پیتزا مخصوص (دونفره)

3/06666666666667 از 5
کالباس میکس،پنیرموزارلا،قارچ،فلفل دلمه،گوجه،کنجدو سیاه دانه ، سس مخصوص
25,000 تومان

پیتزا گوشت و قارچ (دونفره)

1/58333333333333 از 5
گوشت ترکی،قارچ،پنیرموزارلا،فلفل دلمه،گوجه،سیاه دانه و کنجد، سس مخصوص
42,000 تومان

پیتزا مرغ و قارچ (دونفره)

2/58333333333333 از 5
مرغ ترکی،قارچ،پنیرموزارلا،فلفل دلمه،گوجه،سیاه دانه و کنجد، سس مخصوص
32,000 تومان

زغالی برگر

4 از 5
برگر 100% گوشت زغالی، ادویه گرام ماسالا، سس مخصوص
14,000 تومان

قارچ برگر

0 از 5
برگر 100% گوشت زغالی،قارچ طعم دار ، ادویه گرام ماسالا، سس مخصوص
15,000 تومان

چیزبرگر

4/58333333333333 از 5
برگر 100% گوشت زغالی،پنیر چدار، ادویه گرام ماسالا، سس مخصوص
16,000 تومان

اسپشیال برگر

5 از 5
برگر 100% گوشت زغالی، ژامبون میکس تنوری،پنیر چدار،قارچ طعم دار، ادویه گرام ماسالا، سس مخصوص
20,000 تومان

دوبل برگر ویژه

3/9375 از 5
2 عدد برگر 100% گوشت زغالی، پنیر چدار، قارچ، ادویه گرام ماسالا، سس مخصوص
30,000 تومان

مگا برگر

1/25 از 5
برگر 100% گوشت زغالی،فیله مرغ گریل شده، پنیر چدار ،ادویه گرام ماسالا، سس مخصوص
22,000 تومان

سیب زمینی سرخ شده

3/06818181818182 از 5
سیب زمینی سرخ شده + سس تک نفره
10,000 تومان

سیب زمینی ویژه

3/96428571428571 از 5
سیب زمینی سرخ شده،ژامبون میکس خرد شده،پنیرموزارلا ،قارچ طعم دار ، زیتون،فلفل دلمه و گوجه، سیاه دانه و کنجد، سس مخصوص
20,000 تومان

ویژه گرین فود(زاپاتا)

3/66071428571429 از 5
گوشت گوساله گریل شده،فیله مرغ،ژامبون میکس تنوری،پنیر،قارچ
28,000 تومان

لاویتا

3/3 از 5
چیکن مرغ خورد شده)،پنیر موزارلا،قارچ طعم دار،
16,000 تومان

رویال فیله

3/58333333333333 از 5
فیله مرغ گریل شده ، ژامبون میکس تنوری،پنیر موزارلا، قارچ طعم دار
22,000 تومان

ایتالی

3/9375 از 5
زامبون میکس خرد شده،پنیرموزارلا،قارچطعم دار،فلفل دلمه،گوجه
15,000 تومان

هات رویال

4/08333333333333 از 5
هات داگ تنوری،ژامبون میکس تنوری،پنیرموزارلا ،قارچطعم دار
16,000 تومان

ساندویچ گوشت(دونر گوشت)

3/89285714285714 از 5
گوشت گوساله،قارچ،فلفل دلمه،پیاز،ادویه ویژه ترکی
24,000 تومان

پُرس گوشت (دونر گوشت)

3/925 از 5
گوشت گوساله،قارچ،فلفل دلمه،ادویه ویژه ترکی
33,000 تومان

ساندویچ مخلوط (دونر مخلوط)

2/38888888888889 از 5
گوشت گوساله،مرغ،فلفل دلمه،پیاز،ادویه ویژه ترکی،
22,000 تومان

پُرس مخلوط (دونر مخلوط)

