ژیگو برگر (مخصوص)سینی

2/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
24,500 تومان

بیکن برگر سینی

4/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
37,000 35,150 تومان

ماشروم برگر سینی

4/17857142857143 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
37,000 35,150 تومان

چیز برگر سینی

4/125 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
38,000 36,100 تومان

دوبل چیز برگر سینی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
45,000 42,750 تومان

اسلایدر سینی

3/64285714285714 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
40,000 38,000 تومان

برگر مکزیکی سینی

3/83333333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
38,000 36,100 تومان

پولد چیکن سینی

4/125 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
30,000 28,500 تومان

چیکن سوخاری سینی

4/65625 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
33,000 31,350 تومان

بشقاب رژیمی

4/3125 از 5
سینه مرغ گریل شده- هویج-کرفس-سیب زمینی تنوری-کاهو-گوجه گیلاسی
28,000 26,600 تومان

سیب زمینی سرخ کرده( مخصوص )

3/78974358974359 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 12,350 تومان

سالاد مخصوص ماموت

4/1 از 5
گوجه گیلاسی-گردو-مغزتخمه-نان تست-کیپرز-کاهو-پنیر پارمسان-سس مخصوص ریحان
18,000 17,100 تومان

سالاد سزار

4/0625 از 5
110گرم سینه مرغ گریل شده-کاهو-گوجه گیلاسی-پنیر پارمسان-نان تست-سس مخصوص
21,000 تومان

نوشابه

3/62731481481481 از 5
کوکاکولا- اسپرایت - اسپرایت لایت- فانتا
3,000 تومان

دوغ

3/875 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

دلستر

3/59210526315789 از 5
ساده-لیمو-استوایی-هلو
4,000 تومان

آب معدنی

3/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

بیکن برگر

3/75056306306306 از 5
140 گرم گوشت گوساله خالص ، پنیر مخصوص ، بیکن ، قارچ ، سبزیجات
32,000 30,400 تومان

چیز برگر

3/80386473429952 از 5
140 گرم گوشت گوساله خالص-پنیر مخصوص- سبزیجات
30,000 28,500 تومان

دوبل برگر

3/59752747252747 از 5
دو عدد 140 گرمی گوشت گوساله خالص-پنیر مخصوص-سبزیجات
38,500 36,575 تومان

پولد چیکن

3/925 از 5
100 گرم سینه مرغ گریل شده-سس باربی کیو- پنیر پیتزا- قارچ-سبزیجات+ساندویچی (نان گرد در صورت انتخاب)
22,000 20,900 تومان

ماشروم برگر

3/625 از 5
140 گرم گوشت گوساله خالص- پنیر مخصوص-قارچ -سبزیجات
31,000 29,450 تومان

برگر مکزیکی

4/11363636363636 از 5
140 گرم گوشت گوساله خالص-پنیر مخصوص -ترتیلای مکریکی-فلفل هالوپینو-قارچ-سبزیجات
32,000 30,400 تومان

اسلایدر گوشت

3/77631578947368 از 5
سه عدد اسلایدر گوشت خالص گوساله 150 گرمی ، پنیر مخصوص ، قارچ ، سبزیجات
33,000 31,350 تومان

بوفالووينگز

3/62408088235294 از 5
تکه های کتف و بال مرغ-سبزیجات-سس مخصوص بوفالو
16,000 15,200 تومان

پیاز سوخاری

3/63269230769231 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 9,500 تومان

کوکا کولا زیرو

3/72916666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,000 تومان

همبرگر

4/15 از 5
140 گرم گوشت گوساله خالص- سبزیجات
28,500 27,075 تومان

پیتزا پپرونی

3/6650641025641 از 5
پپرونی-سس مخصوص-قارچ-پنیر-فلفل شمشیری
34,500 32,775 تومان

پیتزا رست بیف

3/5 از 5
120گرم گوشت گوساله خالص رست شده-سس مخصوص- قارج-پنیر-فلفل سبز
40,000 38,000 تومان

پیتزا مرغ و قارچ

3/43181818181818 از 5
120گرم سینه مرغ گریل شده- سس مخصوص-قارچ-پنیر-ذرت
35,000 33,250 تومان

پیتزا مارگاریتا

3/95833333333333 از 5
گوجه گیلاسی-سس مخصوص- ریحان-پنیر
25,000 23,750 تومان

پیتزا سبزیجات

3/16666666666667 از 5
سس مخصوص-قرچ-پنیر-ذرت-گوجه گیلاسی-فلفلسبز-پیاز
26,500 25,175 تومان

پیتزا ماموت

2/77272727272727 از 5
گوشت گوساله سینه مرغ گریل سس مخصوص قارچ پنیر فلفل سبز
38,000 36,100 تومان

پیتزا بیکن

3/83333333333333 از 5
بیکن-قارچ-پنیر-سس مخصوص
33,500 31,825 تومان

چیکن برگر

3/85714285714286 از 5
100گرم شنیسل مرغ سوخاری و پنیر مخصوص و سبزیجات
25,000 23,750 تومان

قارچ سوخاری

4/04897660818713 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 11,400 تومان

سیب ویژه ژامبون کوچیک

3/83333333333333 از 5
سیب زمینی ، پنیر پیتزا ، ژامبون گوشت ، ذرت ، زیتون، قارچ
13,000 12,350 تومان

سیب ویژه مرغ کوچیک

4/21428571428571 از 5
سیب زمینی ، پنیر پیتزا ،مرغ ، ذرت ، زیتون، قارچ
14,000 13,300 تومان

پیتزا چیکن پستو

4/5625 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
37,000 35,150 تومان

سیب ویژه مرغ بزرگ

0 از 5
سیب زمینی ، پنیر پیتزا ،مرغ ، ذرت ، زیتون، قارچ
27,000 25,650 تومان

سیب ویژه ژامبون بزرگ

3 از 5
سیب زمینی ، پنیر پیتزا ، ژامبون گوشت ، ذرت ، زیتون، قارچ
25,000 23,750 تومان

آب پرتقال طبیعی خالص

0 از 5
تهیه شده از تازه ترین مرکبات
9,000 تومان