پیتزا آمریکایی کارش میش

2/25 از 5
گوشت رست ، فیله مرغ ، سس مخصوص ، قارچ ، فلفل دلمه ، میکس پنج نوع پنیر ، ذرت ، زیتون
33,000 تومان

پیتزا آمریکایی هات بیکن

2/75 از 5
هات داگ پنیر ، گوشت رست ، قارچ ، فلفل دلمه ای ، میکس پنج نوع پنیر
35,000 تومان

پیتزا آمریکایی ات مانتر

0 از 5
گوشت رست ، ادویه مخصوص ، قارچ ، فلفل دلمه ای ، میکس پنج نوع پنیر ، سس مخصوص
33,000 تومان

پیتزا آمریکایی مکزیکی

3/125 از 5
هات داگ ، کالباس پپرونی ، فلفل دلمه ای ، میکس پنج نوع پنیر ، فلفل هالوپینو ، سس مخصوص
32,000 تومان

پیتزا آمریکایی تاووک مانتر

3/9 از 5
فیله مرغ ، ادویه مخصوص ، قارچ ، فلفل دلمه ای ، زیتون ، میکس پنج نوع پنیر ، سس مخصوص
30,000 تومان

پیتزا آمریکایی هات چیکن

0 از 5
هات داگ پنیر ، فیله مرغ ، سس مخصوص ، فلفل دلمه ، قارچ ، زیتون ، میکس پنج نوع پنیر
31,000 تومان

پیتزا آمریکایی کالزونی

2/875 از 5
ژامبون 90% مرغ ، گوشت رست ، قارچ ، ذرت ، فلفل دلمه ای ، میکس پنج نوع پنیر ، سس مخصوص
32,000 تومان

پیتزا آمریکایی پپرونی

3/875 از 5
پپرونی ، فلفل دلمه ، میکس پنج نوع پنیر ، قارچ ، سس مخصوص
31,000 تومان

پیتزا آمریکایی سبزلر

0 از 5
کنجد، قارچ ، ذرت ، زیتون ، تخود فرنگی ، فلفل دلمه ، میکس پنج نوع پنیر ، سس مخصوص
26,500 تومان

سالاد اندونزی

3/25 از 5
ژامبون ، کلم ، نخود فرنگی ، شوید ، خیار شور ، سس مخصوص ، ، زیتون ، خیار و ذرت
16,000 تومان

سالاد فصل

0 از 5
کاهو ، گوجه ، خیار سبز ، کلم قرمز ، هویج.ذرت . زیتون
8,000 تومان

دوبل چیز برگر

1/25 از 5
دبل برگر دست ساز پنیر گودا قارچ گوجه خیارشور کاهو سس خامه ای.نان مک دونالد
28,000 تومان

ساندویچ گردن

2/125 از 5
گوشت گردن قارچ پنیر گودا گوجه خیارشور کاهو سس خامه ای نان فرانسوی
31,000 تومان

دوبل برگر

3/5 از 5
دبل برگر دست ساز التون قارچ گوجه خیارشور کاهو سس خامه ای.نان مک دونالد
27,000 تومان

ساندویچ ویژه سرآشپز

2/58333333333333 از 5
هات داگ پنیری 2عدد فیله کبابی ژامبون 90% دودی کاهو گوجه خیارشور سس دست ساز التون
32,000 تومان

ساندویچ تویستر

4/5 از 5
سه تیکه فیله استریپس. چیپس نان فرانسوی
27,000 تومان

میکس تنوری

5 از 5
2 تیکه فیله کبابی ، هات داگ ،کاهو ، گوجه خیار شور ،سس دست ساز التون. نان فرانسوی
26,000 تومان

بیکن تنوری

3/25 از 5
بیکن تنوری شده.قارچ. پنیر گودا . میکس 5نوع پنیر.چیپس .نان فرانسوی
29,000 تومان

هات داگ پنیری

4/25 از 5
هات داگ پنیر ، کاهو ، ، گوجه ، خیار شور ،سس دست ساز التون . نان فرانسوی
18,000 تومان

