سیب زمینی با قارچ و پنیر

3/58035714285714 از 5 بر پایه 1 امتیاز مشتری
(3/58 امتیاز مشتریان)

19,600 تومان

وقت سیب زمینی
بشقاب داغ

تهیه شده از مواد اولیه

1 دیدگاه