مرغ سوخاری نرمال ( دو تیکه)

0/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

مرغ سوخاری نرمال (سه تیکه)

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,500 تومان

مرغ سوخاری نرمال (چهارتیکه)

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,500 تومان

فیله استریپس چهار تیکه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

نوشابه قوطی

3/83333333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

دلستر قوطی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,000 تومان

نوشابه خانواده

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,500 تومان

آب معدنی کوچک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
500 تومان

مرغ سوخاری اسپایسی (دو تیکه)

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,000 تومان

مرغ سوخاری اسپایسی (سه تیکه)

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,500 تومان

مرغ سوخاری اسپایسی (چهار تیکه)

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,500 تومان

سیب سوخاری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

برگر مخصوص وی. آی. پی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

ساندویچ میکس

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

ماشروم چیز برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,500 تومان

برگر کلاسیک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

کریسپی چیز برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

هالو پینو برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

ساندویچ بیکن

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

بیف ساندویچ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

ساندویچ چیکن پستو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

ساندویچ بوقلمون

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

هات داگ تنوری با پنیر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,000 تومان

هات داگ کلاسیک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

استیک فیله گوساله با سس قارچ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
39,000 تومان

استیک سینه مرغ گریل شده

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
26,500 تومان

استیک میکس با سس میکس

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
35,500 تومان

فیله مرغ سوخاری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

خوراک ژیگو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
39,000 تومان

بیف استراگانف

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,000 تومان

چیکن استراگانف

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,000 تومان

بشقاب سبزیجات

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

چیکن پنه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,000 تومان

پاستا سبزیجات

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,000 تومان

پاستا پستو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
21,000 تومان

اسپاگتی بلونز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

آلفردو پروان

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,000 تومان

پاستا ژامبون

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,000 تومان

گراتین مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,000 تومان

لازانیا

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,000 تومان

پاستا پنه ریگاته گوشت

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
21,000 تومان

اسپاگتی با سس مارینارا

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,000 تومان

سالاد سزار

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

سالاد سبز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

سالاد یونانی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

سالاد کلم وی.آی.پی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,000 تومان

vip ساینیچر لبه پنیردار 2 نفره

4/375 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,000 تومان

چانو 2 نفره

3/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
23,000 تومان

ونیز 2 نفره

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
23,000 تومان

پپرونی مخصوص 2 نفره

2/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
21,500 تومان

مخصوص سرآشپز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
25,000 تومان

اسموکی 2 نفره

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
23,500 تومان

آفریکانا 2 نفره

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,500 تومان

روستیکا 2 نفره

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

پستو 2 نفره

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
21,500 تومان

وجیتاله 2 نفره

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,500 تومان

مارگاریتا 2 نفره

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,500 تومان

سالامی 2 نفره

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,000 تومان

کالزونه 2 نفره

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,000 تومان

کنیباله 2 نفره

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,500 تومان

گامپری 2 نفره

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
25,000 تومان

کباب 2 نفره

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
21,500 تومان

شیکاگو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
28,000 تومان

رست بیف 2 نفره

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
21,500 تومان

پپرونی کلاسیک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,000 تومان

نان سیر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,000 تومان

نان پستو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,000 تومان

قارچ سوخاری

2/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,500 تومان

پیاز حلقه ای

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان

بروسکتا

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

سیب زمینی سرخ شده

2/33333333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

سوپ روز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,000 تومان

چیپس و پنیر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,500 تومان

سیب زمینی تنوری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,000 تومان

رپ فیله مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

رپ بیف

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

رپ میکس وی.آی.پی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

رپ ژیگو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

رپ بوقلمون

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,500 تومان

رپ مخصوص

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

دیتاکس

0 از 5
نوشیدنی ها
7,000 تومان

دیتاکس

0 از 5
نوشیدنی ها
9,000 تومان

موهیتو

0 از 5
نوشیدنی ها
7,500 تومان

آب معدنی

0 از 5
نوشیدنی ها
600 تومان

دوغ

0 از 5
نوشیدنی ها
1,700 تومان

پیتزا مرغ و قارچ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان