سیب زمینی با قارچ و پنیر

3/67857142857143 از 5 بر پایه 1 امتیاز مشتری
(3/67 امتیاز مشتریان)

23,100 تومان

وقت سیب زمینی
بشقاب داغ

تهیه شده از مواد اولیه

1 دیدگاه