چلو خورش قرمه سبزی

2/625 از 5
سه شنبه ها و جمعه ها
8,500 تومان

چلو ماهی کباب

5 از 5
چهارشنبه ها
19,000 تومان

چلو برگ مخصوص

4/4375 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,000 تومان

چلو کباب بختیاری

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,000 تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

3/9 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

چلو کباب نگینی

4 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,000 تومان

چلو اکبر جوجه

0 از 5
سه شنبه تا پنج شنبه
15,500 تومان

خوراک رولت گوشت

3/91666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,500 تومان

خوراک مرغ

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,200 تومان

چلو کوبیده مخصوص

3/60714285714286 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,500 تومان

سالاد الویه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,500 تومان

سوپ جو

0 از 5
صحرا
3,500 تومان

سوپ قارچ و شیر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,000 تومان

زیتون پرورده

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,000 تومان

نوشابه قوطی

3/58333333333333 از 5
.
1,500 تومان

دلستر قوطی

2/83333333333333 از 5
.
1,700 تومان

آب معدنی کوچک

2 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
500 تومان

چلو ساده ایرانی

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

سالاد سزار

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,000 تومان

شیرین پلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,000 تومان

اکبر جوجه

0 از 5
سه شنبه تا پنج شنبه
11,000 تومان

خوراک کباب برگ

3/91666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,500 تومان

خوراک جوجه

4 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,000 تومان

باقالی پلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,500 تومان

زرشک پلو با مرغ

3/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

زرشک پلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,500 تومان

خوراک بختیاری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,500 تومان

سالاد شیرازی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,000 تومان

کوبیده تک سیخ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,500 تومان

ژله میوه ای

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,500 تومان

دوغ شیشه

4/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,850 تومان

خورشت بادمجان

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,500 تومان

متفرقه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

خوراک ماهی پفکی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,500 تومان

خوراک میگو پفکی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
23,500 تومان

خوراک ماهیچه گوسفندی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
38,500 تومان

چلو کباب مخصوص سر آشپز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
30,000 تومان

چلو کباب مخصوص صحرا

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
29,000 تومان

چلو کباب بلغاری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
29,500 تومان