سینی دریایی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
180,000 تومان

ماهیچه گوسفندی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
118,000 تومان

گردن گوسفندی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
108,000 تومان

ژیگوی گوسفندی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
80,000 تومان

چلو ساده زعفرانی

4 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,500 تومان

زرشک پلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,000 تومان

باقالی پلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

مرصع پلو

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

ماهی کبابی سالمون

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
52,000 تومان

خوراک شیشلیک شاندیز

4/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
135,000 تومان

خوراک کباب مخصوص اسپاخو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
85,000 تومان

خوراک کباب برگ گوسفندی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
75,000 تومان

کباب لقمه مخصوص

3/5 از 5
خوراک
38,000 تومان

جوجه کباب ترش

2/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
40,000 تومان

نوشابه قوطی

3/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,500 تومان

دلستر قوطی

4/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان

آب معدنی کوچک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

میگو سوخاری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
55,000 تومان

خوراک مرغ زعفرانی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
28,000 تومان

مرغ لونگی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
45,000 تومان

خورشت داوود پاشا

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
25,000 تومان

گوشت و بادمجان

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
65,000 تومان

ته چین گوشت

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
45,000 تومان

ته چین مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
28,000 تومان

چلو ساده زعفرانی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,000 تومان

زرشک پلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

باقالی پلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,000 تومان

کباب برگ گوساله

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
58,000 تومان

فیله کباب (بره)

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
80,000 تومان

فیله کباب ترش

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
65,000 تومان

جوجه کباب

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
32,000 تومان

جوجه جنگلی با استخوان و سس مخصوص

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
42,000 تومان

ماهی کباب شیر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
65,000 تومان

چن هوا

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
60,000 تومان

پاستا آلفردو با مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
32,000 تومان

پاستا آلفردو باگوشت

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
50,000 تومان

بیف استراگاناوف

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
50,000 تومان

اسپاگتی اسپانیایی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
32,000 تومان

خوراک سبزیجات

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,000 تومان