مناطق تحت پوشش فودسنتر

محدوده بندی مناطق تحت پوشش فودسنتر مشخص گردیده است و بزودی اعمال خواهد شد.

در محدوده بندی مشخص شده، مناطق شهری تحت پوشش فود سنتر به هشت منطقه اصلی تقسیم بندی شده اند. که عبارتند از:

  1. بلوار جمهوری                              
  2. میدان کوثر
  3. شهرک مطهری
  4. پارک مطهری
  5. میدان آزادی­
  6. چهاره راه باغ ملی
  7. میدان قرنی
  8. میدا شهدا (مشتاق)

هر کدام از این مناطق اصلی دارای چندین زیر منطقه نیز می باشند. منطقه اصلی بلوار جمهوری شامل 9 زیر منطقه، منطقه اصلی میدان کوثر 5 زیر منطقه، منطقه اصلی میدان آزادی 8 زیر منطقه، منطقه اصلی شهرک مطهری 3 زیر منطقه، منطقه اصلی پارک مطهری 5 زیر منطقه، منطقه اصلی چهار راه باغ ملی 7 زیر منطقه، منطقه اصلی میدان قرنی 5 زیرمنطقه و منطقه اصلی میدان شهدا شامل 6  زیر منطقه می باشد.

توجه شود وقتی که یک زیرمنطقه به صورت حدفاصل دو مکان یا دو نقطه تعریف شده است تمامی خیابان های اصلی و فرعی و کوچه های واقع در بین آن دو مکان را شامل می شود. به طور مثال در منطقه اصلی بلوار جمهوری، زیر منطقه "حد فاصل میدان آزادی تا چهار راه فرهنگیان" شامل خیابان های نادر، امام جمعه، فیروزه، والفجر، بلوار حمزه، هزار و یک شب، شفا، فارابی، سر جنگلداری، کوی فرهنگیان و کلیه کوچه های بلوار جمهوری می گردد.

در صورتی که آدرسی در مناطق و زیرمناطق مشخص شده فودسنتر وجود نداشت خارج از محدوده محسوب می شود و ارسال سفارش توسط آژانس صورت می پذیرد و هزینه ارسال توسط خود مشتری هنگام تحویل سفارش پرداخت می گردد. چنین کاربری می بایست منطقه اصلی خود را خارج از محدوده انتخاب نماید.

کاربر در هنگام ثبت سفارش، در صفحه مشخصات دریافت کننده قبل از وارد کردن آدرس دقیق پستی، می بایست نزدیکترین منطقه و زیرمنطقه به آدرس خود را تعیین کند. کاربران گرامی برای تعیین منطقه اصلی و زیرمنطقه مربوط به خود می توانند از نقشه مناطق تحت پوشش فود سنتر که در زیر آورده شده است استفاده نمایند.

امید است با رعایت نکات فوق تجربه یک خرید اینترنتی لذتبخش را از فودسنتر داشته باشید.

دیدگاهی درج نشده

شما اولین کسی باشید که به این مطلب نظر می دهید.