رویال میکس

5 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
32,600 تومان

سیب زمینی با پنیر و کنجد

4/03571428571429 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
12,600 تومان

سیب زمینی با قارچ و پنیر

3/69736842105263 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
15,600 تومان

سیب زمینی با ژامبون و پنیر

3/15789473684211 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
17,600 تومان

بشقاب تایم ویژه

3/17441860465116 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
25,000 تومان

چیکن فیله

3/63409090909091 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
24,600 تومان

بشقاب میکس

3/75 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
29,600 تومان

گلد فرایز

3/1875 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
30,000 تومان

بشقاب هات داگ و پنیر

3/60795454545455 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
17,000 تومان

فرنچ فرایز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

بلونز فرایز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,000 تومان

ماشروم فرایز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,000 تومان

چیز فرایز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,500 تومان

گارلیک فرایز

4/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,000 تومان

اسپایسی فرایز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,000 تومان

ژامبون فرایز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,500 تومان

کوکتل فرایز

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,500 تومان

سیب زمینی تنوری

3/45833333333333 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
22,000 تومان

سیب زمینی تنوری چیکن ویژه

1/625 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
24,000 تومان

سیب زمینی تنوری رست بیف ویژه

2/89375 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
28,000 تومان

سیب زمینی تنوری میکس ویژه

3/1875 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
27,000 تومان

پوره سیب زمینی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

نوشابه قوطی

3/61029411764706 از 5
نوشابه
3,000 تومان

دلستر قوطی

3/20192307692308 از 5
.
3,000 تومان

کوبان رست بیف

0 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
17,000 تومان

کوبان چیکن

0 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
14,000 تومان

کوبان میکس

0 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
16,000 تومان

کوکتل پنیر

3/375 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,600 تومان

میکس ژامبون کوکتل

3/96666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
23,000 تومان

ژامبون چیکن

3/83333333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
25,000 تومان

میکس بیکن و هات داگ

3/46875 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
24,000 تومان

پپرونی

2/58333333333333 از 5
سیب زمینی,یک لایه کالباس پپرونی,سس قارچ,پنیر پیتزا
21,000 تومان