2 تیکه نرمال

2/91666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,500 تومان

3 تیکه نرمال

3/81746031746032 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,000 تومان

2 تیکه اسپایسی

3/89285714285714 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,500 تومان

3 تیکه اسپایسی

3/59340659340659 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,500 تومان

چیکن بار

3/83035714285714 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
25,000 تومان

اکستریم باکس

3/37847222222222 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
23,000 تومان

چیکن استریپس

3/77777777777778 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,500 تومان

پیتزا لاورا

3/0625 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,500 تومان

پیتزا بی اچ

3/39285714285714 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,500 تومان

پیتزا سوپریم

2/825 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,500 تومان

پیتزا پپرونی

3/14444444444444 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,500 تومان

پیتزا بروکلی

2/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

پیتزا مارگاریتا

4/66666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

پیتزا سورپرایز

3/875 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,000 تومان

سالاد فصل

1/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,500 تومان

سالاد سرآشپز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,500 تومان

سالاد سزار

3/125 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,000 تومان

مرغ سوخاری خانواده نرمال

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
65,000 تومان

مرغ پاپ کورنی

3/175 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,000 تومان

قارچ سوخاری

3/12820512820513 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,500 تومان

ناگت ستاره

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,000 تومان

سیب زمینی

3/94880952380952 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

همبرگر

4/33838383838384 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

چیلی برگر

2/91666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,500 تومان

قارچ برگر

3/87083333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,500 تومان

چیزبرگر

4/02622377622378 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

دوبل برگر

3/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,500 تومان

دوبل چیز برگر

4/45 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,500 تومان

میکس برگر

4/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,000 تومان

کینگ هاوس

4/01785714285714 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,500 تومان

چیکن سوپریم

4/421875 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,500 تومان

سانی برگر

3/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,000 تومان

چیکن برگر

3/69642857142857 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,500 تومان

گریل چیکن

3/45535714285714 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,500 تومان

چیلی داگ

4/0625 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,500 تومان

هات داگ

4/47857142857143 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,500 تومان

چیکن توئیست

4/875 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,500 تومان

نوشابه قوطی

4/02450980392157 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

مرغ سوخاری خانواده اسپایسی

0/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
67,000 تومان

رست بیف

4/375 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,500 تومان

رست بیف برگر

4/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

پستو چیکن فیله

4/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

پاین اپل برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

اسکایز کرپر

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
30,000 تومان

پیتزا رست بیف

4 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
21,000 تومان

دلستر قوطی

4/09375 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,000 تومان

دوغ قوطی

4/66666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,000 تومان

آبمیوه مینوت

4/41666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,000 تومان

سالاد بی اچ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

سالاد یونانی

4 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,000 تومان

سالاد اسفناج

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,000 تومان

ریزوتو نرمال

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

بی اچ جوسی برگر

3/95 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,500 تومان

بیگ بی.اچ

2/91666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

کالزونه مارگایتا

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,000 تومان

کالزونه فیله پستو

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,500 تومان

کالزونه چیکن تای

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,500 تومان

کالزونه مدیترانه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,500 تومان

کالزونه اسفناج

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,500 تومان

کالزونه مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,500 تومان

کالزونه گوشت

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,500 تومان

کالزونه BH

3/375 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,500 تومان

کالزونه پپرونی

2/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,500 تومان

کالزونه سوپرایز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,500 تومان

کالزونه سبزیجات

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,500 تومان

ریزوتو اسپایسی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,500 تومان

فینگر استریپس نرمال

2/625 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

فینگر استریپس اسپایسی

1/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,500 تومان

بی اچ فیلر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,500 تومان

چیکن باربیکیو

2/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

املت ایتالیایی

0 از 5
پنیر پیتزا ، پنیر پارمسان ، پنیر بلو چیز ، سوسیس ، نان تست
12,000 تومان

املت المانی

0 از 5
پنیر بوتر کیزه ، سبزیجات ، ژامبون
12,000 تومان

املت هلندی

0 از 5
پنیر گودا ، سبزیجات
11,000 تومان

املت اسپانیایی

0 از 5
پنیر پارمسان ، سبزیجات ، ادویه چیلی
11,000 تومان

املت دانمارکی

0 از 5
پنیر اسرم ، سبزیجات ، ژامبون
11,000 تومان

املت فرانسوی

0 از 5
کره ، شیر ، تخم مرغ
9,000 تومان

کرپ موز و نوتلا

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,500 تومان

کرپ توت فرنگی و نوتلا

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

کرپ هلو و نوتلا

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,500 تومان

کرپ عسل و بادام زمینی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

بشقاب سرد

0 از 5
کره ، پنیر ، خامه ، عسل ، گردو ، سالاد میوه
18,000 تومان

صبحانه بریتیش

0 از 5
نیمرو ، قارچ ، سوسیس ، ژامبون ، لوبیا
18,000 تومان

تست نیمرو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,500 تومان

سالاد میوه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

چیز کیک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,000 تومان

کیک شکلاتی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,000 تومان