سوپ جو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,000 تومان

تیرامیسو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,000 تومان

ژله

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,000 تومان

کارامل

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,000 تومان

حلوا شیرازی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,000 تومان

سالاد شیرازی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,000 تومان

سالاد فصل

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,000 تومان

ترشی 7 میوه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,000 تومان

ماست محلی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,000 تومان

دوغ محلی کوچک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

دوغ محلی بزرگ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

زیتون پرورده

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,000 تومان

خیارشور ویژه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,000 تومان

ترشی سیر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,000 تومان

ماست موسیر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,000 تومان