رویال میکس

4/08333333333333 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
37,600 تومان

سیب زمینی با پنیر و کنجد

4/09375 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
15,600 تومان

سیب زمینی با قارچ و پنیر

3/65 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
19,100 تومان

سیب زمینی با ژامبون و پنیر

3/1219512195122 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
21,600 تومان

بشقاب تایم ویژه

3/15566037735849 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
31,300 تومان

چیکن فیله

3/75378787878788 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
28,600 تومان

بشقاب میکس

3/82142857142857 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
33,600 تومان

گلد فرایز

3/15178571428571 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
35,600 تومان

بشقاب هات داگ و پنیر

3/62511081560284 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
20,600 تومان

فرنچ فرایز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

بلونز فرایز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,000 تومان

ماشروم فرایز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,000 تومان

چیز فرایز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,500 تومان

گارلیک فرایز

4/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,000 تومان

اسپایسی فرایز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,000 تومان

ژامبون فرایز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,500 تومان

کوکتل فرایز

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,500 تومان

سیب زمینی تنوری

3/65 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
23,600 تومان

سیب زمینی تنوری چیکن ویژه

1/625 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
25,600 تومان

سیب زمینی تنوری رست بیف ویژه

3/08333333333333 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
30,600 تومان

سیب زمینی تنوری میکس ویژه

3/1875 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
28,600 تومان

پوره سیب زمینی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

نوشابه قوطی

3/66751012145749 از 5
نوشابه
3,000 تومان

دلستر قوطی

3/16830065359477 از 5
.
3,000 تومان

کوبان رست بیف

0 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
17,000 تومان

کوبان چیکن

0 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
14,000 تومان

کوبان میکس

0 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
16,000 تومان

کوکتل پنیر

3/09375 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,000 تومان

میکس ژامبون کوکتل

3/96666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
27,600 تومان

ژامبون چیکن

3/83333333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
29,600 تومان

میکس بیکن و هات داگ

3/3125 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
28,600 تومان

پپرونی

2/58333333333333 از 5
سیب زمینی,یک لایه کالباس پپرونی,سس قارچ,پنیر پیتزا
24,600 تومان

دوغ

0 از 5
دوغ
3,500 تومان

هات داگ پنیر ویژه

4 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
23,600 تومان