تایم فرایز

5 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
15,000 تومان

سیب زمینی با پنیر و کنجد

4/125 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
10,000 تومان

سیب زمینی با قارچ و پنیر

4/04166666666667 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
12,500 تومان

سیب زمینی با ژامبون و پنیر

3/23 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
14,000 تومان

بشقاب تایم ویژه

3/03846153846154 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
22,000 تومان

چیکن فیله

3/19196428571429 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
20,000 تومان

بشقاب میکس

3/69117647058824 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
21,500 تومان

گلد فرایز

3/03125 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
22,500 تومان

بشقاب هات داگ و پنیر

3/73863636363636 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
15,000 تومان

فرنچ فرایز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

بلونز فرایز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,000 تومان

ماشروم فرایز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,000 تومان

چیز فرایز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,500 تومان

گارلیک فرایز

4/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,000 تومان

اسپایسی فرایز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,000 تومان

ژامبون فرایز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,500 تومان

کوکتل فرایز

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,500 تومان

سیب زمینی تنوری

0 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
18,500 تومان

سیب زمینی تنوری چیکن ویژه

0/75 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
19,500 تومان

سیب زمینی تنوری رست بیف ویژه

5 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
20,500 تومان

سیب زمینی تنوری میکس ویژه

4 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
20,500 تومان

پوره سیب زمینی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

نوشابه قوطی

3/61458333333333 از 5
نوشابه
2,500 تومان

دلستر قوطی

3/44722222222222 از 5
.
2,000 تومان

کوبان رست بیف

0 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
17,000 تومان

کوبان چیکن

0 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
14,000 تومان

کوبان میکس

0 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
16,000 تومان

کوکتل پنیر

3/58333333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

میکس ژامبون کوکتل

3/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,000 تومان

ژامبون چیکن

3/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
21,000 تومان

میکس بیکن و هات داگ

4/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
21,000 تومان

پپرونی

0/5 از 5
سیب زمینی,یک لایه کالباس پپرونی,سس قارچ,پنیر پیتزا
19,000 تومان