چلو خورش قرمه سبزی

3 از 5
سه شنبه ها و جمعه ها
8,500 تومان

چلو برگ مخصوص

4/4375 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,000 تومان

چلو کباب بختیاری

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,000 تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

4/3125 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

چلو کباب نگینی

4 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,000 تومان

چلو اکبر جوجه

0 از 5
سه شنبه تا پنج شنبه
15,500 تومان

خوراک رولت گوشت

4/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,500 تومان

خوراک مرغ

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,200 تومان

چلو کوبیده مخصوص

3/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,500 تومان

سالاد الویه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,500 تومان

سوپ قارچ و شیر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,000 تومان

زیتون پرورده

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,000 تومان

آب معدنی کوچک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
500 تومان

چلو جوجه فسنجانی

0/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,300 تومان

چلو ساده ایرانی

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

چلو کباب میکس مخصوص

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,000 تومان

چلو جوجه کباب لاری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

سالاد سزار

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,000 تومان

شیرین پلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,000 تومان

اکبر جوجه

0 از 5
سه شنبه تا پنج شنبه
11,000 تومان

خوراک کباب برگ

4/625 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,000 تومان

خوراک جوجه

4/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

باقالی پلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,000 تومان

زرشک پلو با مرغ

3 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

زرشک پلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

خوراک بختیاری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,500 تومان

سالاد شیرازی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,000 تومان

چلو کوبیده

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

چلو جوجه کباب

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,300 تومان

چلو برگ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,000 تومان

چلو میکس

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

کوبیده تک سیخ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,500 تومان

ژله میوه ای

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,500 تومان

دوغ شیشه

4/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,850 تومان

خورشت بادمجان

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,500 تومان

متفرقه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,000 تومان