چلو کباب بال پاچین

3/38333333333333 از 5
سوپ رایگان=ته چین زعفرانی
18,000 16,200 تومان

چلو جوجه بدون استخوان(ممتاز)

3/7099170585162 از 5
سوپ رایگان=ته چین زعفرانی
21,000 18,900 تومان

چلو کوبیده

3/37581142486206 از 5
سوپ رایگان=ته چین زعفرانی
21,000 18,900 تومان

چلو وزیری

3/78289473684211 از 5
جوجه و کوبیده ،سوپ رایگان=ته چین زعفرانی
28,500 25,650 تومان

چلو کباب لقمه ویژه

3/54940476190476 از 5
سوپ رایگان=ته چین زعفرانی
22,000 19,800 تومان

چلوگوشت زرندی

3/12847222222222 از 5
سوپ رایگان=ته چین زعفرانی
42,000 37,800 تومان

زرشک پلو بامرغ ( ران )

3/66553544494721 از 5
سوپ رایگان=ته چین زعفرانی
20,000 18,000 تومان

چلو خورشت سبزی

2/9702380952381 از 5
ته چین زعفرانی
15,000 13,500 تومان

چلو .

3/86363636363636 از 5
ته چین زعفرانی
7,000 6,300 تومان

سالاد فصل

3/43869047619048 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

زیتون

3/08690476190476 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,500 تومان

ماست موسیر

3/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,500 تومان

ماست

4/26923076923077 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,000 تومان

نوشابه بطری

3/89795918367347 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,000 تومان

نوشابه قوطی

3/50961538461538 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,000 تومان

چلو خورشت قیمه

3/00925925925926 از 5
ته چین زعفرانی
15,000 13,500 تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

3/52894088669951 از 5
ته چین زعفرانی
15,000 13,500 تومان

خوراک بال پاچین

3/64285714285714 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 11,700 تومان

خوراک کباب لقمه

4/13636363636364 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 14,400 تومان

خوراک کوبیده (2 سیخ )

3/6875 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 13,500 تومان

خوراک مرغ ( ران )

3/56043956043956 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 12,600 تومان

خوراک وزیری

3/5625 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,000 18,000 تومان

خوراک جوجه

3/47222222222222 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 12,600 تومان

خورشت قورمه سبزی

3/05 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,000 7,200 تومان

خورشت قیمه

2/96666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,000 7,200 تومان

خورشت قیمه بادمجان

2/3125 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,000 8,100 تومان

دوغ بطری

3/89772727272727 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,500 تومان

دلسترقوطی

3/74164295874822 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان

دیس ویژه ستاره طلایی

4/41666666666667 از 5
سوپ رایگان=ته چین زعفرانی
86,000 77,400 تومان

چلو کباب لقمه نگینی

3/63888888888889 از 5
سوپ رایگان=ته چین زعفرانی
23,000 20,700 تومان

خوراک گوشت

4/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
34,000 30,600 تومان

پاستا الفردو ( مرغ )

2/5875 از 5
سوپ رایگان
24,000 21,600 تومان

پاستا چانو ( گوشت )

3/2 از 5
سوپ رایگان
27,000 24,300 تومان

آب معدنی کوچک

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

قاشق چنگال ( یک دست )

3/82386363636364 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
200 تومان

سوپ

3/575 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

عدس پلو با ماست

3/22002923976608 از 5
ته چین زعفرانی
12,000 10,800 تومان

نان اضافه

3/6 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,000 تومان

شنیسل سوخاری

2 از 5
سوپ رایگان
17,000 15,300 تومان

چلو کباب توری

3/59583333333333 از 5
سوپ رایگان=ته چین زعفرانی
23,000 20,700 تومان

زرشک پلو

4/25 از 5
ته چین زعفرانی
7,000 6,300 تومان

چلو کباب شاه لقمه

3/4375 از 5
سوپ رایگان=ته چین زعفرانی
39,000 35,100 تومان

خوراک شاه لقمه

3/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
31,000 27,900 تومان

خوراک کباب توری

3/91388888888889 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 13,500 تومان

سالاد شیرازی

3/41666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

دوغ خانواده

3/98106060606061 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,500 تومان

چلو کباب 3 سیخ

3 از 5
سوپ رایگان=ته چین زعفرانی
28,000 25,200 تومان

چلو کباب تک سیخ

2/75 از 5
سوپ رایگان=ته چین زعفرانی
15,000 13,500 تومان

ته دیگ زعفرانی

4/5 از 5
سوپ رایگان=ته چین زعفرانی
7,000 تومان

چلو بادمجان و گوشت

3 از 5
ته چین زعفرانی
16,500 14,850 تومان

چلو رولت

4/5 از 5
همراه با سوپ رایگان و ته دیگ زعفرانی
21,500 19,350 تومان