ساندویچ استیک ساده

4/41666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
24,000 تومان

ساندویچ استیک با پنیر

3/9875 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
26,000 تومان

ساندویچ استیک ویژه

4/3125 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
28,500 تومان

پیتزا استیک

3/875 از 5
گوشت راسته استیک شده (گوشت گرم)+قارچ+پنیرپیتزا+سس ویژه استیک +خمیر
32,000 تومان

پیتزا بوقلمون

3 از 5
تهیه شده سینه دودی بوقلمون +قارچ +گوجه+فلفل سبز+پنیرپیتزا +خمیر باسس مخصوص
29,000 تومان

پیتزا بیکن

3 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
28,000 تومان

پیتزا پپرونی

3/125 از 5
ژامبون پپرونی+پنیرپیتزا +خمیر باسس +فلفل سبز
21,000 تومان

پیتزا سالامی

3 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,000 تومان

پیتزا سبزیجات

0 از 5
قارچ فراوان +گوجه +فلفل سبز +ذرت+پیاز +خمیر پیتزا+پنیرپیتزا
19,500 تومان

پیتزا قارچ و گوشت

2/85833333333333 از 5
گوشت چرخی مزه دار شده+قارچ+پیاز ریز خرد شده+خمیرپیتزا+سس مخصوص +پنیرپیتزا+فلفل سبز
27,500 تومان

پیتزا مخلوط

2/1875 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
21,500 تومان

پیتزا مرغ

3/85714285714286 از 5
فیله وسرسینه مرغ (مرغ گرم)+سس مخصوص خامه ای+پنیرپیتزا +خمیر
28,000 تومان

پیتزا خانواده مخلوط

4/1 از 5
مناسب برای 4 نفر
49,500 تومان

ساندویچ چیز برگر

4/125 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,000 تومان

ساندویچ فیله مرغ سوخاری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

ساندویچ هات داگ

1/875 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,500 تومان

ساندویچ هات داگ با پنیر

4/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,500 تومان

ساندویچ همبرگر ویژه

4/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,000 تومان

خوراک استیک گوشت با پنیر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
51,000 تومان

خوراک فیله مرغ سوخاری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
27,000 تومان

لازانیای مرغ

3/29166666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,000 تومان

لازانیای سالامی

3/125 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,000 تومان

لازانیای گوشت

2/42857142857143 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
23,000 تومان

نوشابه قوطی

3/7 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,000 تومان

دلستر قوطی

0/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,000 تومان

نوشابه خانواده

2/4375 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,500 تومان

دوغ خانواده

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,500 تومان

دوغ لیوانی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

آبمعدنی کوچک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,000 تومان

پیتزا خانواده مرغ

4/1875 از 5
مناسب برای 4 نفر
72,000 تومان

لازانیای پپرونی

3/17857142857143 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,000 تومان

لازانیای سبزیجات

4/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

لازانیای بوقلمون

4/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,000 تومان

خوراک استیک گوشت

4/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
49,000 تومان

سیب زمینی

3/775 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,500 تومان

پیتزا خانواده استیک

3 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
78,000 تومان

پیتزا خانواده بیکن

0/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
45,000 تومان

ساندویچ رست بیف

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
32,000 تومان

پیتزا رست بیف

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
38,000 تومان

پیتزا ترکیبی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
26,000 تومان

پیتزا خانواده ترکیبی

2/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
50,000 تومان

پرس ران مرغ بریان

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,000 تومان

پیتزا پولو

0 از 5
مرغ
11,000 تومان

پیتزا چانو

0 از 5
گوشت چرخ کرده
12,000 تومان

پیتزا فونگی

0 از 5
قارچ
9,000 تومان

پیتزا ناپلی

3/875 از 5
رست بیف
15,000 تومان

پیتزا ورستل

0 از 5
مخلوط
12,000 تومان

فیله استریپس 5تیکه نرمال

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
27,000 تومان

فیله 5تیکه اسپایسی

3/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
27,000 تومان

دلسترشیشه باربیکن

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,000 تومان

نوشابه شیشه 300cc

1 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,000 تومان

ساندویچ مرغ قفقازی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,000 تومان

پیتزا مرغ وقارچ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
29,500 تومان

پیتزا مرغ وقارچ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
29,500 تومان

ساندویچ دوبل. برگر

0 از 5
تهیه شده از مخلوط. گوشت چرخ شده گوسفند. وگوساله تازه (گوشت گرم100%)
29,500 تومان

پیتزا مینی گوشت وقارچ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,500 تومان

پیتزا مینی مخلوط

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

پیتزا مینی مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

سوپ جو

0 از 5
در ظروف. پلاستیکی شفاف (ظرف عسلی) قابل حمل
6,000 تومان

ساندویچ قارچ برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
23,000 تومان

پیتزا خانواده سبزیجات

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
43,000 تومان

پیتزا خانواده پپرونی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
59,500 تومان