هات داگ

3/25 از 5
یه هات داگ تنوری حرفه ای با سس خردل
18,900 تومان

گراناداگ

2/75 از 5
یه هات داگ تنوری حرفه ای با هالوپینو و سس خردل و چیلی
19,900 تومان

سیسیلی داگ

0/5 از 5
یه هات داگ تنوری حرفه ای با قارچ و پنیر موزارلا و سس خردل
20,900 تومان

آمسترداگ

2/33333333333333 از 5
یه هات داگ تنوری حرفه ای با پنیر موزارلا ، گودا و پیاز سرخ شده و سس خردل
21,900 تومان

زینگر

2/58333333333333 از 5
ساندویچ فیله مرغ سوخاری شده با پنیر گودا و یه سس خاص
29,900 تومان

چیکن استریپس

0 از 5
سه تیکه فیله مرغ سوخاری شده با سیب زمینی سرخ شده و نان بروچن
35,900 تومان

چیکن استریپس ( پلاس )

3/5 از 5
پنج تیکه فیله مرغ سوخاری شده با سیب زمینی سرخ شده و نان بروچن
44,900 تومان

آگرا برگر

3/86580086580087 از 5
یه برگر مرغ تنوری با قارچ و پنیر گودا و هالوپینو و یه سس تند چیلی
20,900 تومان

شیک سالاد

3/45 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,900 تومان

گرین سالاد

4 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
23,900 تومان

سالاد سزار

4/1875 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
23,900 تومان

سیب زمینی

3/22058823529412 از 5
سیب زمینی سرخ شده با ادویه خاص
11,900 تومان

داچ فرایز

3/32142857142857 از 5
سیب زمینی سرخ شده با پنیر گودا ، سس خردل ادویه خاص
16,900 تومان

قارچ سوخاری

3/96666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,900 تومان

نوشابه قوطی

3/27173913043478 از 5
-
2,900 تومان

دلستر قوطی

3/86363636363636 از 5
-
3,000 تومان

داچ ماشرومز

1/625 از 5
قارچ سوخاری با پنیر گودا
16,900 تومان

ناپولی داگ

0 از 5
یه هات داگ تنوری حرفه ای با پنیر موزرلا ، پپرونی و هالو پینو و سس چیلی
22,900 تومان

آکسفورداگ

1 از 5
یه هات داگ تنوری حرفه ای با گوشت تنوری و پیاز سرخ شده و سس سیر
26,900 تومان

چیزبرگر

1/5 از 5
یه ساندویچ خوشمزه با دو تا برگر تنوری ( 200 گرم ) و قارچ و پنیر گودا و یه سس خاص
32,900 تومان

سینالوآ برگر

4 از 5
یه ساندویچ با دو تا برگر و قارچ و دو تا پنیر گودا و هالو پینو و یه سس تند چیلی
33,900 تومان

کاستوریا برگر

0 از 5
یه ساندویچ خوشمزه با دو تا برگر تنوری و قارچ و دو تا پنیر گودا و سس سیر
33,900 تومان

لیوکا برگر

0 از 5
یه برگر خوشمزه تنوری با پپرونی و قارچ و پنیر گودا و یه سس تند
29,900 تومان

برگر اکونومی

0 از 5
یه برگر خوشمزه تنوری ( 100 گرمی ) با قارچ و پنیر گودا و یه سس خاص
24,900 تومان

ژوهانسبورگر

0 از 5
یه ساندویچ خوشمزه با برگر گوشت و برگر مرغ و قارچ و پنیر گودا و یه سس خاص
29,900 تومان

وجی پیتزا ( کوچک )

0 از 5
یه پیتزا با حال با قارچ ، سبزیجات تازه و پنیر موزارلا
14,900 تومان

وجی پیتزا ( متوسط )

0 از 5
یه پیتزا با حال با قارچ ، سبزیجات تازه و پنیر موزارلا
25,900 تومان

وجی پیتزا ( بزرگ )

0 از 5
یه پیتزا با حال با قارچ ، سبزیجات تازه و پنیر موزارلا
49,900 تومان

پیتزا قورمه سبزی ( متوسط )

0 از 5
یه پیتزا ترکیبی باحال با قورمه سبزی ایرانی و پنیر موزارلا
29,900 تومان

پیتزا قورمه سبزی ( بزرگ )

0 از 5
یه پیتزا ترکیبی باحال با قورمه سبزی ایرانی و پنیر موزارلا
53,900 تومان

چیکن پیتزا ( کوچک )

0 از 5
یه پیتزا با حال با سینه مرغ ، قارچ و پنیر موزرلا
19,900 تومان

چیکن پیتزا ( متوسط )

0 از 5
یه پیتزا با حال با سینه مرغ ، قارچ و پنیر موزرلا
38,900 تومان

چیکن پیتزا ( بزرگ )

0 از 5
یه پیتزا با حال با سینه مرغ ، قارچ و پنیر موزرلا
63,900 تومان

پیتزا مخصوص ( کوچک )

