فیلینگ جوجو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
25,900 تومان

سیب نرم

3/875 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,900 تومان

سیب پرو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,900 تومان

سیب سوخاری

4/375 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,900 تومان

سیب دیپ

3 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,900 تومان

سالاد سزار

3 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,400 تومان

سالاد گاردن

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,900 تومان

آب پرتغال طبیعی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

موهیتو طبیعی

3/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,000 تومان

سس آدور

3/125 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,900 تومان

سوییت چیلی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,900 تومان

نرم داگ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,900 تومان

گردداگ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,900 تومان

پروداگ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,400 تومان

کوم داگ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,900 تومان

جوج برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,900 تومان

جوج برگر پلاس

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
25,900 تومان

جوج بلند

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
21,900 تومان

فیلینگ برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
21,900 تومان

فیلینگ برگر پلاس

4/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
37,900 تومان

آدور جون

3/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
69,900 تومان

تاف برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
25,900 تومان

مک برگر

4/875 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
25,000 تومان

کلاس برگر

4 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
21,900 تومان

پنی برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
27,900 تومان

پنی برگر پلاس

4 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
49,900 تومان

بیکن جون

2/875 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
29,900 تومان

ماریو برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
29,900 تومان

چالی برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
25,900 تومان

بلو برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
25,900 تومان

توتو برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
23,900 تومان

ژیگ برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
24,900 تومان

پنی تو برگر

4/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
34,900 تومان

نوشابه قوطی

3/33333333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,500 تومان

دوغ محلی

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان

دلستر قوطی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,500 تومان

غول شماره یک (دونفره)

0 از 5
2 عدد برگر، 2 عدد سینه مرغ،2 عدد فیله ، پنیر و مخلفات
64,900 تومان

غول شماره دو(دونفره)

0 از 5
4 عدد فیله ، 2 عدد هات داگ ،قارچ ، پنیر و مخلفات
54,900 تومان

غول شماره سه (دونفره)

0 از 5
گوشت ریش ریش ، 3 عدد هات داگ ، سیب سرخ شده، قارچ پنیر و مخلفات
58,900 تومان

غول شماره چهار (دونفره)

0 از 5
4 عدد سوسیس بلغاری ، قارچ ، پنیر و مخلفات
42,900 تومان

غول شماره پنج (دونفره)

0 از 5
2 عدد برگر ، 4 عدد تخم مرغ املت شده، بیکن ، پنیر گودا، قارچ و مخلفات
56,900 تومان

کنتاکی 4 تیکه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
31,000 تومان