خوراک کباب چنجه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
58,000 تومان

خوراک کوبیده مخصوص ویلا

4/75 از 5
200 گرم گوشت
32,000 تومان

خوراک کباب کوبیده 2 سیخ

0 از 5
هر سیخ 100 گرم
32,000 تومان

خوراک جوجه کباب جنگلی

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
27,000 تومان

خوراک جوجه زعفرانی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
25,000 تومان

خوراک بال کبابی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,000 تومان

خوراک کتف کبابی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,000 تومان

گوجه کبابی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,000 تومان

فلفل کبابی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

کته زعفرانی

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

نوشابه قوطی

5 از 5
کوکا - فانتا - اسپرایت - زیرو
3,500 تومان

دوغ آبعلی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,000 تومان

دلستر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان

آب معدنی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

ماست موسیر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,500 تومان

ماست ساده

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,000 تومان

خوراک کباب کوبیده 1 سیخ

0 از 5
هر سیخ 100 گرم
17,000 تومان

دوغ خوشگوار

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان