خوراک فیله کباب

4/3375 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
25,350 تومان

خوراک گوشت

3/55357142857143 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,350 تومان

خوراک کباب بختیاری

3/35238095238095 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,500 تومان

خوراک جوجه کباب

3/40535714285714 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,350 تومان

خوراک میگو(ناگت)

1/875 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,350 تومان

خوراک ران مرغ سرخ شده

3/70681818181818 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,350 تومان

دیزی

3/85 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,350 تومان

چلو ساده

3/625 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان

بزقرمه

4/05610859728507 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,350 تومان

کشک بادمجان

3/89981389578164 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,350 تومان

سالاد فصل

2/67647058823529 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,000 تومان

ماست موسیر

3/46153846153846 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,000 تومان

ترشی

3/95833333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,000 تومان

زیتون

3/04880952380952 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,000 تومان

دوغ محلی

4/19194664031621 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

نوشابه خانواده

3/61627906976744 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,500 تومان

نوشابه قوطی

3/97727272727273 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,000 تومان

دلستر قوطی

3/74264705882353 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,000 تومان

چلو گوشت

4/00515463917526 از 5
.
19,500 تومان

چلو کباب بختیاری

3/3452380952381 از 5
.
18,500 تومان

چلو جوجه کباب

3/26518218623482 از 5
.
14,500 تومان

چلو مرغ ران سرخ شده

3/87441314553991 از 5
.
13,500 تومان

خوراک ماهی

0/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,350 تومان

چلو ماهی کباب شیر

2/7 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
25,500 تومان

چلو میگو

2/4 از 5
.
17,500 تومان