خوراک فیله کباب

4/625 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,350 تومان

خوراک گوشت

3/63333333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,350 تومان

خوراک کباب بختیاری

3/44886363636364 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,500 تومان

خوراک جوجه کباب

3/56875 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,350 تومان

خوراک میگو(ناگت)

1/875 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,350 تومان

خوراک ران مرغ سرخ شده

3/93503289473684 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,350 تومان

دیزی

4/125 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,350 تومان

چلو ساده

3/85 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان

بزقرمه

4/18586956521739 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,350 تومان

کشک بادمجان

4/01162790697674 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,350 تومان

سالاد فصل

2/725 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,000 تومان

ماست موسیر

4 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

ترشی

4/1875 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

زیتون

3/61904761904762 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,000 تومان

دوغ محلی

4/19811827956989 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان

نوشابه خانواده

3/8203125 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,500 تومان

نوشابه قوطی

3/73214285714286 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

دلستر قوطی

3/81818181818182 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

نان اضافه

3/35416666666667 از 5
.
750 تومان

چلو گوشت

4/02335164835165 از 5
.
17,500 تومان

چلو کباب بختیاری

3/3952380952381 از 5
.
18,500 تومان

چلو جوجه کباب

3/39712643678161 از 5
.
14,500 تومان

چلو مرغ ران سرخ شده

4/15384615384615 از 5
.
13,500 تومان

خوراک ماهی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,350 تومان

چلو ماهی کباب شیر

2/625 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
23,500 تومان

چلو میگو

0/791666666666667 از 5
.
17,500 تومان