چلو کباب برگ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
29,000 تومان

چلو کباب باربیکیو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

چلو کباب کوبیده

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,500 تومان

بال و کتف کبابی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,000 تومان

کوبیده تک سیخ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,500 تومان

چلو گوشت گردن

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
39,000 تومان

چلو گوشت ماهیچه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
39,000 تومان

چلو گوشت قرمه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,000 تومان

چلو رولت گوشت

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,500 تومان

زرشک پلو با مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,500 تومان

چلو مرغ ترش

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,000 تومان

چلو خورشت فسنجان

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

چلو خورشت سبزی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,500 تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,500 تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,500 تومان

چلو خورشت بادمجان

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,500 تومان

چلو خورشت قلیه ماهی حوور گوشتی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

چلو ماهی شیر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
25,000 تومان

خوراک کباب برگ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
26,000 تومان

خوراک کباب باربیکیو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

خوراک جوجه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,000 تومان

خوراک کوبیده زعفرانی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,000 تومان

خوراک مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

خوراک رولت گوشت

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

کشک بادمجان

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,000 تومان

سوپ جو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان

نوشابه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

دلستر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

دوغ محلی خانواده

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

سالاد فصل

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,500 تومان

ترشی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,000 تومان

زیتون

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,000 تومان

زیتون پرورده

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,000 تومان

بورانی بادمجان

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,500 تومان

چلو گوشت قرمه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,000 تومان

چلو زعفرانی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

خوراک وزیری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

خوراک ماهی شیر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
23,000 تومان

خوراک ماهی قزل

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,000 تومان