3/30769230769231 از 5
گوشت گوساله،مرغ،فلفل دلمه،پیاز،ادویه ویژه ترکی،
30,000 تومان

ساندویچ مرغ (دونرمرغ)

3/75 از 5
مرغ،قارچ،فلفل دلمه،پیاز،ادویه ویژه ترکی
19,000 تومان

پُرس مرغ (دونر مرغ)

3/16666666666667 از 5
مرغ،قارچ،فلفل دلمه،پیاز،ادویه ویژه ترکی
25,000 تومان

پیتزا مینی مخصوص

4 از 5
کالباس میکس،پنیرموزارلا،قارچ،فلفل دلمه،گوجه،کنجدو سیاه دانه ، سس مخصوص
14,000 تومان

پیتزا مینی گوشت و قارچ

2/5 از 5
گوشت ترکی،قارچ،پنیرموزارلا،فلفل دلمه،گوجه،سیاه دانه و کنجد، سس مخصوص
25,000 تومان

پیتزا مینی مرغ و قارچ

0 از 5
مرغ ترکی،قارچ،پنیرموزارلا،فلفل دلمه،گوجه،سیاه دانه و کنجد، سس مخصوص
18,000 تومان

نوشابه خانواده مشکی

4/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,500 تومان

نوشابه خانواده

4/21428571428571 از 5
زرد - سپرایت - شاه توت - زیرو
4,500 تومان

نوشابه قوطی

3/375 از 5
مشکی - زرد - سپرایت - شاه توت
3,000 تومان

نوشابه 300cc مشکی

3/79166666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,000 تومان

نوشابه 300cc زرد

3/16666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,000 تومان

دلسترخانواده

3/5 از 5
لیمو - هلو - آناناس
6,000 تومان

دلستر شیشه

0 از 5
گندم
3,000 تومان

دلستر قوطی

2/75 از 5
لیمو - هلو - استوایی
3,000 تومان

دوغ خانواده

3/625 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,500 تومان

دوغ قوطی

4/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,500 تومان

ساندیس شیشه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

ساندویچ رست بیف

0 از 5
رست بیف(گوشت ریش شده)،پنیرموزارلا،قارچ طعم دار، سس ویژه
25,000 تومان

هات داگ

3/35 از 5
هات داگ،سس مخصوص
10,000 تومان

پیتزا مخصوص

2/58333333333333 از 5
کالباس میکس،پنیرموزارلا،قارچ،فلفل دلمه،گوجه،کنجدو سیاه دانه ، سس مخصوص
18,500 تومان

پیتزا دونر

3/625 از 5
گوشت ومرغ ترکی(میکس) ،قارچ،پنیرموزارلا،فلفل دلمه،گوجه،سیاه دانه و کنجد، سس مخصوص
30,000 تومان

پیتزا گوشت و قارچ

3/125 از 5
گوشت ترکی،قارچ،پنیرموزارلا،فلفل دلمه،گوجه،سیاه دانه و کنجد، سس مخصوص
33,000 تومان

پیتزا مرغ و قارچ

3/5 از 5
مرغ ترکی،قارچ،پنیرموزارلا،فلفل دلمه،گوجه،سیاه دانه و کنجد، سس مخصوص
25,000 تومان

دونر پیتزا (دونفره)

3/2 از 5
گوشت ومرغ ترکی(میکس) ،قارچ،پنیرموزارلا،فلفل دلمه،گوجه،سیاه دانه و کنجد، سس مخصوص
38,000 تومان

پیتزا رست بیف

5 از 5
رست بیف(گوشت ریش شده)، پنیرموزارلا،قارچ،فلفل دلمه ای،،گوجه،زیتون، سس مخصوص
35,000 تومان

پیتزا مینی دونر

4/25 از 5
گوشت ومرغ ترکی(میکس) ،قارچ،پنیرموزارلا،فلفل دلمه،گوجه،سیاه دانه و کنجد، سس مخصوص
22,000 تومان

