پیتزا فرحزاد

آدرس: بلوار هوانیروز

فست فود

2.67
1
 • در حال سفارش گیری
 • نظرات شما
مرتب سازی:
منو
 • منو
 • بیشترین امتیاز
 • پرفروش ترین
 • جدیدترین
 • ارزانترین
 • گرانترین
تخفیف دارها
موجودها
پيش غذا
پيش غذا
 • 0
 • 0
 • 65,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
پيش غذا
 • 0
 • 0
 • 25,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
پيش غذا
 • 0
 • 0
 • 80,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
پيش غذا
 • 0
 • 0
 • 150,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
پيش غذا
 • 0
 • 0
 • 120,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
پيش غذا
 • 0
 • 0
 • 35,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
پيش غذا
 • 0
 • 0
 • 87,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
پيش غذا
 • 0
 • 0
 • 50,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
پيش غذا
 • 0
 • 0
 • 90,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
پيتزا آمريکايي
پيتزا آمريکايي
 • 0
 • 0
 • 117,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
پيتزا آمريکايي
 • 0
 • 0
 • 113,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
پيتزا آمريکايي
 • 0
 • 0
 • 87,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
پيتزا آمريکايي
 • 0
 • 0
 • 83,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
پيتزا آمريکايي
 • 0
 • 0
 • 97,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
پيتزا ايتاليايي
پيتزا ايتاليايي
 • 0
 • 0
 • 239,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
پيتزا ايتاليايي
 • 0
 • 0
 • 183,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
پيتزا ايتاليايي
 • 0
 • 0
 • 168,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
پيتزا ايتاليايي
 • 0
 • 0
 • 217,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
پيتزا ايتاليايي
 • 0
 • 0
 • 197,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
پيتزا ايتاليايي
 • 0
 • 0
 • 210,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
پيتزا ايتاليايي
 • 0
 • 0
 • 170,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
برگر
برگر
 • 0
 • 0
 • 97,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
برگر
 • 0
 • 0
 • 69,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
برگر
 • 0
 • 0
 • 78,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
برگر
 • 0
 • 0
 • 59,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
برگر
 • 0
 • 0
 • 93,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
ساندويچ
نوشيدني
نوشيدني
 • 0
 • 0
 • 17,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
نوشيدني
 • 0
 • 0
 • 6,500
اطلاعات بیشتر
 • 0
نوشيدني
 • 0
 • 0
 • 7,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
نوشيدني
 • 0
 • 0
 • 17,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
نوشيدني
 • 0
 • 0
 • 11,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
نوشيدني
 • 0
 • 0
 • 18,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
نوشيدني
 • 0
 • 0
 • 10,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
پاستا
سوخاري
سوخاري
 • 0
 • 0
 • 120,000
اطلاعات بیشتر
 • 0