غذای سراشپز گوشتی

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
74,000 تومان

شیشلیک مخصوص

4/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
43,500 تومان

کباب سلطانی مخصوص

4/875 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
33,500 تومان

کباب کرمانی مخصوص

2/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,500 تومان

فیله کباب گوسفندی

4/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
31,500 تومان

کوبیده مخصوص گرانسا

3 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,500 تومان

کباب رول میکس

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
28,500 تومان

کباب نگینی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,500 تومان

کباب بختیاری

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
21,500 تومان

سالاد

0 از 5
.
5,500 تومان

سوپ

0 از 5
.
4,500 تومان

جوجه ویژه گزانسا

4/125 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,500 تومان

ماست

0 از 5
.
4,000 تومان

ترشی

0 از 5
.
5,500 تومان

زیتون

0 از 5
.
8,000 تومان

هایپ

0 از 5
.
6,000 تومان

باواریا

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,500 تومان

دلستر

0 از 5
.
2,000 تومان

نوشابه قوطی

2/91666666666667 از 5
.
2,000 تومان

دوغ

0/5 از 5
.
2,000 تومان

آب معدنی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,000 تومان

جوجه کباب رول

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,500 تومان

باقلا پلو با ماهیچه گوسفندی

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
46,000 تومان

رولت

4/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,500 تومان