تایم فرایز

5 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
15,000 تومان

سیب زمینی با پنیر و کنجد

3/89583333333333 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
10,600 تومان

سیب زمینی با قارچ و پنیر

3/78020833333333 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
14,100 تومان

سیب زمینی با ژامبون و پنیر

3/05714285714286 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
16,100 تومان

بشقاب تایم ویژه

3/275 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
24,500 تومان

چیکن فیله

3/44117647058824 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
22,100 تومان

بشقاب میکس

3/76 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
25,500 تومان

گلد فرایز

3/06818181818182 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
27,000 تومان

بشقاب هات داگ و پنیر

3/62230094466937 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
15,600 تومان

فرنچ فرایز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

بلونز فرایز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,000 تومان

ماشروم فرایز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,000 تومان

چیز فرایز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,500 تومان

گارلیک فرایز

4/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,000 تومان

اسپایسی فرایز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,000 تومان

ژامبون فرایز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,500 تومان

کوکتل فرایز

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,500 تومان

سیب زمینی تنوری

1/75 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
20,600 تومان

سیب زمینی تنوری چیکن ویژه

1/625 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
21,600 تومان

سیب زمینی تنوری رست بیف ویژه

3/5625 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
25,600 تومان

سیب زمینی تنوری میکس ویژه

3/1875 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
24,000 تومان

پوره سیب زمینی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

نوشابه قوطی

3/57528409090909 از 5
نوشابه
3,000 تومان

دلستر قوطی

3/45454545454545 از 5
.
3,000 تومان

کوبان رست بیف

0 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
17,000 تومان

کوبان چیکن

0 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
14,000 تومان

کوبان میکس

0 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
16,000 تومان

کوکتل پنیر

3/58333333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,100 تومان

میکس ژامبون کوکتل

3/83333333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
21,100 تومان

ژامبون چیکن

3/83333333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,600 تومان

میکس بیکن و هات داگ

3/21428571428571 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
21,600 تومان

پپرونی

1/5 از 5
سیب زمینی,یک لایه کالباس پپرونی,سس قارچ,پنیر پیتزا
19,600 تومان