وجتبل فرایز

2/75 از 5
وقت سیب زمینی
12,000 تومان

تایم فرایز

5 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
15,000 تومان

سیب زمینی با پنیر و کنجد

5 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
9,000 تومان

سیب زمینی با قارچ و پنیر

4/64583333333333 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
11,000 تومان

سیب زمینی با ژامبون و پنیر

3/17857142857143 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
12,000 تومان

بشقاب تایم ویژه

2/75 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
20,000 تومان

چیکن فیله

2/75 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
18,000 تومان

بشقاب میکس

3/52777777777778 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
19,000 تومان

گلد فرایز

3/75 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
20,000 تومان

بشقاب هات داگ و پنیر

3/68055555555556 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
13,000 تومان

فرنچ فرایز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

بلونز فرایز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,000 تومان

ماشروم فرایز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,000 تومان

چیز فرایز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,500 تومان

گارلیک فرایز

4/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,000 تومان

اسپایسی فرایز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,000 تومان

ژامبون فرایز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,500 تومان

کوکتل فرایز

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,500 تومان

سیب زمینی تنوری

0 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
16,000 تومان

سیب زمینی تنوری چیکن ویژه

0/75 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
17,000 تومان

سیب زمینی تنوری رست بیف ویژه

5 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
18,000 تومان

سیب زمینی تنوری میکس ویژه

4 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
18,000 تومان

پوره سیب زمینی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

نوشابه قوطی

3/36111111111111 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

دلستر قوطی

2/88095238095238 از 5
.
2,000 تومان

کوبان رست بیف

0 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
17,000 تومان

کوبان چیکن

0 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
14,000 تومان

کوبان میکس

0 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
16,000 تومان

کوکتل پنیر

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

میکس ژامبون کوکتل

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,000 تومان

ژامبون چیکن

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,000 تومان

میکس بیکن و هات داگ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,000 تومان

پپرونی

0 از 5
سیب زمینی,یک لایه کالباس پپرونی,سس قارچ,پنیر پیتزا
17,000 تومان

تنوری سبزیجات

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان