2 تیکه نرمال

4 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,500 تومان

3 تیکه نرمال

3/71666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,000 تومان

2 تیکه اسپایسی

3/83333333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,500 تومان

3 تیکه اسپایسی

3/44642857142857 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,500 تومان

چیکن بار

3/83035714285714 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,500 تومان

اکستریم باکس

3/05 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
21,500 تومان

چیکن استریپس

3/91666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,500 تومان

پیتزا لاورا

3/10714285714286 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,500 تومان

پیتزا بی اچ

3/63333333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,500 تومان

پیتزا سوپریم

3/32142857142857 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,500 تومان

پیتزا پپرونی

2/4375 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,500 تومان

پیتزا بروکلی

2/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

پیتزا مارگاریتا

4/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

پیتزا سورپرایز

3/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,000 تومان

سالاد فصل

1/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,500 تومان

سالاد سرآشپز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,500 تومان

سالاد سزار

3/875 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,000 تومان

مرغ سوخاری خانواده نرمال

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
63,000 تومان

مرغ پاپ کورنی

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,000 تومان

قارچ سوخاری

3/00446428571429 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,500 تومان

ناگت ستاره

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,000 تومان

سیب زمینی

3/94070512820513 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,500 تومان

همبرگر

4/44285714285714 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,000 تومان

چیلی برگر

2/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,500 تومان

قارچ برگر

4/1 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,500 تومان

چیزبرگر

4/40966386554622 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,500 تومان

دوبل برگر

4 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,500 تومان

دوبل چیز برگر

4/9375 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,500 تومان

میکس برگر

4/9 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,000 تومان

کینگ هاوس

3/8125 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,500 تومان

چیکن سوپریم

4/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,500 تومان

سانی برگر

3/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,000 تومان

چیکن برگر

4/66666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,500 تومان

گریل چیکن

3/58333333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,500 تومان

چیلی داگ

4/625 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,500 تومان

هات داگ

4/46666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,500 تومان

چیکن توئیست

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,500 تومان

نوشابه قوطی

4/11525974025974 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

مرغ سوخاری خانواده اسپایسی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
67,000 تومان

رست بیف

4/375 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,500 تومان

رست بیف برگر

4/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

پستو چیکن فیله

4/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

پاین اپل برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

اسکایز کرپر

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
30,000 تومان

پیتزا رست بیف

4 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
21,000 تومان

ماءالشعیر

4/65 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,500 تومان

دوغ قوطی

4 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,000 تومان

آبمیوه مینوت

4/4125 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

سالاد بی اچ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

سالاد یونانی

4 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,000 تومان

سالاد اسفناج

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,000 تومان

ریزوتو نرمال

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

بی اچ جوسی برگر

3/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,500 تومان

بیگ بی.اچ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

کالزونه مارگایتا

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,000 تومان

کالزونه فیله پستو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,500 تومان

کالزونه چیکن تای

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,500 تومان

کالزونه مدیترانه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,500 تومان

کالزونه اسفناج

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,500 تومان

کالزونه مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,500 تومان

کالزونه گوشت

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,500 تومان

کالزونه BH

4/375 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,500 تومان

کالزونه پپرونی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,500 تومان

کالزونه سوپرایز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,500 تومان

کالزونه سبزیجات

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,500 تومان

ریزوتو اسپایسی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,500 تومان

فینگر استریپس نرمال

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

فینگر استریپس اسپایسی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,500 تومان

بی اچ فیلر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,500 تومان

چیکن باربیکیو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان