خوراک فیله کباب

4/625 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,350 تومان

خوراک گوشت

3/9375 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,350 تومان

خوراک کباب بختیاری

3/62946428571429 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,500 تومان

خوراک جوجه کباب

3/74242424242424 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,350 تومان

خوراک میگو(ناگت)

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,350 تومان

خوراک ران مرغ سرخ شده

3/85399159663866 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,350 تومان

دیزی

4/16477272727273 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,350 تومان

چلو ساده

3/64285714285714 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان

بزقرمه

4/18194444444444 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,350 تومان

کشک بادمجان

4/01041666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,350 تومان

سالاد فصل

3/15 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,000 تومان

ماست موسیر

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

ترشی

3/875 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

زیتون

4/4375 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,000 تومان

دوغ محلی

4/54166666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان

نوشابه خانواده

4/05 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,500 تومان

نوشابه قوطی

3/6 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

دلستر قوطی

4/1875 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

نان اضافه

2/88690476190476 از 5
.
750 تومان

چلو گوشت

3/94880952380952 از 5
.
17,500 تومان

چلو کباب بختیاری

3/80357142857143 از 5
.
18,500 تومان

چلو جوجه کباب

3/49269005847953 از 5
.
14,500 تومان

چلو مرغ ران سرخ شده

4/00662878787879 از 5
.
13,500 تومان

خوراک ماهی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,350 تومان

چلو ماهی کباب شیر

4/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
23,500 تومان

چلو میگو

0/75 از 5
.
17,500 تومان