ساندویچ پرسپولیس

آدرس: شهید رجایی

فست فود

3.4
3
 • در حال سفارش گیری
 • نظرات شما
مرتب سازی:
منو
 • منو
 • بیشترین امتیاز
 • پرفروش ترین
 • جدیدترین
 • ارزانترین
 • گرانترین
تخفیف دارها
موجودها
ساندويچ
ساندويچ
 • 5
 • 0
 • 70,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
ساندويچ
 • 4.67
 • 0
 • 35,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
ساندويچ
 • 3
 • 0
 • 70,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
ساندويچ
 • 1
 • 0
 • 35,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
ساندويچ
 • 1
 • 0
 • 55,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
ساندويچ
 • 0
 • 0
 • 65,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
ساندويچ
 • 0
 • 0
 • 100,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
ساندويچ
 • 0
 • 0
 • 75,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
ساندويچ
 • 0
 • 0
 • 75,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
ساندويچ
 • 0
 • 0
 • 65,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
ساندويچ
 • 0
 • 0
 • 65,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
ساندويچ
 • 0
 • 0
 • 50,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
ساندويچ
 • 0
 • 0
 • 50,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
ساندويچ
 • 0
 • 0
 • 65,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
ساندويچ
 • 0
 • 0
 • 60,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
ساندويچ
 • 0
 • 0
 • 55,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
ساندويچ
 • 0
 • 0
 • 65,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
ساندويچ
 • 0
 • 0
 • 35,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
ساندويچ
 • 0
 • 0
 • 50,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
ساندويچ
 • 0
 • 0
 • 80,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
ساندويچ
 • 0
 • 0
 • 100,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
ساندويچ
 • 0
 • 0
 • 10,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
ساندويچ
 • 0
 • 0
 • 60,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
ساندويچ
 • 0
 • 0
 • 50,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
ساندويچ
 • 0
 • 0
 • 35,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
ساندويچ
 • 0
 • 0
 • 70,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
ساندويچ
 • 0
 • 0
 • 50,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
ساندويچ
 • 0
 • 0
 • 70,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
نوشيدني