غذای سراشپز گوشتی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
46,000 تومان

چلو زعفرانی

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,500 تومان

شیرین پلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,500 تومان

باقلا پلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,500 تومان

زرشک پلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,500 تومان

مرصع پلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,500 تومان

استیک بره با سس ترخون

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
37,500 تومان

دنده کباب مخصوص

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
38,500 تومان

کباب شاندیز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
35,500 تومان

استیک فیله مینیون

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
31,500 تومان

استیک نیولا

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
31,500 تومان

کباب سلطانی مخصوص

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
29,500 تومان

استیک تورنادو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
29,500 تومان

کباب برگ گوسفندی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
27,500 تومان

استیک دایان

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
30,500 تومان

استیک فلفل

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
28,500 تومان

استیک سرلون

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
29,500 تومان

فیله کباب گوسفندی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
27,500 تومان

استیک نعناء

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
31,500 تومان

استیک بیندر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,500 تومان

اسکالوپ مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,500 تومان

کیوسکی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
21,500 تومان

بیف استراگانوف

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
24,500 تومان

چیکن استراگانوف

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
21,500 تومان

نودل مرغ قارچ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

نودل گوشت قارچ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

اسپاگتی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,500 تومان

پاستا گوشت با سس الفردو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
24,500 تومان

غذا سر آشپز دریایی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
52,000 تومان

ماهی کباب

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
27,500 تومان

کوبیده مخصوص گرانسا

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,500 تومان

کباب بلغاری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,500 تومان

شاه میگو سلطنتی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
47,500 تومان

کباب نگینی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,500 تومان

میگو کباب

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
29,500 تومان

میگو مکزیکی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
30,500 تومان

میگو سوخاری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
30,500 تومان

کباب بختیاری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,500 تومان

کوکتل میگو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,500 تومان

ماهی قزل آلا پرستویی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,500 تومان

شنیسل ماهی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
27,500 تومان

فیش فینگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
32,500 تومان

سالاد

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

کشک بادمجان

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,000 تومان

سوپ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان

جوجه کباب

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,500 تومان

ماست

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,000 تومان

ترشی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

زیتون

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,000 تومان

هایپ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,000 تومان

باواریا

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,500 تومان

دلستر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,800 تومان

نوشابه قوطی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

دوغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

آب معدنی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,000 تومان

جوجه کباب مراکشی

2/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,500 تومان

جوجه کباب حلزونی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

باقلا پلو با ماهیچه گوسفندی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
37,500 تومان

باقلا پلو با گردن گوسفندی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
35,500 تومان

زرشک پلو با مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,500 تومان

خورشت قورمه سبزی

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,500 تومان

خورشت قیمه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,500 تومان

خوشت قیمه بادمجان

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,500 تومان

خورشت بادمجان

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,500 تومان

خورشت فسنجان

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,500 تومان

خورشت قلیه ماهی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,500 تومان

پاستا مرغ با سس الفردو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
21,500 تومان