ژوانی

آدرس: خ.شفا

رستوران و تهیه غذا و فست فود و کافه وصبحانه

3.46
29
 • در حال سفارش گیری
 • نظرات شما
مرتب سازی:
منو
 • منو
 • بیشترین امتیاز
 • پرفروش ترین
 • جدیدترین
 • ارزانترین
 • گرانترین
تخفیف دارها
موجودها
خوراک
خوراک (کباب ها)
 • 5
 • 0
 • 240,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
خوراک (کباب ها)
 • 4
 • 1
 • 115,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
خوراک (کباب ها)
 • 3.43
 • 2
 • 80,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
خوراک (کباب ها)
 • 2
 • 0
 • 175,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
خوراک (کباب ها)
 • 1
 • 1
 • 100,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
خوراک
 • 0
 • 0
 • 45,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
خوراک (کباب ها)
 • 0
 • 0
 • 180,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
خوراک (کباب ها)
 • 0
 • 0
 • 100,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
خوراک (کباب ها)
 • 0
 • 0
 • 200,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
خوراک (کباب ها)
 • 0
 • 0
 • 120,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
خوراک (کباب ها)
 • 0
 • 0
 • 245,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
خوراک (کباب ها)
 • 0
 • 0
 • 140,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
خوراک (کباب ها)
 • 0
 • 0
 • 115,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
خوراک (کباب ها)
 • 0
 • 0
 • 110,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
خوراک (کباب ها)
 • 0
 • 0
 • 120,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
خوراک (کباب ها)
 • 0
 • 0
 • 155,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
غذاي ايراني
غذای ایرانی
 • 5
 • 0
 • 150,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
غذای ایرانی
 • 5
 • 0
 • 180,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
غذای ایرانی
 • 5
 • 1
 • 155,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
غذای ایرانی
 • 4
 • 0
 • 135,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
غذای ایرانی
 • 4
 • 0
 • 285,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
غذای ایرانی
 • 3.8
 • 0
 • 145,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
غذای ایرانی
 • 3.63
 • 3
 • 120,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
غذای ایرانی
 • 3.44
 • 2
 • 130,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
غذای ایرانی
 • 3.2
 • 2
 • 200,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
غذای ایرانی
 • 3
 • 0
 • 165,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
غذای ایرانی
 • 2
 • 0
 • 220,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
غذای ایرانی
 • 0
 • 0
 • 280,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
غذای ایرانی
 • 0
 • 0
 • 240,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
غذای ایرانی
 • 0
 • 0
 • 150,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
غذای ایرانی
 • 0
 • 0
 • 150,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
غذای ایرانی
 • 0
 • 0
 • 220,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
غذای دریایی
غذای دریایی
 • 3.33
 • 1
 • 265,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
غذای دریایی
 • 1
 • 0
 • 250,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
غذای دریایی
 • 0
 • 0
 • 535,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
غذای دریایی
 • 0
 • 0
 • 270,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
دريايي (خوراک ها)
دريايي (خوراک ها)
 • 0
 • 0
 • 465,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
دريايي (خوراک ها)
 • 0
 • 0
 • 225,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
دريايي (خوراک ها)
 • 0
 • 0
 • 210,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
دريايي (خوراک ها)
 • 0
 • 0
 • 225,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
غذاي عربي
غذاي عربي
 • 0
 • 0
 • 280,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
غذاي عربي
 • 0
 • 0
 • 250,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
غذاي عربي
 • 0
 • 0
 • 160,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
غذاي عربي
 • 0
 • 0
 • 140,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
غذاي عربي
 • 0
 • 0
 • 110,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
غذاي عربي
 • 0
 • 0
 • 110,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
غذاي عربي
 • 0
 • 0
 • 325,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
غذاي عربي
 • 0
 • 0
 • 210,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
غذاي عربي
 • 0
 • 0
 • 145,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
غذاي عربي
 • 0
 • 0
 • 150,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
غذاي عربي
 • 0
 • 0
 • 100,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
غذاي عربي
 • 0
 • 0
 • 120,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
برگر (فقط شب)
ساندويچ ها( سفارش گ...
 • 3
 • 0
 • 150,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
ساندويچ ها( سفارش گ...
 • 3
 • 0
 • 125,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
برگر (فقط شب)
 • 0
 • 0
 • 125,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
برگر (فقط شب)
 • 0
 • 0
 • 135,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
برگر (فقط شب)
 • 0
 • 0
 • 130,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
برگر (فقط شب)
 • 0
 • 0
 • 175,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
برگر (فقط شب)
 • 0
 • 0
 • 115,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
ساندويچ ها( سفارش گ...
 • 0
 • 0
 • 125,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
پاستا (فقط شب)
پاستا (فقط شب)
 • 0
 • 0
 • 160,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
پاستاها( سفارش گيري...
 • 0
 • 0
 • 140,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
پاستاها( سفارش گيري...
 • 0
 • 0
 • 170,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
استيک (فقط شب)
استيک ها ( سفارش گي...
 • 4.33
 • 1
 • 205,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
استيک
 • 0
 • 0
 • 375,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
پيتزا ايتاليايي(فقط شب)
پيتزا ايتاليايي(فقط...
 • 0
 • 0
 • 215,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
پيتزا ايتاليايي(فقط...
 • 0
 • 0
 • 240,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
پيتزا ايتاليايي(فقط...
 • 0
 • 0
 • 230,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
پيتزا ايتاليايي(فقط...
 • 0
 • 0
 • 205,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
پيتزا ايتاليايي(فقط...
 • 0
 • 0
 • 215,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
پيتزا ايتاليايي(فقط...
 • 0
 • 0
 • 225,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
پيتزا ايتاليايي(فقط...
 • 0
 • 0
 • 215,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
پيتزا ايتاليايي(فقط...
 • 0
 • 0
 • 210,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
پيتزا ايتاليايي(فقط...
 • 0
 • 0
 • 135,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
پيتزا ايتاليايي(فقط...
 • 0
 • 0
 • 120,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
پيتزا ايتاليايي(فقط...
 • 0
 • 0
 • 225,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
پيتزا آمريکايي(فقط شب)
پيتزا آمريکايي(فقط ...
 • 0
 • 0
 • 230,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
پيتزا آمريکايي(فقط ...
 • 0
 • 0
 • 210,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
پيتزا آمريکايي(فقط ...
 • 0
 • 0
 • 180,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
پيتزا آمريکايي(فقط ...
 • 0
 • 0
 • 180,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
پيتزا آمريکايي(فقط ...
 • 0
 • 0
 • 210,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
پيتزا آمريکايي(فقط ...
 • 0
 • 0
 • 180,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
پيتزا آمريکايي(فقط ...
 • 0
 • 0
 • 180,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
پيتزا آمريکايي(فقط ...
 • 0
 • 0
 • 180,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
پيتزا آمريکايي(فقط ...
 • 0
 • 0
 • 205,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
پيتزا آمريکايي(فقط ...
 • 0
 • 0
 • 190,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
پيش غذا (فقط شب)
پيش غذا (فقط شب)
 • 0
 • 0
 • 125,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
پيش غذا (فقط شب)
 • 0
 • 0
 • 28,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
پيش غذا (فقط شب)
 • 0
 • 0
 • 30,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
پيش غذا (فقط شب)
 • 0
 • 0
 • 80,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
پيش غذا
 • 0
 • 0
 • 85,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
پيش غذا
 • 0
 • 0
 • 120,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
پيش غذا
 • 0
 • 0
 • 75,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
سالاد
نوشيدني