چیزبرگر

3/5 از 5
برگر دست ساز ، پنیر گودا ، قارچ ، کاهو ، گوجه ، خیار شور ، سس دست ساز التون.نان مک دونالد
24,000 تومان

ماشروم برگر

4/5 از 5
برگر ، قارچ ، خیار شور ، کاهو ، گوجه ، سس دست ساز التون.نان مک دونالد
22,000 تومان

چیزا نرمال

0 از 5
دو تیکه فیله سوخاری.ژامبون90% .چیپس/سس مخصوص . نان فرانسوی
28,000 تومان

کوکتل مرغ

1/625 از 5
کوکتل ، خیار شور ، کاهو ، گوجه ، ، سس دست ساز التون نان فرانسوی
9,500 تومان

ران مرغ تنوری ارگانیک با دورچین

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,500 تومان

سیب زمینی

3/13636363636364 از 5
سیب زمینی سرخ شده
10,000 تومان

سیب ویژه

3/125 از 5
سیب زمینی ، قارچ ، ژامبون ، ذرت ، ، فلفل دلمه ، میکس 5 نوع پنیر
23,000 تومان

سینه مرغ تنوری ارگانیک با دورچین

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,500 تومان

نوشابه قوطی

3/66593567251462 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,000 تومان

دلستر قوطی

3/4 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان

پیتزا آمریکایی مخصوص

3/38888888888889 از 5
ژامبون 90% مرغ ، قارچ ، فلفل دلمه ، ذرت ، میکس پنج نوع پنیر ، سس مخصوص
25,000 تومان

سالاد سزار

0 از 5
فیله مرغ کباب شده ، نان تست ، قارچ ، کاهو ، ذرت ، زیتون ، پنیر ویژه ، سس مخصوص
24,000 تومان

سالاد ماکارونی

3/375 از 5
ماکارونی ، خیار شور ، فلفل دلمه ، شوید. ژامبون 90%، سس مخصوص
14,000 تومان

نان سیر

3/3125 از 5
سس سیر ویژه التون میکس6نوع پنیر
10,000 تومان

بندری

4/2 از 5
بندری. کاهو .گوجه.خیارشور .نان فرانسوی
13,000 تومان

مرغ بندری

0 از 5
بندری. کاهو .گوجه.خیارشور. فیله مرغ. قارچ.نان فرانسوی
19,000 تومان

سیب تنوری چیکن

0/5 از 5
سیب زمینی ، قارچ ، فیله مرغ ، ، زیتون ، فلفل دلمه .میکس5نوع پنیر
25,000 تومان

نوشابه خانواده

3/04166666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

دوغ قوطی

4/41666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان

سیپرونی

3/25 از 5
سیب زمینی سرخ شده . قارچ . میکس پنیر . پپرونی فلفل دلمه ای
26,000 تومان

آب معدنی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

نان اضافه

3/625 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
800 تومان

پیتزا آمریکایی استیک گوشت

0 از 5
راسته گوساله کباب شده . قارچ.فلفل دلمه ای.میکس پنج نوع پنیر
46,000 تومان

برگر دست ساز ویژه

2/625 از 5
2عدد برگر ، میکس5نوع پنیر .پنیر گودا .قارچ ، گوجه ، خیار شور ، کاهو.سس خامه ای.نان مک دونالد
30,000 تومان

پیتزا آمریکایی ماشروم

4/75 از 5
قارچ ، فلفل دلمه ، میکس پنج نوع پنیر ، سس مخصوص
23,000 تومان

پیتزا مخصوص خانواده

0 از 5
ژامبون 90% مرغ ، قارچ ، فلفل دلمه ، ذرت ، میکس پنج نوع پنیر ، سس مخصوص
75,000 تومان

پیتزا خانواده (دلخواه )

0 از 5
به انتخاب مشتری محترم
90,000 تومان

پیتزا مینی کارش میش

3/875 از 5
گوشت رست ، فیله مرغ ، ، سس مخصوص ، قارچ ، فلفل دلمه ، میکس 5 نوع پنیر ، ذرت ، زیتون
19,000 تومان

