ساندویچ کباب ترکی گوشت

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

ساندویچ کباب ترکی مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,500 تومان

ساندویچ کباب ترکی میکس ( مرغ و گوشت )

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,500 تومان

کباب ترکی گوشت پرس

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,500 تومان

مرغ ترکی پرس

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,500 تومان

کباب ترکی میکس ( مرغ و گوشت ) پرس

3 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,500 تومان

هات داگ ویژه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,000 تومان

هات داگ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,500 تومان

نوشابه قوطی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

نوشابه خانواده

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,500 تومان

دوغ تک نفره لیوانی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,200 تومان

دلستر

0 از 5
.
1,500 تومان

سیب تنوری زیتون

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,500 تومان

نان سیر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,000 تومان

سالاد مخصوص زیتون

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,000 تومان

قارچ سوخاری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,000 تومان

امریکایی مخصوص زیتون 2 نفره

0 از 5
( ژامبون گوشت ، ژامبون مرغ ، راسته گوساله طعم دار شده ، قارچ ، گوجه ، سس مخصوص )
17,500 تومان

امریکایی رست بیف 2 نفره

0 از 5
( فیله گوساله ریش شده ، قارچ ، پنیر ترکیبی ، فلفل دلمه ، پیاز ، ذرت ، کنجد ، زیتون )
18,000 تومان

امریکایی مرغ و قارچ 2 نفره

0 از 5
( فیله مرغ طعم دار شده ، پنیر ترکیبی ، قارچ ، فلفل دلمه ، پیاز ، ذرت ، زیتون )
15,000 تومان

امریکایی گوشت و قارچ 2 نفره

0 از 5
( گوشت چرخ کرده گوساله ، قارچ ، فلفل دلمه ، ذرت ، زیتون ، سس مخصوص ، پنیر میکس )
17,000 تومان

امریکایی مکزیکی ( تند و آتشین ) 2 نفره

0 از 5
( فیله مرغ گریل شده ، سالامی ، گوجه ، کنجد ، زیتون ، ذرت )
15,000 تومان

امریکایی پپرونی 2 نفره

0 از 5
( پپرونی ، فلفل هالوپینو ، فلفل دلمه ، سس چیلی ، پنیر میکس ، کنجد )
13,000 تومان

امریکایی مخلوط 2 نفره

0 از 5
( ژامبون گوشت 90 درصد تنوری ، ژامبون مرغ ، فلفل دلمه ، سالامی ، قارچ ، زیتون ، پنیر )
14,000 تومان

امریکایی سبزیجات 2 نفره

0 از 5
( قارچ ، ذرت ، زیتون ، پیاز ، گوجه ، پنیر مخصوص ، کنجد ، فلفل دلمه ، سس )
10,500 تومان

ایتالیایی تاکو

0 از 5
(راسته گوساله،قارچ،فیله،گوشت اسلایس،سس مخصوص،فلفل دلمه پنیر میکس)
25,000 تومان

ایتالیایی تگزاس باربیکیو

0 از 5
( فیله مرغ گریل ، سس باربیکیو ، قارچ ، پیاز ، گوجه ، زیتون )
23,000 تومان

ایتالیایی کلزون

0 از 5
( ژامبون گوشت تنوری ، پپرونی ، ژامبون مرغ ، قارچ ، فلفل دلمه ، زیتون ، گوجه ، سس ، کنجد )
23,000 تومان

ایتالیایی سوپریم

0 از 5
( گوشت تازه گوساله چرخ کرده ، پپرونی ، قارچ ، فلفل دلمه ، سس مخصوص ، گوجه ، زیتون ، پنیر ترکیبی )
24,000 تومان

زیتون برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,500 تومان

چیز برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

چیکن برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,500 تومان

دوبل چیز برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,000 تومان

چیکن ماشروم

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,500 تومان

ذغالی برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,000 تومان

دوبل برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,500 تومان

ماشروم برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

چیلی برگر ( تند )

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,500 تومان

رویال برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان