پلویی مخصوص زعفرانیه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

چلوکباب کوبیده

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

چلو جوجه کباب مخصوص فیله

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

جوجه کباب با استخوان مخصوص

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

چلوکباب بختیاری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,000 تومان

چلوکباب برگ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,000 تومان

چلوکباب سلطانی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
21,000 تومان

چلوگوشت

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
31,000 تومان

چلو ماهیچه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
31,000 تومان

خوراک مرغ با دورچین

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,000 تومان

چلو اکبر جوجه

4/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,000 تومان

زرشک پلو با مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

شیرین پلو با مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

کوفته کرمانی با سس گوجه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

چلو میکس

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

چلو ماهی قزل آلا

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
21,000 تومان

چلو خورشت سبزی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,000 تومان

چلو خورشت قیمه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,000 تومان

چلو خورشت فسنجان

1/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

رولت گوشت

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
21,000 تومان

چلو ماهی شیر کبابی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
31,000 تومان

کشک بادمجان

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,500 تومان

حلیم بادمجان

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,500 تومان

چلو کباب نگینی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,000 تومان

چلو کباب برگ کرمانشاهی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,000 تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,000 تومان

کوفته کرمانی با سس سکنجبین

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

سالاد شیرازی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,000 تومان

سالاد فصل ویژه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,000 تومان

سوپ جو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,500 تومان

سوپ فرانسوی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,500 تومان

نوشابه قوطی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

دلستر قوطی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

آب معدنی کوچک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
500 تومان

بز قرمه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,500 تومان

اکبر جوجه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه - بدون چلو
13,000 تومان

خورشت قورمه سبزی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه - بدون چلو
4,000 تومان

خورشت قیمه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه - بدون چلو
4,000 تومان

فسنجان

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه - بدون چلو
10,000 تومان

ماهی شیر کبابی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه - بدون چلو
27,000 تومان

خورشت قیمه بادمجان

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه - بدون چلو
4,000 تومان

کباب کوبیده

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه - بدون چلو
9,000 تومان

جوجه کباب مخصوص فیله

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه - بدون چلو
12,000 تومان

کباب بختیاری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه - بدون چلو
15,000 تومان

کباب برگ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه - بدون چلو
15,000 تومان

کباب سلطانی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه - بدون چلو
17,000 تومان

کباب نگینی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه - بدون چلو
15,000 تومان

چلو کباب برگ کرمانشاهی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه - بدون چلو
15,000 تومان

چلو ساده

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان