چلو قرمه سبزی

3/325 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,500 تومان

ته دیگ ماکارونی

3/33333333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,000 تومان

دمی گوجه

3 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

خوراک جوجه کباب

3/875 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,000 تومان

زرشک پلو با مرغ

4/29166666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
29,000 تومان

چلو کباب تابه

4/03571428571429 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
34,000 تومان

برنج کته مخصوص ایرانی

4 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,500 تومان

چلو جوجه

4/83333333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
25,000 تومان

بزقرمه

3/9375 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,500 تومان

کشک بادمجان

3/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

میرزاقاسمی

3/83333333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,500 تومان

سالاد شیرازی

3/08333333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,500 تومان

ماست محلی

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,500 تومان

ماست مو سیر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,500 تومان

نوشابه قوطی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,000 تومان

دوغ شیشه

3 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,000 تومان

دوغ محلی

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,000 تومان

دلستر

4/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,500 تومان

موهیتو

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,500 تومان

آب معدنی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

زیره پلو با کبگ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
45,000 تومان

چلو کباب توری

3/66666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
39,000 تومان

خوراک کباب توری

4/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
35,000 تومان

چلو کباب کوبیده

2/875 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
29,000 تومان

چلو خورشت قیمه

2/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
23,000 تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

4/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,500 تومان

خوراک کباب تابه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
27,000 تومان

سوپ جو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,000 تومان

سالاد فصل

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

چلو قرمه زرندی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
47,000 تومان

چلو ماهی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
38,500 تومان

سالاد سزار

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,000 تومان

زیتون پرورده

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,500 تومان