2 تیکه نرمال

3/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,500 تومان

3 تیکه نرمال

3/32378472222222 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
23,500 تومان

2 تیکه اسپایسی

3/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,500 تومان

3 تیکه اسپایسی

3/50080231065469 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
24,500 تومان

چیکن بار

3/53571428571429 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
28,500 تومان

اکستریم باکس

3/42320261437909 از 5
همبرگر یا چیزبرگر تیکه مرغ سینه یا ران نرمال یا اسپایسی لطفا در هنکام سفارش این محصول توضیحات خود را اضافه فرمایید
40,000 تومان

فیله استریپس

3/81223404255319 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
24,000 تومان

پیتزا لاورا

3/14772727272727 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
24,500 تومان

پیتزا بی اچ

3/37387479541735 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
25,500 تومان

پیتزا سوپریم

2/93887362637363 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
25,500 تومان

پیتزا پپرونی

3/66911764705882 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
23,500 تومان

پیتزا مارگاریتا

3/49837662337662 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,500 تومان

پیتزا سورپرایز

3/1 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
24,500 تومان

سالاد فصل

1/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,000 تومان

سالاد سرآشپز

3 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,000 تومان

سالاد سزار

3/28378378378378 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,000 تومان

مرغ سوخاری خانواده نرمال

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
76,500 تومان

مرغ پاپ کورنی

3/25416666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

قارچ سوخاری

2/96831919406151 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,000 تومان

ناگت ستاره

3/875 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,500 تومان

سیب زمینی

3/73317453115548 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

همبرگر

3/98237179487179 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
23,500 تومان

چیلی برگر

3/36904761904762 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
24,500 تومان

قارچ برگر

3/74741200828157 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
25,500 تومان

چیزبرگر

3/77271220159151 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
24,500 تومان

دوبل برگر

4 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
36,500 تومان

دوبل چیز برگر

4/07417582417582 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
37,500 تومان

میکس برگر

4/1 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
31,500 تومان

کینگ هاوس

3/63552631578947 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
43,500 تومان

چیکن سوپریم

4/23387096774194 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,000 تومان

سانی برگر

4/16666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
26,500 تومان

چیکن برگر

3/47083333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,500 تومان

گریل چیکن

3/66153846153846 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,000 تومان

چیلی داگ

3/6993006993007 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,500 تومان

هات داگ

3/24305555555556 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,000 تومان

چیکن توئیست

3/79910714285714 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,500 تومان

نوشابه قوطی

3/96771277282707 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,000 تومان

مرغ سوخاری خانواده اسپایسی

3/15 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
79,500 تومان

پستو چیکن فیله

3/91666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,500 تومان

دلستر قوطی

3/94230769230769 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان

دوغ قوطی

3/88541666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان

آبمیوه مینوت

4/35897435897436 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,000 تومان

سالاد بی اچ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

سالاد یونانی

4 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,000 تومان

سالاد اسفناج

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,000 تومان

بی اچ جویسی برگر

3/625 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
25,500 تومان

بیگ بی.اچ

3/29166666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,000 تومان

کالزونه مارگایتا

3/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,500 تومان

کالزونه فیله پستو

3/95 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
25,500 تومان

کالزونه چیکن تای

1/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
24,500 تومان

کالزونه مدیترانه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
25,500 تومان

کالزونه اسفناج

3/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
23,500 تومان

کالزونه مرغ

3/875 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
23,500 تومان

کالزونه گوشت

3/71875 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
25,500 تومان

کالزونه BH

3/29166666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
25,500 تومان

کالزونه پپرونی

3/4 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
23,500 تومان

کالزونه سوپرایز

4 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
24,500 تومان

کالزونه سبزیجات

3/125 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,500 تومان

بی اچ فیلر

4/08333333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,500 تومان

املت ایتالیایی

3/25 از 5
پنیر پیتزا ، پنیر پارمسان ، پنیر بلو چیز ، سوسیس ، نان تست
12,000 تومان

املت المانی

0 از 5
پنیر بوتر کیزه ، سبزیجات ، ژامبون
12,000 تومان

املت هلندی

3/25 از 5
پنیر گودا ، سبزیجات
11,000 تومان

املت اسپانیایی

2/75 از 5
پنیر پارمسان ، سبزیجات ، ادویه چیلی
11,000 تومان

املت دانمارکی

0 از 5
پنیر اسرم ، سبزیجات ، ژامبون
11,000 تومان

املت فرانسوی

0 از 5
کره ، شیر ، تخم مرغ
9,000 تومان

کرپ موز و نوتلا

2/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,500 تومان

کرپ توت فرنگی و نوتلا

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

کرپ هلو و نوتلا

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,500 تومان

کرپ عسل و بادام زمینی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

بشقاب سرد

0 از 5
کره ، پنیر ، خامه ، عسل ، گردو ، سالاد میوه
18,000 تومان

صبحانه بریتیش

0 از 5
نیمرو ، قارچ ، سوسیس ، ژامبون ، لوبیا
18,000 تومان

تست نیمرو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,500 تومان

سالاد میوه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

چیز کیک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,000 تومان

کیک شکلاتی

0/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,000 تومان

سالاد کلم

4/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,000 تومان

آب معدنی کوچک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

پرتقال هویج

3/45 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

سیب خیار

4/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,500 تومان

سیب کیوی

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,000 تومان

کیوی کرفس

4/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,500 تومان

موهیتو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,000 تومان

جاماییکایی

0 از 5
ترش تند
13,000 تومان

اسموتی سیب دارچین

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

شیک توت فرنگی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

ایس لاته

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,000 تومان

تیتادل

0 از 5
هندوانه ، لیمو ، توت
13,000 تومان

لیموناد

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,500 تومان

پیناکولادا

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,000 تومان

اسموتی انبه لیمو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,500 تومان

شیک قهوه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

شیک بادام زمینی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

خیار سکنجبین

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,000 تومان

ملانزنا برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,500 تومان

شیک شکلات

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,000 تومان