رویال میکس

4/25 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
39,600 تومان

سیب زمینی با پنیر و کنجد

4/225 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
17,100 تومان

سیب زمینی با قارچ و پنیر

3/53901960784314 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
19,600 تومان

سیب زمینی با ژامبون و پنیر

3/14673913043478 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
23,600 تومان

بشقاب تایم ویژه

3/08763227513228 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
34,000 تومان

چیکن فیله

3/69230769230769 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
31,000 تومان

بشقاب میکس

3/74166666666667 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
36,000 تومان

گلد فرایز

3/04838709677419 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
37,000 تومان

بشقاب هات داگ و پنیر

3/57432644110276 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
23,000 تومان

فرنچ فرایز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

بلونز فرایز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,000 تومان

ماشروم فرایز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,000 تومان

چیز فرایز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,500 تومان

گارلیک فرایز

4/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,000 تومان

اسپایسی فرایز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,000 تومان

ژامبون فرایز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,500 تومان

کوکتل فرایز

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,500 تومان

سیب زمینی تنوری

3/65 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
26,600 تومان

سیب زمینی تنوری چیکن ویژه

1/625 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
29,600 تومان

سیب زمینی تنوری رست بیف ویژه

3/38333333333333 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
34,600 تومان

سیب زمینی تنوری میکس ویژه

3/1875 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
33,600 تومان

نوشابه قوطی

3/66161616161616 از 5
نوشابه
3,000 تومان

دلستر قوطی

3/08991228070175 از 5
.
4,000 تومان

کوبان رست بیف

0 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
17,000 تومان

کوبان چیکن

0 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
14,000 تومان

کوبان میکس

0 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
16,000 تومان

کوکتل پنیر

2/9375 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
21,600 تومان

میکس ژامبون کوکتل

3/96666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
31,000 تومان

ژامبون چیکن

3/83333333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
34,000 تومان

میکس بیکن و هات داگ

3/44444444444444 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
33,600 تومان

پپرونی

2/65 از 5
سیب زمینی,یک لایه کالباس پپرونی,سس قارچ,پنیر پیتزا
26,600 تومان

دوغ

0/25 از 5
دوغ
4,000 تومان

هات داگ پنیر ویژه

4 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
26,000 تومان

کلاسیک برگر

0 از 5
برگر گوشت ، پیاز حلقه ای ، سس مخصوص و ......
24,000 تومان

چیکن گریل

0 از 5
سینه مرغ کبابی ، بیکن ،پنیر پستو و ...............
28,000 تومان

ورمونت برگر

0 از 5
برگر گوشت . سس قارچ . پنیر مخصوص تایم و بدون گوجه و خیارشور....
27,000 تومان

هات لاین برگر

0 از 5
برگر گوشت ، بیکن ، سالاد اسپایسی و پنیر مخصوص بدون گوجه وخیارشور..............
33,000 تومان

بیکناتور برگر

0 از 5
برگر گوشت ، 2 ورق بیکن و پنیر مخصوص وپیاز کاراملی بدون گوجه وخیارشور..........
36,000 تومان

سوپریم برگر

0 از 5
برگر گوشت ، سینه مرغ و ...........
38,000 تومان