کشک بادمجان

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,000 تومان

سوپ روز ( شیر + قارچ )

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,500 تومان

سوپ جو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان

ماست خیار

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان

ماست ساده

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,000 تومان

سالاد فصل

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,000 تومان

سالاد شیرازی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,000 تومان

پیتزا مارگاریتا

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
23,500 تومان

پیتزا مخصوص ژوانی

3/41666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
50,000 تومان

پیتزا کارنه

3/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
60,000 تومان

پیتزا وجترین

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
35,000 تومان

پیتزا پپرونی با گوشت

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
45,000 تومان

پیتزا کاپری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
43,000 تومان

پیتزا چیکن

3/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
40,000 تومان

پیتزا رست بیف

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
43,500 تومان

پیتزا چانو

4/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
38,500 تومان

چیز برگر ایتالیایی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
24,000 تومان

ساندویچ استیک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
31,000 تومان

رویال برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
26,000 تومان

چیکن استیک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
28,000 تومان

رست بیف

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
28,000 تومان

چاپ سویی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
29,500 تومان

فیله چینی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
31,500 تومان

پلوتری ژوانی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
36,500 تومان

بیف استارگانف

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
51,500 تومان

چیکن استاراگانف

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
38,500 تومان

خوراک کباب لقمه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
25,500 تومان

خوراک جوجه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,500 تومان

خوراک جوجه با استخوان

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
24,500 تومان

خوراک ماهیچه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
85,500 تومان

خوراک گردن

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
80,500 تومان

خوراک اکبر جوجه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
30,500 تومان

خوراک جوجه چینی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
23,500 تومان

خوراک میکس دریایی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
95,500 تومان

خوراک میگو سوخاری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
49,500 تومان

خوراک کوبیده

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,500 تومان

خوراک ته چین مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,500 تومان

خوراک ته چین گوشت

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
25,000 تومان

دیس تشریفات کباب

5 از 5
کباب برگ - جوجه کباب - کوبیده نگینی
81,500 تومان

دیس تشریفات

0 از 5
ژیگو گوسفندی - خوراک مرغ - خورشت فسنجان
121,500 تومان

چلو کباب برگ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
59,500 تومان

چلو کباب سلطانی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
71,500 تومان

چلو کباب لقمه

1/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
40,500 تومان

چلو کباب بختیاری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
41,500 تومان

چلو جوجه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
29,500 تومان

چلو جوجه با استخوان

0/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
31,500 تومان

چلو کباب کوبیده

3/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
34,500 تومان

چلو کباب نگینی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
34,500 تومان

چلو جوجه کباب رول ( فیله )

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
30,000 تومان

چلو میکس دریایی

0 از 5
میگو سوخاری - ماهی قزل آلا - ماهی شیر
116,500 تومان

چلو ماهی سوخاری ( شیر )

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
63,000 تومان

چلو ماهی قزل آلا

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
45,000 تومان

چلو میگو سوخاری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
69,500 تومان

چلو ماهی کباب

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
66,500 تومان

دوغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,200 تومان

آب معدنی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

آب هویج

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

آب پرتقال

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

موهیتو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

لیموناد

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

نوشابه قوطی

3/5625 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,000 تومان

دلستر قوطی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان

پاستا مخصوص ژوانی

0 از 5
فیله استیک گریل - پنه - سس بشامل - خامه - پنیر رنده شده و پارمسان - گوجه گیلاسی - قارچ - جعفری
46,500 تومان

پنه آلفردو

0 از 5
سس بشامل - گوشت مرغ - قارچ - پنیر پارمسان و رنده شده - شیر خامه - ادویه - جعفری
36,500 تومان

پاستا میلانو

0 از 5
میکس گوشت و مرغ - قارچ - پنیر پارمسان و پنیر رنده شده - شیر خامه - ادویه - جعفری
39,500 تومان

پاستا کارنه

0 از 5
گوشت قرمز - قارچ - پنیر پارمسان و پنیر رنده شده - پنه - ادویه - جعفری
45,500 تومان

پاستا ویجیتاری

0 از 5
فتو چینی - میکس سبزیجات پخته شده - پنیر رنده شده - پارمسان - ادویه -جعفری - سس مارینارا
30,000 تومان

لازانیا

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
31,500 تومان

خوراک چاپ سویی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
34,500 تومان

فیله چینی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
46,500 تومان

چلو گردن

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
122,000 تومان

چلو گوشت گوسفندی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
57,500 تومان

زرشک پلو با مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
26,500 تومان

چلو ماهیچه گوسفندی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
122,000 تومان

چلو اکبر جوجه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
38,500 تومان

چلو جوجه چینی سوخاری

4/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
34,500 تومان

استیک مخصوص

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
101,500 تومان

استیک نیویورکی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
101,500 تومان

استیک فونگی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
101,500 تومان

استیک مرغ مارسالا

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
50,500 تومان

استیک فلورانس

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
95,000 تومان

چیکن پارمزان

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
49,500 تومان

چلو خورشت قیمه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
23,500 تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
23,500 تومان

چلو خورشت بادمجان

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
23,500 تومان

چلو خورشت سبزی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
23,500 تومان

چلو خورشت فسنجان

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
32,500 تومان