چلو کباب ویژه میخوش (250 گرمی )

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,800 تومان

چلو کباب مخصوص (100 گرمی)

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,800 تومان

چلو کباب بناب

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,800 تومان

چلو کباب برگ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,800 تومان

چلو کباب بختیاری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,800 تومان

چلو کباب وزیری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,800 تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,800 تومان

چلو کباب کوبیده مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,800 تومان

چلو کباب میکس

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,800 تومان

چلو ماهی سوخاری قزل

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
21,300 تومان

چلو رولت

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

چلو ماهیچه گوسفند

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
26,000 تومان

چلو گردن

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
31,000 تومان

چلو گوشت

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
23,000 تومان

زرشک پلو با مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

چلو خورشت فسنجان

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,800 تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,800 تومان

چلو خورشت قیمه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,800 تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,800 تومان

ماکارونی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,500 تومان

استانبولی

2/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,500 تومان

شیرین پلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,500 تومان

باقالی پلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,500 تومان

کباب کوبیده مخصوص

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان

کباب کوبیده

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,000 تومان

کباب کوبیده مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,000 تومان

خوراک رولت

3 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,000 تومان

خوراک مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,000 تومان

کشک بادمجان

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,500 تومان

ماست

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,000 تومان

زیتون

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,000 تومان

زیتون پرورده

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,000 تومان

ترشی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,000 تومان

نوشابه قوطی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,700 تومان

دلستر قوطی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,000 تومان

دوغ قوطی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,000 تومان

نوشابه شیشه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

دلستر شیشه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,700 تومان

دلستر خانواده

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,600 تومان

نوشابه خانواده

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,600 تومان

ماست موسیر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

چلو ماهی سوخاری شیر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
21,300 تومان

سالاد فصل

0 از 5
تهیه شذه از بهترین مواد اولیه
3,000 تومان

چلو خورشت بامیه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,800 تومان

عدس پلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,000 تومان

خوراک جوجه کباب

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,800 تومان

چلو ساده

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان

خوراک ماهی قزل

4/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,000 تومان

چلو خورشت بادمجان

4/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,800 تومان

چلو ژیگو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
26,000 تومان

چلو خورشت کرفس

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

زرشک پلو با مرغ زعفرانی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

پاستا

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,500 تومان

اکبرجوجه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

خورشت قورمه سبزی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان

فسنجان

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,000 تومان

قیمه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان

قیمه بادمجان

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان

بادمجان

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان

کرفس

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان