چلو کباب وزیری

3/875 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
28,000 25,200 تومان

چلو کباب کوبیده

3/575 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
23,000 20,700 تومان

چلو جوجه کباب مخصوص ( عروس )

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
28,500 25,650 تومان

چلو جوجه کباب بدون استخوان

3/82142857142857 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,500 20,250 تومان

زرشک پلو با مرغ

3/87777777777778 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
21,000 18,900 تومان

استامبولی

3/3 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,000 9,900 تومان

چلو کباب نگین

2/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,500 20,250 تومان

چلو گوشت زرندی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
37,500 33,750 تومان

چلو خورشت قرمه سبزی

2/84090909090909 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 13,500 تومان

چلو خورشت قیمه

3/28571428571429 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 13,500 تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

2/8125 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,500 13,950 تومان

کشک بادمجان

2/125 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,500 9,450 تومان

سوپ روز

3/66666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان

سالاد فصل

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان

سالاد شیرازی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان

نوشابه خانواده

4 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

دوغ آبعلی

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,000 تومان

نوشابه شیشه

4/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,500 تومان

دوغ خانواده

4/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,500 تومان

آب معدنی کوچک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,200 تومان

آب معدنی بزرگ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,000 تومان

چلو رولت

4/125 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,500 20,250 تومان

عدس پلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,000 تومان

چلو کباب لقمه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,500 20,250 تومان

دلستر خانواده

4 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,000 تومان

ماست ساده

3/125 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

قاشق چنگال گیاهی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
500 تومان

قاشق و چنگال

2/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
500 تومان

قاشق و چنگال

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
500 تومان

چلو کباب بناب

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
26,500 23,850 تومان

چلو کباب شاه لقمه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
26,000 23,400 تومان

چلو اکبر جوجه عربی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
26,000 تومان

خوراک وزیری

4/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,500 18,450 تومان