سیب زمینی ویژه سر آشپز

5 از 5
گوشت رست گوساله ، ژامبون دودی 90% ، قارچ ، پنیر
11,500 تومان

سیب زمینی ویژه

3/16666666666667 از 5
ژامبون دودی 90% ، قارچ ، پنیر
7,500 تومان

دلستر

0 از 5
.
2,000 تومان

سیب ساده

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,000 تومان

سیب زمینی ساده خلال

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

ویژه زیتون

0 از 5
همبر دست ساز 100 % ، فیله مرغ ، ژامبون دودی 90 % ، قارچ ، پنیر
14,000 تومان

ویژه یونانی

0 از 5
همبر دست ساز 100 % ، فیله مرغ ، قارچ ، پنیر
14,000 تومان

همبرگر ویژه

3/5 از 5
همبرگر دست ساز 100 % ، قارچ ، پنیر
9,000 تومان

ماشروم برگر

0 از 5
همبرگر دست ساز 100 % ، قارچ ، پنیر گودا
9,500 تومان

همبرگر ساده

0 از 5
همبر دست ساز 100 %
7,000 تومان

ویژه فیله مرغ و ژامبون

0 از 5
فیله مرغ ، ژامبون دودی 90 % ، قارچ ، پنیر
13,000 تومان

فیله مرغ ویژه

0 از 5
فیله مرغ ، قارچ ، پنیر
12,000 تومان

رویال ویژه

0 از 5
همبرگر دست ساز 100 % ، سینه بوقلمون دودی ، قارچ ، پنیر
12,000 تومان

ساندویچ رست بیف

0 از 5
گوشت راسته گوساله ، قارچ ، پنیر
15,000 تومان

چیز برگر ویژه زیتون

0 از 5
هبرگر دست ساز 100 % ، پنیر گودا ، سیب زمینی ، سالاد
12,000 تومان

چیز برگر ساده

0 از 5
همبر دست ساز 100 % ، پنیر
8,000 تومان

بندری ویژه

3 از 5
سوسیس ، قارچ ، پنیر
7,000 تومان

ژامبون تنوری

0 از 5
ژامبون دودی گوشت و مرغ 90% ، قارچ ، پنیر
9,000 تومان

رویال برگر

3 از 5
همبرگر دست ساز 90% ، ژانبون دودی 90% قارچ ، پنیر
12,000 تومان

ساندویچ سرد

0 از 5
ژامبون دودی گوشت و مرغ 90%
5,000 تومان

هات رویال ویژه

4/25 از 5
هات داگ 80% ، ژامبون دودی 90%,قارچ و پنیر
11,000 تومان

هات داگ تنوری

0 از 5
هات داگ 80% ، چیپس ، قارچ ، پنیر
10,000 تومان

هات داگ ویژه

3 از 5
هات داگ 80% ، قارچ ، پنیر
9,000 تومان

هات داگ ساده

0 از 5
هات داگ 80%
8,000 تومان

همبرگر ذغالی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,000 تومان

چیز برگر ذغالی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,000 تومان

دوبل برگر ذغالی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

ویژه رویال ذغالی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

ویژه رویال مرغ ذغالی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,000 تومان

ویژه یونانی ذغالی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

ویژه فیله مرغ ذغالی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

ساندویچ کباب ترکی

0 از 5
گوشت گرم و تازه گوساله
13,000 تومان

ساندویچ مرغ ترکی

0 از 5
شنیسل مرغ گرم و تازه
12,000 تومان

ساندویچ مخلوط کباب ترکی

0 از 5
گوشت و مرغ گرم و تازه
13,000 تومان

گوشت ترکی پرس

0 از 5
گوشت گرم و تازه گوساله
15,000 تومان

مرغ ترکی پرس

0 از 5
گوشت و مرغ گرم و تازه
13,500 تومان

قفقازی گوشت

0 از 5
کباب ترکی گوشت ، ژامبون دودی 90% ، قارچ ، پنیر
16,000 تومان

قفقازی مرغ

0 از 5
کباب ترکی مرغ ، ژامبون دودی 90 % ، قارچ ، پنیر
15,000 تومان

پیتزا ویژه زیتون

0/5 از 5
ژامبون گوشت و مرغ دودی 90% ، استیک گوشت ، قارچ ، پنیر ترکیبی
16,000 تومان

پیتزا مخصوص

0 از 5
ژامبون گوشت و مرغ دودی 90% ، فیله مرغ ، قارچ ، پنیر ترکیبی
15,000 تومان

پیتزا کباب ترکی

0 از 5
گوشت کباب ترکی ، قارچ ، پنیر ترکیبی
17,500 تومان

پیتزا رست بیف

0 از 5
گوشت رست راسته گوساله ، قارچ ، پنیر ترکیبی
16,000 تومان

پیتزا چیکن

0 از 5
فیله مرغ گریل شده ، قارچ ، پنیر ترکیبی
13,500 تومان

پیتزا بوقلمون

0 از 5
سینه بوقلمون دودی ، قارچ ، پنیر ترکیبی
14,500 تومان

پیتزا چانو

3 از 5
ژامبون گوشت و مرغ دودی 90% ، هات داگ 80% ، پپرونی ، قارچ ، پنیر ترکیبی
14,000 تومان

پیتزا پپرونی

0 از 5
کالباس پپرونی 90% ، قارچ ، پنیر ترکیبی
13,500 تومان

مخلوط ترکی پرس

0 از 5
گوشت و مرغ گرم و تازه
15,000 تومان