پیتزا مینی تاووک مانتر

0 از 5
فیله مرغ ، قارچ ، فلفل دلمه ای ، زیتون ، میکس 5 نوع پنیر ، سس مخصوص
18,000 تومان

پیتزا آمریکایی ویژه التون

4/08333333333333 از 5
گوشت رست بیف ، فیله مرغ ، ژامبون 90% فلفل دلمه،قارچ. میکس پنج نوع پنیر
34,000 تومان

سیب ویژه سرآشپز

3/41666666666667 از 5
گوشت رست و فیله مرغ ، ژامبون 90% ، میکس 5 نوع پنیر ، زیتون ، قارچ ، فلفل دلمه
32,000 تومان

پیتزا مینی ویژه التون

2/125 از 5
گوشت رست بیف ، فیله مرغ ، ژامبون 90% فلفل دلمه، زیتون.میکس5نوع پنیر
19,000 تومان

پیتزا مینی مخصوص

3/5625 از 5
ژامبون 90% مرغ ، قارچ ، فلفل دلمه ، ذرت ، میکس 5 نوع پنیر ، سس مخصوص
16,000 تومان

پیتزا مینی کالزونی

4 از 5
ژامبون 90% ، گوشت رست ، قارچ ، ذرت ، فلفل دلمه ای ، میکس 5 نوع پنیر ، سس مخصوص
19,000 تومان

پیتزا مینی سبزلر

2/25 از 5
، قارچ ، ذرت ، زیتون ، تخود فرنگی ، فلفل دلمه ، میکس5 نوع پنیر ، سس مخصوص
17,000 تومان

پیتزا مینی ماشروم

3 از 5
قارچ ، فلفل دلمه ،میکس5نوع پنیر ، سس مخصوص
14,000 تومان

پیتزا مینی پپرونی

2/4 از 5
پپرونی ، فلفل دلمه ، میکس5نوع پنیر ، سس مخصوص
18,000 تومان

پیتزا مینی مکزیکی

3 از 5
هات داگ ، کالباس پپرونی ،ذرت ، فلفل دلمه ای، ، میکس 5 نوع پنیر ، فلفل هالوپینو ، سس مخصوص
19,000 تومان

پیتزا مینی هات چیکن

0 از 5
هات داگ پنیر ، فیله مرغ ، سس مخصوص ، فلفل دلمه ، قارچ ، زیتون ، میکس5 نوع پنیر
19,500 تومان

پیتزا مینی هات بیکن

0/75 از 5
هات داگ پنیر ، گوشت رست ، قارچ ، فلفل دلمه ای ، میکس5 نوع پنیر
19,500 تومان

پیتزا مینی ات مانتر

0 از 5
گوشت رست ، قارچ ، فلفل دلمه ای ، میکس 5نوع پنیر ، سس مخصوص
19,000 تومان

پیتزا مینی استیک گوشت

0 از 5
راسته گوساله کباب شده . قارچ . فلفل دلمه ای . میکس 5نوع پنیر
20,000 تومان

پیتزا آمریکایی چیکن میکس التون

0 از 5
ژامبون90%,فیلمه مرغ,پنیر گودا.فلفل دلمه ای.کنجد.میکس پنج نوع پنیر
32,000 تومان

پیتزا چیکن میکس مینی التون

0 از 5
ژامبون90%. فیله مرغ.پنیر گودا. میکس5نوع پنیر.فلفل دلمه ای . کنجد
19,000 تومان

پیتزا آمریکایی هات اسپایسی

0 از 5
گوشت رست ، پپرونی ، فلفل هالوپینو ، فلفل دلمه ای ، ذرت ، سس باربیکیو ، میکس 5 نوع پنیر
33,000 تومان

پیتزا هات اسپایسی مینی

4/25 از 5
گوشت رست ، پپرونی ، فلفل هالوپینو ، فلفل دلمه ای ، ذرت ، سس ، میکس 5 نوع پنیر
19,000 تومان