سس ویژه کباب ترکی

2/67857142857143 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,000 تومان

سس تک نفره قرمز

3/70833333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
250 تومان

سس تک نفره سفید

3/83333333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
250 تومان

نان اضافه

2/75 از 5
نان باگت بلند
1,000 تومان

سیب زمینی عربی

3/35 از 5
سیب خلال درشت-ادویه-سس مخصوص
12,000 تومان

سیب زمینی با قارچ و پنیر

3 از 5
سیب زمینی خلال درشت-پنیرموزارلا-قارچ طعم دار-فلفل دلمه و گوجه - سس مخصوص- ادویه
17,000 تومان

سوپر سیب زمینی ویژه

3/875 از 5
سیب خلال درشت ، ژامبون تنوری ، پنیر موزارلا، قارچ طعم دار ، ادویه ، سس مخصوص
19,000 تومان

ویژه یونانی

0 از 5
گوشت گوساله گریل شده ، فیله مرغ گریل شده ,پنیر موزارلا ، قارچ طعم دار
25,000 تومان

چیاپاس

3/25 از 5
رست بیف(گوشت ریش شده)، فیله مرغ گریل شده ، ژامبون میکس تنوری، پنیر موزارلا،قارچ طعم دار
29,000 تومان

چگوارا

0 از 5
گوشت گوساله گریل شده ، فیله مرغ گریل شده ،کوکتل ،ژامبون میکس تنوری ،پنیر موزارلا ،قارچ طعم دار
30,000 تومان

ساوالان

3/75 از 5
گوشت گوساله گریل شده ، فیله مرغ گریل شده، رست بیف ( گوشت ریش شده )،ژامبون میکس تنوری ، هات داگ ، پنیر موزارلا ،قارچ طعم دار
35,000 تومان

پیتزا ویژه گرین فود

0 از 5
ژامبون - گوشت و مرغ ترکی - پنیرموزارلا - قارچ- ذرت - زیتون - فلفل دلمه ای- سس مخصوص
35,000 تومان

سیب زمینی ساوالان

4/5 از 5
سیب زمینی خلال درشت - هات داگ - پنیر موزارلا - قارچ طعم دار - ادویه - سس مخصوص
20,000 تومان

سیب زمینی دبش

2 از 5
سیب خلال درشت، رست بیف ( گوشت ریش شده)، پنیر موزارلا، قارچ طعم دار ، ادویه ، سس مخصوص
26,000 تومان

سس ویژه ساندویچ

3/875 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,000 تومان

سس تک نفره فرانسوی

3/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
250 تومان

پیتزا مخصوص سر آشپز

4 از 5
ژامبون میکس، رست بیف (گوشت ریش شده)، کوکتل ، پنیر موزارلا ، ذرت ، زیتون ، سس مخصوص
35,000 تومان

دوغ کوچک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,000 تومان

دوغ 300 زالی ( محلی )

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,000 تومان

دوغ خانواده زالی ( محلی )

4/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,500 تومان

چیکن برگر

0 از 5
برگر مرغ زغالی، ادویه گرام ماسالا، سس مخصوص
10,000 تومان

چیز چیکن برگر

4/875 از 5
برگر مرغ زغالی،پنیر چدار، ادویه گرام ماسالا، سس مخصوص
12,000 تومان

ماشروم برگر

0 از 5
برگر 100% گوشت زغالی،پنیر موزارلا ، پنیر چدار، قارچ طعم دار ، ادویه گرام ماسالا، سس قارچ
18,000 تومان

وزیری برگر

0 از 5
برگر 100% گوشت زغالی،برگر مرغ زغالی ، پنیر چدار،قارچ طعم دار، ادویه گرام ماسالا، سس مخصوص
25,000 تومان

تریپل میکس برگر

0 از 5
2 عدد برگر 100% گوشت زغالی،برگر مرغ زغالی ،پنیر موزارلا ، پنیر چدار، قارچ طعم دار، ادویه گرام ماسالا، سس مخصوص
35,000 تومان

سیب زمینی طلایی

0 از 5
سیب خلال درشت، رست چیکن ( مرغ ریش شده)، پنیر موزارلا، قارچ طعم دار ، ادویه ، سس مخصوص
20,000 تومان

سیب زمینی فیلت

0 از 5
سیب خلال درشت، فیله مرغ، پنیر موزارلا، قارچ طعم دار ، ادویه ، سس مخصوص
22,000 تومان

پیتزا مینی رست بیف

0 از 5
رست بیف(گوشت ریش شده)، پنیرموزارلا،قارچ،فلفل دلمه ای،،گوجه،زیتون، سس مخصوص
26,000 تومان

پیتزا رست بیف (دو نفره)

4/5 از 5
رست بیف(گوشت ریش شده)، پنیرموزارلا،قارچ،فلفل دلمه ای،،گوجه،زیتون، سس مخصوص
45,000 تومان

پیتزا مینی رست چیکن

0 از 5
رست چیکن(مرغ ریش شده)، پنیرموزارلا،قارچ،فلفل دلمه ای،،گوجه،زیتون، سس مخصوص
18,000 تومان

پیتزا رست چیکن

0 از 5
رست چیکن(مرغ ریش شده)، پنیرموزارلا،قارچ،فلفل دلمه ای،،گوجه،زیتون، سس مخصوص
25,000 تومان

پیتزا رست چیکن(دونفره)

3/25 از 5
رست چیکن(مرغ ریش شده)، پنیرموزارلا،قارچ،فلفل دلمه ای،،گوجه،زیتون، سس مخصوص
32,000 تومان

هات داگ تنوری

4/75 از 5
هات داگ تنوری، پنیر موزارلا،قارچ طعم دار ، چیبس خلال، سس ویژه ، (بدون گوجه و خیارشور)
13,000 تومان

رست چیکن

0/75 از 5
رست چیکن (مرغ ریش شده)،پنیرموزارلا،قارچ طعم دار، سس مخصوص
16,000 تومان

ژامبون تنوری

4/75 از 5
ژامیون تنوری، پنیر موزارلا،قارچ طعم دار ، چیبس خلال، سس ویژه
22,000 تومان

کوکتل ویژه

3 از 5
سوسیس کوکتل، پنیر موزارلا، قارچ طعم دار، سس ویژه
15,000 تومان

خوراک بندر ی ویژه

4/375 از 5
سوسیس بندری، پنیر موزارلا، قارچ طعم دار، ادویه هندی (تند) ، سس ویژه بندری (تند)
15,000 تومان

دوغ 500 زالی ( محلی )

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,500 تومان

سالاد فصل

2/25 از 5
کاهو - کلم قرمز طعم دار شده - خیارسبز -گوجه - هویج - ذرت - سس مخصوص سالاد
5,000 تومان

سالاد کلم بزرگ

3 از 5
کلم ،هویج ، ذرت ، نخود فرنگی ،سس مخصوص
5,000 تومان

سالاد کلم یک نفره

0 از 5
کلم ،هویج ، ذرت ، نخود فرنگی ،سس مخصوص
2,500 تومان

سالاد ژامبون و کلم

0 از 5
کلم ،ژامبون ،هویج ، ذرت ، نخود فرنگی ،زیتون سیاه ، سس مخصوص
8,000 تومان

ساندویچ بندری بزرگ

4/25 از 5
سوسیس بندری، ادویه هندی (تند) ، سس ویژه بندری (تند)
12,000 تومان

دوغ شیشه گازدار

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,500 تومان

نوشابه شیشه

0 از 5
مشکی - زرد - شاه توت
2,500 تومان

پیتزا پپرونی

0 از 5
کالباس پپرونی (تند)، کوکتل، پنیرموزارلا، قارچ، ذرت، زیتون ، سیاه دانه و کنجد ، سس مخصوص
28,000 تومان