پیتزا مکث

2/89423076923077 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
28,000 تومان

پیتزا گوشت و قارچ(رست بیف)

2/90909090909091 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
32,000 تومان

پیتزا چیکن

2/66666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
30,000 تومان

پیتزا پپرونی

4/4 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
30,000 تومان

پیتزا سبزیجات

4 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
26,000 تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

4/17857142857143 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,000 تومان

برگر مکث

4/47916666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,000 تومان

نوشابه قوطی

3/63888888888889 از 5
.
3,000 تومان

دلستر قوطی

3/20833333333333 از 5
.
3,000 تومان

بشقاب ویژه کندز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

بشقاب ویژه یونانی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

بشقاب ویژه مرغ فرانسوی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

بشقاب ویژه رست بیف

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,500 تومان

نوشابه خانواده

3/98611111111111 از 5
.
4,500 تومان

فیله استریپس

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

بال سوخاری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,000 تومان

ماهی سوخاری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,000 تومان

پیتزا سوسیس دودی

3/3375 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
30,000 تومان

مینی مکث

3/91964285714286 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,000 تومان

پیتزا ایتالیایی

2/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
35,000 تومان

دوغ خانواده

0/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان

ساندویچ فیله

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,000 تومان

سالاد ویژه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

فیله استریپس بشقاب

3/66071428571429 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
25,000 تومان

قارچ سوخاری

4/03333333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

پیتزا مارگاریتا

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
24,000 تومان

نان سیر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

ماهی سوخاری

4/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
35,000 تومان

پیتزا خانواده مکث

4/58333333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
60,000 تومان