پیتزا مکث

2/91145833333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
33,000 تومان

پیتزا گوشت و قارچ(رست بیف)

2/85294117647059 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
37,000 تومان

پیتزا چیکن

2/42857142857143 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
35,000 تومان

پیتزا پپرونی

3/54772727272727 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
35,000 تومان

پیتزا سبزیجات

2/83333333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
30,000 تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

3/84375 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
23,000 تومان

برگر مکث

3/88690476190476 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
21,000 تومان

سیب سرخ شده

2/91304347826087 از 5
1
15,000 تومان

نوشابه قوطی

3/50274725274725 از 5
.
3,000 تومان

دلستر قوطی

2/89583333333333 از 5
.
4,000 تومان

بشقاب ویژه کندز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

بشقاب ویژه یونانی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

بشقاب ویژه مرغ فرانسوی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

بشقاب ویژه رست بیف

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,500 تومان

نوشابه خانواده

3/94318181818182 از 5
.
5,000 تومان

فیله استریپس

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

بال سوخاری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,000 تومان

ماهی سوخاری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,000 تومان

پیتزا سوسیس دودی

2/825 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
35,000 تومان

مینی مکث

3/60526315789474 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,000 تومان

پیتزا ایتالیایی

2/625 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
40,000 تومان

دوغ خانواده

0/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان

ساندویچ فیله

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
25,000 تومان

سالاد ویژه

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

فیله استریپس بشقاب

3/84659090909091 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
37,000 تومان

قارچ سوخاری

4/20833333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

پیتزا مارگاریتا

4/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
30,000 تومان

نان سیر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

پیتزا خانواده مکث

4/58333333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
70,000 تومان