چلو خورش قرمه سبزی

2/625 از 5
سه شنبه ها و جمعه ها
10,000 تومان

چلو ماهی کباب

5 از 5
چهارشنبه ها
23,500 تومان

باقلا پلو با گوشت گوسفندی

4/16666666666667 از 5
پنج شنبه ها
43,700 تومان

چلو برگ مخصوص

3/625 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
23,500 تومان

چلو کباب بختیاری

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,200 تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

3/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,700 تومان

چلو کباب نگینی

3/9375 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,700 تومان

چلو اکبر جوجه

3/875 از 5
سه شنبه تا پنج شنبه
16,700 تومان

خوراک رولت گوشت

4/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,500 تومان

خوراک مرغ

4/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,200 تومان

چلو کوبیده مخصوص

3/69642857142857 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,600 تومان

سالاد فصل

1/875 از 5
-
3,000 تومان

سالاد الویه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,500 تومان

سوپ قارچ و شیر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,000 تومان

زیتون پرورده

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,000 تومان

دلستر قوطی

2/70833333333333 از 5
.
1,700 تومان

آب معدنی کوچک

2/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
500 تومان

چلو ساده ایرانی

4/10416666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

سالاد سزار

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,000 تومان

شیرین پلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,700 تومان

اکبر جوجه

0 از 5
سه شنبه تا پنج شنبه
11,700 تومان

خوراک کباب برگ

4 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,700 تومان

خوراک جوجه

4 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,900 تومان

باقالی پلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,500 تومان

زرشک پلو با مرغ

3/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,700 تومان

زرشک پلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,000 تومان

خوراک بختیاری

2/375 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,700 تومان

سالاد شیرازی

2/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,000 تومان

کوبیده تک سیخ

4/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,500 تومان

ژله میوه ای

4/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,500 تومان

دوغ شیشه

2/375 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,850 تومان

خورشت بادمجان

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

متفرقه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

خوراک ماهی پفکی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,500 تومان

خوراک میگو پفکی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
23,500 تومان

خوراک ماهیچه گوسفندی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
38,500 تومان

چلو کباب مخصوص سر آشپز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
29,500 تومان

چلو کباب مخصوص صحرا

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
28,500 تومان

چلو کباب بلغاری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
29,000 تومان

خوراک مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,200 تومان

خوراک گوشت گوسفندی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
36,000 تومان