2 تیکه نرمال

2/375 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

3 تیکه نرمال

3/30952380952381 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,500 تومان

2 تیکه اسپایسی

3/63839285714286 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,000 تومان

3 تیکه اسپایسی

3/46805555555556 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,000 تومان

چیکن بار

3/55 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
27,000 تومان

اکستریم باکس

3/23674242424242 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
23,000 تومان

چیکن استریپس

3/88461538461538 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,500 تومان

پیتزا لاورا

2/83201581027668 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,500 تومان

پیتزا بی اچ

3/47753396029258 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,500 تومان

پیتزا سوپریم

2/86666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,500 تومان

پیتزا پپرونی

3/63928571428571 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,500 تومان

پیتزا بروکلی

2/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

پیتزا مارگاریتا

3/78571428571429 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,000 تومان

پیتزا سورپرایز

2/3125 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,000 تومان

سالاد فصل

1/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,500 تومان

سالاد سرآشپز

2/375 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,500 تومان

سالاد سزار

2/9375 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,000 تومان

مرغ سوخاری خانواده نرمال

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
65,000 تومان

مرغ پاپ کورنی

3/35416666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,000 تومان

قارچ سوخاری

2/85555555555556 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,500 تومان

ناگت ستاره

4/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,000 تومان

سیب زمینی

3/67391304347826 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

همبرگر

4/24358974358974 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

چیلی برگر

3/54166666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,500 تومان

قارچ برگر

3/86904761904762 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

چیزبرگر

3/79761904761905 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

دوبل برگر

3/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,500 تومان

دوبل چیز برگر

4/5625 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,500 تومان

میکس برگر

4/41666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,000 تومان

کینگ هاوس

3/55909090909091 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,500 تومان

چیکن سوپریم

4/20681818181818 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,500 تومان

سانی برگر

3/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,000 تومان

چیکن برگر

3/71969696969697 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

گریل چیکن

3/33730158730159 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

چیلی داگ

4/04166666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,000 تومان

هات داگ

3/83333333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,500 تومان

چیکن توئیست

4/58333333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,500 تومان

نوشابه قوطی

3/80056179775281 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,000 تومان

مرغ سوخاری خانواده اسپایسی

0/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
67,000 تومان

رست بیف

4/125 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,500 تومان

رست بیف برگر

4/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

پستو چیکن فیله

3/91666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

پاین اپل برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

اسکایز کرپر

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
30,000 تومان

دلستر قوطی

3/9478021978022 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,000 تومان

دوغ قوطی

4/66666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,000 تومان

آبمیوه مینوت

4/32638888888889 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,000 تومان

سالاد بی اچ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

سالاد یونانی

4 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,000 تومان

سالاد اسفناج

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,000 تومان

ریزوتو نرمال

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

بی اچ جوسی برگر

3/96875 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,000 تومان

بیگ بی.اچ

3/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

کالزونه مارگایتا

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,000 تومان

کالزونه فیله پستو

3/6875 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,500 تومان

کالزونه چیکن تای

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
21,500 تومان

کالزونه مدیترانه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,500 تومان

کالزونه اسفناج

3/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,500 تومان

کالزونه مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,500 تومان

کالزونه گوشت

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,500 تومان

کالزونه BH

3/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,500 تومان

کالزونه پپرونی

2/625 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,500 تومان

کالزونه سوپرایز

4/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,500 تومان

کالزونه سبزیجات

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,500 تومان

ریزوتو اسپایسی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,500 تومان

فینگر استریپس نرمال

2/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,000 تومان

فینگر استریپس اسپایسی

3/7 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,500 تومان

بی اچ فیلر

4/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,500 تومان

چیکن باربیکیو

2/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

املت ایتالیایی

3/25 از 5
پنیر پیتزا ، پنیر پارمسان ، پنیر بلو چیز ، سوسیس ، نان تست
12,000 تومان

املت المانی

0 از 5
پنیر بوتر کیزه ، سبزیجات ، ژامبون
12,000 تومان

املت هلندی

3/25 از 5
پنیر گودا ، سبزیجات
11,000 تومان

املت اسپانیایی

2/75 از 5
پنیر پارمسان ، سبزیجات ، ادویه چیلی
11,000 تومان

املت دانمارکی

0 از 5
پنیر اسرم ، سبزیجات ، ژامبون
11,000 تومان

املت فرانسوی

0 از 5
کره ، شیر ، تخم مرغ
9,000 تومان

کرپ موز و نوتلا

2/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,500 تومان

کرپ توت فرنگی و نوتلا

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

کرپ هلو و نوتلا

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,500 تومان

کرپ عسل و بادام زمینی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

بشقاب سرد

0 از 5
کره ، پنیر ، خامه ، عسل ، گردو ، سالاد میوه
18,000 تومان

صبحانه بریتیش

0 از 5
نیمرو ، قارچ ، سوسیس ، ژامبون ، لوبیا
18,000 تومان

تست نیمرو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,500 تومان

سالاد میوه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

چیز کیک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,000 تومان

کیک شکلاتی

0/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,000 تومان

سالاد کلم

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,000 تومان