غول برگر

3/66666666666667 از 5
فست فود غول برگر
15,000 تومان

ذغالی برگر

4/625 از 5
فست فود غول برگر
9,000 تومان

ذغالی پنیر

3/625 از 5
فست فود غول برگر
9,500 تومان

فیله مرغ و قارچ

0 از 5
فست فود غول برگر
9,000 تومان

همبرگر دست ساز

4/375 از 5
فست فود غول برگر
9,000 تومان

چیزبرگر

0 از 5
فست فود غول برگر
9,500 تومان

هات داگ پنیر ویژه و قارچ

4 از 5
فست فود غول برگر
10,000 تومان

کراکف ویژه و قارچ

0 از 5
فست فود غول برگر
10,000 تومان

بندری

0 از 5
فست فود غول برگر
7,000 تومان

زبان

5 از 5
فست فود غول برگر
13,500 تومان

مغز و زبان

4 از 5
فست فود غول برگر
13,000 تومان

مغز

0 از 5
فست فود غول برگر
10,000 تومان

همبرگر معمولی

0 از 5
فست فود غول برگر
4,000 تومان

قارچ برگر

0 از 5
فست فود غول برگر
11,000 تومان

کوکتل مرغ

0 از 5
فست فود غول برگر
6,000 تومان

بلغاری گوشت و قارچ

2/75 از 5
فست فود غول برگر
8,500 تومان

بلغاری پنیری

0 از 5
فست فود غول برگر
9,000 تومان

سیب زمینی

1/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,500 تومان

سیب ویژه

4/75 از 5
فست فود غول برگر
9,000 تومان

پیتزا قارچ و گوشت

0/5 از 5
فست فود غول برگر
17,000 تومان

پیتزا رست بیف

5 از 5
فست فود غول برگر
17,500 تومان

پیتزا مخصوص

0 از 5
فست فود غول برگر
15,500 تومان

پیتزا سبزیجات

3/5 از 5
فست فود غول برگر
13,500 تومان

پیتزا مرغ و قارچ

0 از 5
فست فود غول برگر
16,000 تومان

پیتزا پپرونی

0 از 5
فست فود غول برگر
15,000 تومان

پیتزا مینی

2 از 5
فست فود غول برگر
7,500 تومان

پیتزا برگر

0 از 5
فست فود غول برگر
8,000 تومان

نوشابه قوطی

0/75 از 5
فست فود غول برگر
1,500 تومان

دلستر قوطی

0 از 5
فست فود غول برگر
1,700 تومان

دوغ کوچک

0 از 5
فست فود غول برگر
1,500 تومان

آبمعدنی کوچک

0 از 5
فست فود غول برگر
500 تومان

کوکتل پنیر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,000 تومان