پیتزا آمریکایی هاوس اسپشیال

0 از 5
ژامبون 90%، پپرونی ، زیتون ، میکس 5 نوع پنیر
32,000 تومان

پیتزا هاوس اسپشیال مینی

0 از 5
ژامبون90% ، پپرونی ، زیتون ، میکس 5 نوع پنیر
18,500 تومان

پیتزا آمریکایی استیک و سیر

3/75 از 5
سس سیر ، فیله کباب شده گوساله ، قارچ ، میکس 5 نوع پنیر ، فلفل دلمه ای
47,000 تومان

پیتزا استیک سیر مینی

0 از 5
سس سیر ویژه التون، فیله کباب شده گوساله ، قارچ ، میکس 5 نوع پنیر ، فلفل دلمه ای
20,000 تومان

فایو استار

0 از 5
چیز برگر . دو تیکه فیله سوخاری .چیپس.نان فرانسوی
29,000 تومان

ساندویچ سوپر هات داگ پنیری

0/5 از 5
دبل هات داگ پنیری چیپس . سس مخصوص . نان فرانسوی
25,000 تومان

سیب زمینی قارچ و پنیر

3/5 از 5
قارچ ، سیب زمینی ، میکس 5نوع پنیر ، کنجد
21,000 تومان

سالاد ماکارونی با مرغ

0 از 5
ماکارونی ، فیله مرغ کباب شده ، ذرت ، نخود سبز ، شوید ، سس مخصوص
16,000 تومان

ساندویچ سرد

0 از 5
ژامبون 90 % ، کاهو ، گوجه ، خیار شور ، سس دست ساز التون.نان فرانسوی
16,000 تومان

ران مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,500 تومان

سینه مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,500 تومان

بال مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,000 تومان

قارچ سوخاری

3/8 از 5
11عدد قارچ سوخاری شده
12,000 تومان

فیله کبابی پرس

0 از 5
4تیکه فیله کباب شده و کاهو و گوجه و خیارشور .نان بروتچن
30,000 تومان

نوشابه 300cc

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,200 تومان

پیتزا ایتالیایی پپرونی دونفره

3/5 از 5
خمیر نازک.پپرونی ، فلفل دلمه ، میکس پنج نوع پنیر ،سس خامه ای
41,000 تومان

پیتزا ایتالیایی ات مانتر دو نفره

0 از 5
خمیر نازک.گوشت رست ، ادویه مخصوص ، قارچ ، فلفل دلمه ای ، میکس پنج نوع پنیر ، سس خامه ای
42,000 تومان

پیتزا ایتالیایی تاوک مانتر دونفره

0 از 5
خمیر نازک.فیله مرغ ، ، قارچ ، فلفل دلمه ای ، زیتون ، میکس پنج نوع پنیر ، سس خامه ای
40,000 تومان

پیتزا ایتالیایی مخصوص دو نفره

0 از 5
خمیر نازک.ژامبون 90% مرغ ، قارچ ، فلفل دلمه ، ذرت ، میکس پنج نوع پنیر ، سس خامه ای
36,000 تومان

پیتزا ایتالیایی سبزلر دو نفره

0 از 5
خمیر نازک، قارچ ، ذرت ،، زیتون ، تخود فرنگی ، فلفل دلمه ، میکس پنج نوع پنیر ، سس خامه ای.کنجد
37,500 تومان

پیتزا ایتالیایی هات اسپایسی دونفره

4/25 از 5
خمیر نازک .گوشت رست ، پپرونی ، فلفل هالوپینو ، فلفل دلمه ای ، ذرت ، سس خامه ای، میکس 5 نوع پنیر
44,000 تومان

پیتزا ایتالیایی هاوس اسپشیال دو نفره

4/75 از 5
خمیر نازک.ژامبون90% ، پپرونی ، زیتون ، میکس 5 نوع پنیر
44,000 تومان

پیتزا ایتالیایی کالزونی دو نفره

0 از 5
خمیر نازک.ژامبون 90% ، گوشت رست ، قارچ ، ذرت ، فلفل دلمه ای ، میکس پنج نوع پنیر ، سس خامه ای
44,000 تومان

