تایم فرایز

5 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
15,000 تومان

سیب زمینی با پنیر و کنجد

3/875 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
10,600 تومان

سیب زمینی با قارچ و پنیر

3/95352564102564 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
14,100 تومان

سیب زمینی با ژامبون و پنیر

3/11290322580645 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
16,100 تومان

بشقاب تایم ویژه

3/20588235294118 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
24,500 تومان

چیکن فیله

3/19196428571429 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
22,100 تومان

بشقاب میکس

3/7125 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
25,500 تومان

گلد فرایز

2/9625 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
27,000 تومان

بشقاب هات داگ و پنیر

3/75 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
15,600 تومان

فرنچ فرایز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

بلونز فرایز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,000 تومان

ماشروم فرایز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,000 تومان

چیز فرایز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,500 تومان

گارلیک فرایز

4/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,000 تومان

اسپایسی فرایز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,000 تومان

ژامبون فرایز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,500 تومان

کوکتل فرایز

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,500 تومان

سیب زمینی تنوری

1/75 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
20,600 تومان

سیب زمینی تنوری چیکن ویژه

0/75 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
21,600 تومان

سیب زمینی تنوری رست بیف ویژه

3/5 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
25,600 تومان

سیب زمینی تنوری میکس ویژه

4/08333333333333 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
24,000 تومان

پوره سیب زمینی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

نوشابه قوطی

3/51724137931034 از 5
نوشابه
3,000 تومان

دلستر قوطی

3/45454545454545 از 5
.
3,000 تومان

کوبان رست بیف

0 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
17,000 تومان

کوبان چیکن

0 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
14,000 تومان

کوبان میکس

0 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
16,000 تومان

کوکتل پنیر

3/58333333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,100 تومان

میکس ژامبون کوکتل

3/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
21,100 تومان

ژامبون چیکن

3/83333333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,600 تومان

میکس بیکن و هات داگ

4 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
21,600 تومان

پپرونی

0/5 از 5
سیب زمینی,یک لایه کالباس پپرونی,سس قارچ,پنیر پیتزا
19,600 تومان