0 از 5
یه پیتزا مخصوص سلیقه ایرانی با ژامبون ، هات داگ ، سینه مرغ ، قارچ پنیر موزارلا
19,900 تومان

پیتزا مخصوص (متوسط )

0 از 5
یه پیتزا مخصوص سلیقه ایرانی با ژامبون ، هات داگ ، سینه مرغ ، قارچ پنیر موزارلا
38,900 تومان

پیتزا مخصوص ( بزرگ )

0 از 5
یه پیتزا مخصوص سلیقه ایرانی با ژامبون ، هات داگ ، سینه مرغ ، قارچ پنیر موزارلا
63,900 تومان

پپرونی پیتزا ( کوچک )

0 از 5
یه پیتزا با حال با پپرونی و سس چیلی و پنیر موزارلا
19,900 تومان

پپرونی پیتزا ( متوسط )

0 از 5
یه پیتزا با حال با پپرونی و سس چیلی و پنیر موزارلا
39,900 تومان

پپرونی پیتزا (بزرگ )

0 از 5
یه پیتزا با حال با پپرونی و سس چیلی و پنیر موزارلا
65,900 تومان

ریو پیتزا ( کوچک )

0 از 5
یه پیتزای با حال با پپرونی ، استیک گوشت ، سینه مرغ ، قارچ و پنیر موزارلا
23,900 تومان

ریو پیتزا ( متوسط )

0 از 5
یه پیتزای با حال با پپرونی ، استیک گوشت ، سینه مرغ ، قارچ و پنیر
43,900 تومان

ریو پیتزا ( بزرگ )

0 از 5
یه پیتزای با حال با پپرونی ، استیک گوشت ، سینه مرغ ، قارچ و پنیر
65,900 تومان

پیتزا گوشت و قارچ ( کوچک )

0 از 5
یه پیتزای با حال با گوشت و قارچ ، پنیر موزارلا
22,900 تومان

پیتزا گوشت و قارچ ( متوسط )

0 از 5
یه پیتزای با حال با گوشت و قارچ ، پنیر موزارلا
43,900 تومان

استیک پیتزا ( کوچک )

0 از 5
یه پیتزای با حال با استیک گوشت مزه دار شده با قارچ پنیر موزارلا
26,900 تومان

استیک پیتزا ( متوسط )

0 از 5
یه پیتزای با حال با استیک گوشت مزه دار شده با قارچ پنیر موزارلا
47,900 تومان

ژامبوویچ سرد

0 از 5
240 گرم ژامبون گوشت و مرغ 90 % و یه سس خاص
23,900 تومان

ابر هات داگ

0 از 5
دو تا هات داگ حرفه ای و قارچ و پنیر و یه سس خاص
26,900 تومان

ژامبوویچ

0 از 5
240 گرم ژامبون گوشت و مرغ تنوری شده و قارچ و پنیر و یه سس خاص
27,900 تومان

مگا کراکف

0 از 5
300 گرم کراکف حرفه ای با قارچ و پنیر و یه سس خاص
27,900 تومان

گالراس

0 از 5
یه برگر مرغ تنوری شده و 120 گرم ژامبون گوشت 90 % و قارچ و پنیر و یه سس خاص
27,900 تومان

عطاکروز

0 از 5
یه هات داگ حرفه ای و 120 گرم ژامبون گوشت 90 % و قارچ و پنیر و یع سس خاص
27,900 تومان

عطازینگر

0 از 5
140 گرم فیله سوخاری و 120 گرم ژامبون گوشت 90 % و قارچ و پنیر و یه سس خاص
27,900 تومان

عطافیلوس

0 از 5
250 گرم سینه مرغ و قارچ و پنیر گودا و یه سس خاص
28,900 تومان

عطا مکس

0 از 5
یه برگر تنوری و 100 گرم سینه مرغ و قارچ و پنیر گودا و یه سس خاص
35,900 تومان

اسکای

0 از 5
یه برگر تنوری و 100 گرم سینه مرغ و قارچ و پنیر گودا و یه سس خاص
35,900 تومان

استریپس برگر

0 از 5
یه برگر تنوری و 120 گرم فیله مرغ سوخاری و قارچ و پنیر گودا یه سس خاص
38,900 تومان

دورافیل

0 از 5
200 گرم گوشت با قارچ و پنیر گودا و یه سس خاص
38,900 تومان

عطابامبر

0 از 5
300 گرم کراکف حرفه ای و 120 گرم ژامبون گوشت 90 % و قارچ و پنیر و یه سس خاص
38,900 تومان

تریپل برگر

0 از 5
یه ساندویچ خوشمزه با سه تا برگر و قارچ و سه تا پنیر گودا و یه سس خاص
44,900 تومان

نان سیر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,900 تومان

پوتین هات داگ

0 از 5
سیب زمینی سرخ شده با هات داگ حرفه ای و پنیر گودا و پیاز سرخ شده و یه سس خاص
23,900 تومان

سالاد کلم

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,900 تومان