پیتزا مخلوط تاتلی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,500 تومان

پیتزا چهار فصل

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,500 تومان

پیتزا مخصوص تاتلی

1/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,500 تومان

پیتزا رست بیف تاتلی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,500 تومان

پیتزا پپرونی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,500 تومان

پیتزا مارگاریتا

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,500 تومان

پیتزا سبزیجات

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,500 تومان

پیتزا چیکن تاتلی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,500 تومان

ساندویچ هات داگ قارچ تنوری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

ساندویچ رست بیف

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

ساندویچ سوپر هات داگ قارچ تنوری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

ساندویچ فیله مرغ تنوری

4 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

ساندویچ قارچ برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

ساندویچ چیز لوکس برگر

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,500 تومان

ساندویچ لوکس برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,500 تومان

ساندویچ زغالی برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,000 تومان

ساندویچ تاتلی برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,000 تومان

ساندویچ دوبل چیزبرگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,000 تومان

کراکت گودا

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,000 تومان

میگو سوخاری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

فیله مرغ سوخاری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

پیاز سوخاری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,500 تومان

سیب زمینی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,500 تومان

سیب زمینی تنوری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,000 تومان

ساندویچ استیک مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

ساندویچ فیله مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

چیزبرگر ترنج

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

سالاد فصل

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان

سالاد کلم

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,000 تومان

سالاد سیب زمینی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,000 تومان

نوشابه قوطی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,800 تومان

دلستر قوطی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,000 تومان

دوغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

آبمعدنی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
500 تومان

سوپ سبزیجات

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,000 تومان

کینگ برگر

0 از 5
فست فود تاتلی
20,000 تومان

رویال هات داگ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

هات داگ چیلی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,500 تومان

سالاد سزار تاتلی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,000 تومان

لازانیا

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

نان سیر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,000 تومان

سوپریم

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان