چلوکباب کوبیده

2/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,000 تومان

چلو کباب بختیاری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,600 تومان

چلو کباب برگ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,600 تومان

چلو کباب سلطانی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
21,000 تومان

چلوفیله گوسفندی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
36,600 تومان

چلو کباب نگینی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

چلو جوجه کباب بی استخوان

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,600 تومان

بال کباب

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,600 تومان

زرشک پلوبامرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,600 تومان

شیرین پلوبامرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,800 تومان

خوراک رولت

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,600 تومان

ته چین مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,400 تومان

چلو خورش قیمه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,700 تومان

چلو خورش قیمه بادمجان

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,700 تومان

چلو خورش سبزی

3/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,900 تومان

چلوخورش فسنجان

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,100 تومان

استانبولی پلو

4 از 5
روز چهارشنبه
6,500 تومان

عدس پلو

0 از 5
غذای جایگزین روز چهارشنبه
6,500 تومان

لازانیا

0 از 5
غذای ویژه شام
13,100 تومان

بال سوخاری

0 از 5
غذای ویژه شام
7,600 تومان

سالاد فصل

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,500 تومان

چلو ساده

3 از 5
روغن حیوانی و برنج ایرانی
5,500 تومان

شیرین پلو

0 از 5
روغن حیوانی و برنج ایرانی
6,000 تومان

نوشابه قوطی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,600 تومان

دلستر قوطی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

خورش قیمه

0 از 5
تهیه شده از مواد اولیه با کیفیت عالی
3,600 تومان

قیمه بادمجان

0 از 5
تهیه شده از مواد اولیه مرغوب
3,900 تومان

خورش بادمجان

0 از 5
تهیه شده در شرایط کاملا بهداشتی
3,900 تومان

قرمه سبزی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,100 تومان

خورش فسنجان

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,800 تومان

چلو ماهی قزل آلا

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
26,600 تومان

ماهی کبابی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,400 تومان

میگو سوخاری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,100 تومان

میگو کبابی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,100 تومان

ماهی سوخاری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,400 تومان

میکس دریایی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
25,700 تومان

چلو اکبر جوجه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,600 تومان

اکبر جوجه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,700 تومان

چلو خورشت کرفس

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,700 تومان

خورشت کرفس

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,900 تومان

باقالی پلو با گردن

0 از 5
روز پنج شنبه و جمعه
27,500 تومان

ماست

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
500 تومان

چلو قرمه گوسفندی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
26,600 تومان