سالاد سزار

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

سیب زمینی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,500 تومان

استیک مرغ با سبزیجات

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,500 تومان

لازانیا

3 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,500 تومان

برگر مخصوص

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,800 تومان

قارچ برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,800 تومان

چیز برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,800 تومان

چیلی برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,800 تومان

ساندویچ رست بیف

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,500 تومان

ساندویچ چیکن

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,500 تومان

رست بیف پنینی

1 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,500 تومان

چیکن پنینی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,500 تومان

میکس پنینی

1 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

ترکی پنینی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,500 تومان

سالامی پنینی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,800 تومان

برگر پنینی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,800 تومان

دلستر قوطی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,700 تومان

سیب زمینی ویژه رزماری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,500 تومان

سالاد مخصوص

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,000 تومان

سالاد رویال

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

دوبل برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

رویال برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,500 تومان

بلوچیز برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,500 تومان

چیکن برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,500 تومان

کینگ برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

ساندویچ میکس

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,500 تومان

ساندویچ رویال بیف

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,500 تومان

ساندویچ رویال چیکن

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,500 تومان

ساندویچ رویال میکس

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,500 تومان

ساندویچ هات داگ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,800 تومان

قارچ باربیکیو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان

پیتزا رست بیف

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,500 تومان

پیتزا چیکن

3 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,000 تومان

پیتزا میکس

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,500 تومان

پیتزا مخصوص

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,500 تومان

پیتزا مینی رست بیف

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,500 تومان

پیتزا مینی چیکن

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,000 تومان

پیتزا مینی میکس

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,500 تومان

مینی مخصوص

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,500 تومان

قارچ شکم پر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

کینگ رست بیف

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,500 تومان

چیپس پنیر رست بیف

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,500 تومان

لازانیا نیم پرس

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,500 تومان

پیتزا سبزیجات

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,500 تومان

پیتزا سبزیجات

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,500 تومان

پیتزا برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,500 تومان

پیتزا برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,500 تومان

نان سیر تست

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

پیتزا قارچ و پنیر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

پیتزا قارچ و پنیر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,000 تومان

فتو چینی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,500 تومان

چیکن استراگانف

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,500 تومان

چیکن تندوری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
21,000 تومان

چیپس پنیر بزرگ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,500 تومان

چیپس پنیر کوچک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

چیپس پنیر رست بیف کوچک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

رست بیف پنینی با نان فرانسوی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,500 تومان

چیکن پنینی با نان فرانسوی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,500 تومان

میکس پنینی با نان فرانسوی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

ژله

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,500 تومان

آبمیوه فصل

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,000 تومان

نوشابه شیشه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

دلستر ماجو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,500 تومان