گیاهان دارویی دکتر یوسفی

آدرس: شریعتی

عطاری و محصولات طبیعی

4.5
1
 • بسته
 • نظرات شما
مرتب سازی:
منو
 • منو
 • بیشترین امتیاز
 • پرفروش ترین
 • جدیدترین
 • ارزانترین
 • گرانترین
تخفیف دارها
موجودها
عطاري
 • 0
 • 0

آلاله

100 گرم
 • 45,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
 • 0

آمله مقشر

100 گرم
 • 40,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
 • 0

آویشن

100 گرم
 • 45,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
 • 0

بابچی

100 گرم
 • 50,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
 • 0

بادرنج

100 گرم
 • 13,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
 • 0

بادرنجبوئیه

100 گرم
 • 35,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
 • 0

بادیان(خطایی)

100 گرم
 • 70,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
 • 0

بارهنگ

100 گرم
 • 40,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
 • 0

باریجه

100 گرم
 • 79,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
 • 0

بالنگو

100 گرم
 • 39,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
 • 0

بخور جاوی سرخ

100 گرم
 • 35,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
 • 0

بخور سینوزیت

100 گرم
 • 6,900
اطلاعات بیشتر
 • 0
 • 0

بخور نازایی

100 گرم
 • 9,500
اطلاعات بیشتر
 • 0
 • 0

بذر البنج

100 گرم
 • 15,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
 • 0

بذر بادمجان

100 گرم
 • 30,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
 • 0

بذر بامیه

100 گرم
 • 15,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
 • 0

بذر چغندر

100 گرم
 • 10,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
 • 0

بذر قناری

100 گرم
 • 14,500
اطلاعات بیشتر
 • 0
 • 0

بذر کتان قرمز

100 گرم
 • 11,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
 • 0

برگ استویا

100 گرم
 • 29,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
 • 0

برگ انبه

100 گرم
 • 5,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
 • 0

برگ بو

100 گرم
 • 40,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
 • 0

برگ چغندر

100 گرم
 • 3,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
 • 0

برگ ریحان

100 گرم
 • 4,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
 • 0

برگ زیتون

100 گرم
 • 5,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
 • 0

برگ سداب

100 گرم
 • 20,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
 • 0

برگ سنا هندی

100 گرم
 • 10,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
 • 0

برگ شنبلیله

100 گرم
 • 12,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
 • 0

برگ عناب

100 گرم
 • 5,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
 • 0

برگ کاسنی

100 گرم
 • 15,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
 • 0

برگ مورد

100 گرم
 • 7,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
 • 0

برگ نیم

100 گرم
 • 10,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
 • 0

برنگ کابلی

100 گرم
 • 50,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
 • 0

بره موم

100 گرم
 • 150,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
 • 0

بسباسه

10 گرم
 • 30,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
 • 0

بسفایج

100 گرم
 • 40,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
 • 0

بنه

100 گرم
 • 21,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
 • 0

بنه آسیاب شده

100 گرم
 • 21,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
 • 0

به دانه

100 گرم
 • 100,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
 • 0

بهار سنجد

100 گرم
 • 400,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
 • 0

بهار فندق

100 گرم
 • 10,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
 • 0

بهار نارنج

100 گرم
 • 39,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
 • 0

بهارریحان

100 گرم
 • 21,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
 • 0

بهمن پیچ

100 گرم
 • 30,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
 • 0

بهمن سرخ1

100 گرم
 • 20,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
 • 0

بهمن سفید

100 گرم
 • 30,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
 • 0

بهنگره

100 گرم
 • 50,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
 • 0

بو خرما

100 گرم
 • 350,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
 • 0

بو خرما 2

100 گرم
 • 130,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
 • 0

بوزیدان

100 گرم
 • 100,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
 • 0

بونسر

100 گرم
 • 100,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
 • 0

بیخ مرجان

10 گرم
 • 30,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
 • 0

بیدمشک

100 گرم
 • 65,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
 • 0

پادزهر معدنی

100 گرم
 • 20,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
 • 0

پر به

100 گرم
 • 8,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
 • 0

پر سیاوش

100 گرم
 • 45,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
 • 0

پر سیاوش 1

100 گرم
 • 50,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
 • 0

پر گل سرخ

100 گرم
 • 70,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
 • 0

پر لیمو عمانی

100 گرم
 • 35,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
 • 0

پر منگنات

100 گرم
 • 29,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
 • 0

پنجه مریم

100 گرم
 • 100,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
 • 0

پنیر مایه شتر

100 گرم
 • 50,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
 • 0

پودر آویشن

100 گرم
 • 45,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
 • 0

پودر پاپریکا

100 گرم
 • 10,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
 • 0

پودر پاپریکا 1

100 گرم
 • 39,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
 • 0

پودر پسته

100 گرم
 • 70,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
 • 0

پودر پیاز

100 گرم
 • 15,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
 • 0

پوست بلیله

100 گرم
 • 40,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
 • 0

تربد

100 گرم
 • 80,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
 • 0

تین فیل

100 گرم
 • 150,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
 • 0

ثعلب پنجه

100 گرم
 • 250,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
 • 0

ثعلب قلوه

10 گرم
 • 70,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
 • 0

جاوشیر

100 گرم
 • 100,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
 • 0

جدوار هندی

100 گرم
 • 100,000
اطلاعات بیشتر
 • 0
 • 0

جنسینگ سرخ

100 گرم
 • 250,000
اطلاعات بیشتر