پیتزا سوپریم

0 از 5
ژامبون مخصوص ، پنیر ، قارچ ، فلفل دلمه ، گوشت
31,500 تومان

پیتزا پپرونی

4/5 از 5
پپرونی ، پنیر ، هالوپینو ، سس مخصوص
29,500 تومان

پیتزا مخلوط

0 از 5
ژامبون دودی ، پنیر ، ذرت ، قارچ ، گوجه ، پنیر پیتزا ، سس مخصوص
28,500 تومان

پیتزا مرغ و قارچ

0 از 5
فیله مرغ زعفرانی ، قارچ ، پنیر پیتزا ، فلفل دلمه ، زیتون
30,500 تومان

پیتزا فیلادلفیا

0 از 5
فیله گوساله ، قارچ ، پنیر پیتزا ، فلفل دلمه ، گوجه
35,500 تومان

پیتزا سبزیجات

0 از 5
پیاز جغفری ، مخلوط سبزیجات ، قارچ ، پنیر ، فلفل دلمه ، گوجه ، کیپرز
32,500 تومان

چیتزا

4/25 از 5
سینه مرغ سوخاری ، کالباس پپرونی
38,500 تومان

پیتزا یونانی

4/75 از 5
فیله مرغ زعفرانی ، فیله گوساله ، گوشت تاکو ، زیتون ، ذرت ، پنیر پیتزا ، فلفل دلمه ، گوجه
32,500 تومان

پیتزا استیک

0 از 5
استیک ، فلفل دلمه ، پنیر پیتزا
52,500 تومان

پیتزا فلورانس

0 از 5
پپرونی ، سیر ، پنیر ، سس قارچ
46,500 تومان

پیتزا چیکن استیک

0 از 5
استیک ، فیله مرغ زعفرانی ، فلفل دلمه ، پنیر پیتزا
51,500 تومان

پیتزا گریلو چیکن

0 از 5
سینه مرغ کبابی ، سس باربیکیو ، قارچ ، فلفل دلمه ، زیتون ، گوجه
47,500 تومان

چیز برگر

2/75 از 5
ذغالی برگر 95 % گوشت ، پنیر ورقه ، سس مخصوص
26,500 تومان

همبرگر

2/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
24,500 تومان

زینگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
21,500 تومان

دوبل برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
37,500 تومان

گریل چیکن

0 از 5
فیله مرغ گریل ، پنیر ورقه ، سس مخصوص
20,500 تومان

ماشروم برگر

0 از 5
ذغالی برگر 95 % گوشت ، قارچ ، پنیر ورقه ، سس مخصوص
27,500 تومان

هاتی برگر

0 از 5
ذغالی برگر 95 % کوشت ، پپرونی ، پنیر ورقه ، سس مخصوص
26,500 تومان

چیکن فیله

0 از 5
فیله مرغ سوخاری تند یا نرمال ، پنیر ورقه ، سس مخصوص
22,500 تومان

زینگر سوپریم

0 از 5
سینه مرغ سوخاری ، ژامبون بوقلمون ، پنیر ورقه ، سس مخصوص
28,500 تومان

هات داگ پنیر

3/25 از 5
هات داگ ، سس مخصوص
23,500 تومان

ژامبون تنوری

0 از 5
ژامبون 90% گوشت ، قارچ ، پنیر ، سس مخصوص
24,500 تومان

مرغ سوخاری 2 تیکه

3/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
26,500 تومان

مرغ سوخاری 3 تیکه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
33,500 تومان

مرغ سوخاری7 تیکه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
75,500 تومان

چیکن استریپس

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
35,500 تومان

سبد سوخاری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
58,500 تومان

جامبو چیکن

3/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
26,500 تومان

لقمه سوخاری

3/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,500 تومان

پیاز سوخاری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,500 تومان

نان سیر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,500 تومان

قارچ سوخاری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,500 تومان

سیب زمینی مخصوص ملل

1/5 از 5
سیب زمینی ، سس آلفردو
18,500 تومان

سیب زمینی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,500 تومان

سالاد سزار

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
24,500 تومان

سالاد مخصوص ملل

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
23,500 تومان

سالاد فصل

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

سالد کلم

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,500 تومان

نوشابه قوطی

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,500 تومان

دلستر قوطی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان

دوغ لیوانی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,500 تومان

آب معدنی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

نوشابه قوطی زیرو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان