ویژه فریدون

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,800 تومان

ویژه رویال فیله

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,800 تومان

رست بیف

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

فیله مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,500 تومان

ویژه هات رویال

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,700 تومان

ویژه هات داگ

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,200 تومان

هات چیلی چیکن

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,500 تومان

هات داگ دوبل

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

ویژه یونانی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,500 تومان

استیک فیلادلفیا

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

مرغ فیلادلفیا

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,800 تومان

ماه تنوری فریدون

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,800 تومان

رویال برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,200 تومان

ماه برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,200 تومان

ماشروم برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,800 تومان

گریل برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,800 تومان

دوبل برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,700 تومان

چیز برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,800 تومان

پیتزا مخصوص فریدون

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,000 تومان

پیتزا مخلوط

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,500 تومان

پیتزا مکزیکی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,500 تومان

پیتزا مرغ نپال

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,500 تومان

پیتزا پپرونی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

پیتزا سبزیجات

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,500 تومان

پیتزا هاوایی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,000 تومان

پیتزا مارگاریتا

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

سیب ویژه فریدون

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,500 تومان

سیب ویژه سرآشپز

3/875 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,500 تومان

سالاد فصل

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,500 تومان

نوشابه قوطی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

دلستر قوطی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

دوغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,200 تومان

آب معدنی کوچک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
500 تومان

ساندویچ کباب ترکی گوشت

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,500 تومان

ساندویچ کباب ترکی مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,500 تومان

ساندویچ کباب ترکی میکس

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,500 تومان

کباب ترکی گوشت پرس

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

کباب ترکی مرغ پرس

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

کباب ترکی مخلوط پرس

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

هات استیک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

رویال استیک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

پیتزا رست بیف

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
21,000 تومان

رست برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,500 تومان

سیب زمینی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,500 تومان