خوراک کباب کوبیده گوسفندی ( دو سیخ )

3/275 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,500 تومان

فیله چنجه گوسفندی

3/6875 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
52,000 تومان

چلو کباب کوبیده گوسفندی

3/51666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
28,500 تومان

بختیاری

2/875 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
29,500 تومان

چلو زعفرانی

3/875 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,600 تومان

فلفل کبابی ( چیلی )

3 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,600 تومان

دمبه

3/91666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,000 تومان

قارچ

3/5625 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

نان

3/35 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,000 تومان

گوجه

3/79545454545455 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,600 تومان

جوجه با استخوان

2/86160714285714 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,000 تومان

جوجه بدون استخوان

3/66666666666667 از 5
250 گرم
19,000 تومان

بال ( سر بال و ته بال )

3/28125 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

ماست موسیر

4/375 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,500 تومان

نوشابه قوطی

3/71428571428571 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,500 تومان

دلستر قوطی

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,500 تومان

دوغ

1 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,000 تومان

رویال چیکن

0 از 5
همبرگر ویژه مرغ و بوقلمون - 2 نوع پنیر - قارچ - گودا - ژامبون تنوری
23,300 تومان

زیتون پرورده

0/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,300 تومان