چلوخورش بادمجان

0 از 5
دوشنبه ها
8,500 تومان

چلو خورش قرمه سبزی

0 از 5
سه شنبه ها و جمعه ها
8,500 تومان

چلو برگ مخصوص

4/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,000 تومان

چلو کباب بختیاری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,000 تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

چلو کباب نگینی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,000 تومان

چلو اکبر جوجه

0 از 5
سه شنبه تا پنج شنبه
15,500 تومان

خوراک رولت گوشت

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,500 تومان

خوراک مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,200 تومان

چلو کوبیده مخصوص

3 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,500 تومان

سالاد الویه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,500 تومان

سوپ قارچ و شیر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,000 تومان

زیتون پرورده

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,000 تومان

دلستر قوطی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

نوشابه خانواده

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,500 تومان

دلستر خانواده

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,500 تومان

آب معدنی کوچک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
500 تومان

چلو جوجه فسنجانی

0/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,300 تومان

چلو ساده ایرانی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

چلو کباب میکس مخصوص

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,000 تومان

چلو جوجه کباب لاری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

سالاد سزار

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,000 تومان

شیرین پلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,000 تومان

اکبر جوجه

0 از 5
سه شنبه تا پنج شنبه
11,000 تومان

خوراک کباب برگ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,000 تومان

خوراک جوجه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

باقالی پلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,000 تومان

زرشک پلو با مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

زرشک پلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

خوراک بختیاری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,500 تومان

سالاد شیرازی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,000 تومان

چلو کوبیده

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

چلو جوجه کباب

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,300 تومان

چلو برگ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,000 تومان

چلو میکس

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

کوبیده تک سیخ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,500 تومان

ژله میوه ای

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,500 تومان