پیتزا مخلوط

2/98333333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
23,000 تومان

پیتزا گوشت و قارچ(رست بیف)

2/775 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
25,000 تومان

پیتزا چیکن

2/66666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
24,000 تومان

پیتزا پپرونی

4/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
24,000 تومان

پیتزا سبزیجات

4 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,000 تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

4/17857142857143 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,000 تومان

برگر مکث

4/58333333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

سیب سرخ شده

2/96875 از 5
1
7,000 تومان

نوشابه قوطی

3/63888888888889 از 5
.
3,000 تومان

بشقاب ویژه کندز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

بشقاب ویژه یونانی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

بشقاب ویژه مرغ فرانسوی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

بشقاب ویژه رست بیف

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,500 تومان

نوشابه خانواده

4/54166666666667 از 5
.
4,500 تومان

فیله استریپس

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

بال سوخاری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,000 تومان

ماهی سوخاری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,000 تومان

پیتزا سر آشپز(ویژه مکث)

2/875 از 5
گوشت چرخ کرده ژامبون بیکن فلفل دلمه قارچ گوجه
26,000 تومان

مینی مخلوط

3/61666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

پیتزا ایتالیایی

2/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
30,000 تومان

دوغ خانواده

0/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان

ساندویچ فیله

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,000 تومان

سالاد ویژه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

فیله استریپس بشقاب

4/15 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,000 تومان

فیله استریپس لقمه ای

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

قارچ سوخاری

3/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

پیتزا مارگاریتا

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,000 تومان

نان سیر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

ماهی سوخاری

4/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
30,000 تومان

پیتزا خانواده مکث

4/58333333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
50,000 تومان