خوراک فیله کباب

4/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
25,350 تومان

خوراک گوشت

3/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,350 تومان

خوراک کباب بختیاری

3/49175824175824 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,500 تومان

خوراک جوجه کباب

3/48856209150327 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,350 تومان

خوراک میگو(ناگت)

1/875 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,350 تومان

خوراک ران مرغ سرخ شده

3/79960317460317 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,350 تومان

دیزی

4/13653846153846 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,350 تومان

چلو ساده

3/625 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان

بزقرمه

4/12456896551724 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,350 تومان

کشک بادمجان

3/9231078904992 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,350 تومان

سالاد فصل

2/6875 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,000 تومان

ماست موسیر

3/42307692307692 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

ترشی

3/95 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

زیتون

2/95673076923077 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,000 تومان

دوغ محلی

4/12820512820513 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان

نوشابه خانواده

3/64078947368421 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,500 تومان

نوشابه قوطی

3/92857142857143 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

دلستر قوطی

3/71875 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

چلو گوشت

4/02151162790698 از 5
.
19,500 تومان

چلو کباب بختیاری

3/41118421052632 از 5
.
18,500 تومان

چلو جوجه کباب

3/3014553014553 از 5
.
14,500 تومان

چلو مرغ ران سرخ شده

3/98432400932401 از 5
.
13,500 تومان

خوراک ماهی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,350 تومان

چلو ماهی کباب شیر

3/125 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
25,500 تومان

چلو میگو

2/56666666666667 از 5
.
17,500 تومان