دلستر قوطی

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

آب معدنی کوچک

4/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
500 تومان

عدس پلو ارگانیک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,000 تومان

لوبیا پلو اورگانیک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,000 تومان

کباب کوبیده ارگانیک ( 2 سیخ )

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

گردن ارگانیک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
35,000 تومان

ماهیچه ارگانیک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
42,000 تومان

برنج ارگانیک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,000 تومان

کباب سلطانی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,000 تومان

کباب عروس

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,000 تومان

کباب برگ کرمان شاهی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

اکبر جوجه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

کباب وزیری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,500 تومان

جوجه کباب

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

کباب کوبیده ( 2 سیخ )

4/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,000 تومان

کباب میکس

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,000 تومان

کباب کوبیده مرغ ( 2 سیخ )

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,000 تومان

رولت

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

مرغ

4 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,000 تومان

ته چین مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

کشک بادمجان

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

خورشت قورمه سبزی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

خورشت قیمه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

خورشت بادمجان

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

برنج ایرانی

2/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان

بزقرمه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,000 تومان

دیس کباب ( 2 نفره )

2/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,000 تومان

دیس کباب ( 3 نفره )

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
32,000 تومان

سالاد فصل

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

سالاد شیرازی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,000 تومان

ماست محلی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,000 تومان

ماست خیار

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

دوغ محلی بزرگ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,500 تومان

دوغ محلی کوچک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

دلستر بزرگ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,500 تومان

آب بزرگ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,000 تومان

سوپ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان

نوشابه قوطی

5 از 5
( پپسی ، میراندا ، سون آپ )
1,500 تومان