پیتزا ایتالیایی چهار فصل

0/875 از 5
ژامبون90%. گوشت چرخی. قارچ.فلفل دلمه ای .ذرت. میکس پنیر
46,000 تومان

سالاد کلم

0 از 5
سالاد شیرین
3,000 تومان

چیکن استریپس 2تیکه

3/04166666666667 از 5
دو تیکه فیله سوخاری شده.سس مخصوص. سیب زمینی . نان بروتچن.سالاد کلم
23,000 تومان

چیکن استریپس 3تیکه

0 از 5
سه تیکه فیله سوخاری شده.سس مخصوص. سیب زمینی . نان بروتچن.سالاد کلم
28,000 تومان

چیکن استریپس 5تیکه

3/25 از 5
پنج تیکه فیله سوخاری شده.سس مخصوص. سیب زمینی . نان بروتچن.سالاد کلم
36,000 تومان

سینی استریپس آلتون

0 از 5
هشت تیکه فیله سوخاری شده. 15عدد قارچ سوخاری.کراکت سیب زمینی. سس مخصوص. سیب زمینی . نان بروتچن.سالاد کلم
75,000 تومان

میکس برگر

4/5 از 5
استیک مرغ گریل شده.برگر دست ساز. پنیر گودا . قارچ. سس خامه ای. کاهو. گوجه . خیار شور.نان مک دونالد
28,000 تومان

چیکن گریل

0 از 5
استیک مرغ گریل شده . پنیر گودا . قارچ . سس چیلی .کاهو.گوجه.خیارشور.نان مک دونالد.
25,000 تومان

کتف بال سوخاری

4 از 5
کتف مرغ سوخاری2عدد.بال مرغ سوخاری3عدد.سالاد کلم.سیب زمینی .نان.سس.
27,000 تومان

پیتزا خانواده ات مانتر

0 از 5
گوشت رست.قارچ. سس دودی.فلفلدلمه ای . میکس پنج نوع پنیر
90,000 تومان

بندری ویژه

4/16666666666667 از 5
بندری.فارچ.پنیر.گوجه.کاهو. خیارشور.نان فرانسوی
15,000 تومان

سیب زمینی سوخاری

0 از 5
سیب سوخاری شده
16,000 تومان

چیکن پاپ کورن

0 از 5
تیکه های کوچیک شده فیله مرغ سوخاری شده سالاد کلم سیب زمینی نان بروتچن سس سوخاری
30,000 تومان

مینی سوپریم

0 از 5
ژامبون 90%. گوشت چرخی. قارچ . فلفل دلمه ای رنگی. ذرت . میکس پنیر
18,500 تومان

مینی چیکن پپرونی

0 از 5
فیله مرغ. پپرونی.قارچ.فلفل دلمه ای رنگی. میکس پنیر
20,000 تومان

مینی گوشت و قارچ

0 از 5
گوشت چرخی .قارچ زیتون. میکس پنیر
18,500 تومان

ایتالیایی ویژه التون

0 از 5
گوشت رست.ژامبون90%.فیله مرغ.زیتون . فلفل دلمه ای . میکس پنیر
46,000 تومان

پیتزا ایتالیایی سوپریم دو نفره

0 از 5
ژامبون90%. گوشت چرخی .قارچ .فلفل دلمه ای.ذرت. میکس پنیر
44,000 تومان

پیتزا ایتالیایی2نفره بوقلمون

0 از 5
سینه بوقلمون دودی .قارچ. فلفل دلمه ای. زیتون .میکس پنیر
45,000 تومان

پیتزا ایتالیایی 2نفره کاراش میش

3/25 از 5
گوشت رست.فیله مرغ مرینیت شده.قارچ .فلفل دلمه ای. ذرت.زیتون. میکس پنیر
46,000 تومان

پیتزا ایتالیایی2نفره فینگر ویژه التون

0 از 5
سوسیس انگشتی دودی.گوشت چرخی.قارچ .فلفل دلمه ای. میکس پنیر
46,000 تومان

پیتزا ایتالیایی2نفره چیکن گارلیک

0 از 5
فیله سوخاری .قارچ. زیتون. پنیرگودا .میکس پنیر
45,000 تومان

پیتزا ایتالیایی 2نفره کاپری

0 از 5
ژامبون لوله ای.گوشت چرخی.قارچ.زیتون.میکس پنیر
46,000 تومان

پیتزا ایتالیایی2نفره استیک گوشت

0 از 5
فیله گوشت کباب شده گوساله.قارچ.فلفل دلمه ای.سس . میکس پنیر
56,000 تومان

پیتزا ایتالیایی 2نفره چیکن میکس

0 از 5
ژامبون90%.فیله مرغ مرینیت شده.پنیرگودا.فلفل دلمه ای.کنجد.میکس پنیر
44,000 تومان

پیتزا ایتالیایی2نفره ماشروم

0 از 5
قارچ.پنیر.فلفل دلمه ای.میکس پنیر
31,000 تومان

پیتزا ایتالیایی 2نفره چیکن پپرونی

0 از 5
فیله مرغ.پپرونی.قارچ . فلفل دلمه ای. میکس پنیر
46,000 تومان

پیتزا ایتالیایی 2نفره هات بیکن

0 از 5
هات داگ پنیر.گوشت رست.قارچ.فلفل دلمه ای.میکس پنیر.سس ویژه التون
46,000 تومان

پیتزا ایتالیایی 2نفره بیکن التون

0 از 5
بیکن ورقه ای . قارچ.ذرت.زیتون.میکس پنیر
46,000 تومان

پیتزا ایتالیایی 2نفره گوشت و قارچ

0 از 5
گوشت چرخی.قارچ.زیتون.میکس پنیر
40,000 تومان

پیتزا ایتالیایی 2نفره مکزیکی

0 از 5
هات داگ پنیر.پپرونی.ذرت.فلفل دلمه ای . میکس پنیر
44,000 تومان

پیتزا ایتالیایی 2نفره هات چیکن

0 از 5
هات داگ پنیر. فیله مرغ. قارچ. فلفل دلمه ای . میکس پنیر
44,000 تومان

پیتزاسوپریم

0 از 5
ژامبون90%.گوشت چرخی. قارچ. فلفل دلمه ای. ذرت . میکس پنیر
31,000 تومان

پیتزا چهار فصل

0 از 5
4تیکه هرتیکه از پیتزاهاسوپریم.چیکن.ماشروم.پپرونی . میکس پنیر
36,000 تومان

پیتزا بوقلمون

0 از 5
سینه بوقلمون دودی . قارچ. فلفل دلمه ای . زیتون . میکس پنیر
36,000 تومان

پیتزا فینگر ویژه التون

0 از 5
سوسیس انگشتی دودی. گوشت چرخی. قارچ. فلفل دلمه ای. میکس پنیر
38,000 تومان

پیتزا چیکن گارلیک

0 از 5
فیله مرغ سوخاری شده . قارچ . زیتون . پنیر گودا . میکس پنیر
35,000 تومان

پیتزا کاپری

0 از 5
ژامبون لوله ای.گوشت چرخی. قارچ.زیتون. میکس پنیر
36,000 تومان

چیکن پپرونی

0 از 5
فیله مرغ .پپرونی. قارچ.فلفل دلمه ای .میکس پنیر
33,000 تومان

پیتزا بیکن التون

0 از 5
بیکن ورقه ای . قارچ. ذرت. زیتون .میکس پنیر
35,000 تومان

پیتزا گوشت و قارچ

3 از 5
گوشت چرخی . قارچ. زیتون . میکس پنیر
30,000 تومان

پیتزا چیکن برگر

0 از 5
خمیر پیتزا نازک.برگر.فیله مرغ سوخاری.سس خامه ای.میکس پنیر .کنجد
39,000 تومان