تهیه غذای بالاس

آدرس: والفجر جنوبی

رستوران و تهیه غذا

3.91
4
 • در حال سفارش گیری
 • نظرات شما
مرتب سازی:
منو
 • منو
 • بیشترین امتیاز
 • پرفروش ترین
 • جدیدترین
 • ارزانترین
 • گرانترین
تخفیف دارها
موجودها
غذاي اصلي
غذاي اصلي
 • 2
 • 1
 • 80,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
غذاي اصلي
 • 0
 • 0
 • 80,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
خوراک ها
خوراک ها
 • 5
 • 0
 • 30,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
چلو کباب ها
غذاهاي اصلي
 • 4
 • 1
 • 30,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
غذاهاي اصلي
 • 3
 • 1
 • 85,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
غذاهاي اصلي
 • 1
 • 0
 • 75,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
غذاهاي اصلي
 • 0
 • 0
 • 120,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
غذاهاي اصلي
 • 0
 • 0
 • 85,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
چلو کباب ها
 • 0
 • 0
 • 110,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
خوراک (کباب ها)
خوراک (کباب ها)
 • 5
 • 0
 • 75,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
خوراک (کباب ها)
 • 0
 • 0
 • 65,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
خوراک (کباب ها)
 • 0
 • 0
 • 70,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
خوراک (کباب ها)
 • 0
 • 0
 • 110,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
خوراک (کباب ها)
 • 0
 • 0
 • 95,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
خوراک (کباب ها)
 • 0
 • 0
 • 200,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
پيش غذا
پيش غذا
 • 0
 • 0
 • 12,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
پيش غذا
 • 0
 • 0
 • 15,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
پيش غذا
 • 0
 • 0
 • 12,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
نوشيدني
نوشيدني
 • 0
 • 0
 • 7,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
نوشيدني
 • 0
 • 0
 • 4,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
نوشيدني
 • 0
 • 0
 • 17,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
نوشيدني
 • 0
 • 0
 • 15,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
نوشيدني
 • 0
 • 0
 • 18,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
نوشيدني
 • 0
 • 0
 • 12,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
نوشيدني
 • 0
 • 0
 • 12,000
اطلاعات بیشتر
 • 0