2 تیکه نرمال

2/66666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,000 تومان

3 تیکه نرمال

3/36591478696742 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,500 تومان

2 تیکه اسپایسی

3/725 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,000 تومان

3 تیکه اسپایسی

3/41511387163561 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
21,500 تومان

چیکن بار

3/83012820512821 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
27,000 تومان

اکستریم باکس

3/35344827586207 از 5
همبرگر یا چیزبرگر تیکه مرغ سینه یا ران نرمال یا اسپایسی لطفا در هنکام سفارش این محصول توضیحات خود را اضافه فرمایید
32,000 تومان

چیکن استریپس

3/69565217391304 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,000 تومان

پیتزا لاورا

2/69642857142857 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
24,500 تومان

پیتزا بی اچ

3/38157894736842 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
25,500 تومان

پیتزا سوپریم

2/76477272727273 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
25,500 تومان

پیتزا پپرونی

3/53769841269841 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
23,500 تومان

پیتزا بروکلی

2/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

پیتزا مارگاریتا

3/59722222222222 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,500 تومان

پیتزا سورپرایز

3/08333333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
21,500 تومان

سالاد فصل

1/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,500 تومان

سالاد سرآشپز

3/375 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,500 تومان

سالاد سزار

2/79545454545455 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,000 تومان

مرغ سوخاری خانواده نرمال

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
68,500 تومان

مرغ پاپ کورنی

3/38888888888889 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,000 تومان

قارچ سوخاری

2/68452380952381 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,000 تومان

ناگت ستاره

3/6875 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,500 تومان

سیب زمینی

3/64285714285714 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,500 تومان

همبرگر

4/03696741854637 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,500 تومان

چیلی برگر

3/11666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,500 تومان

قارچ برگر

3/57867132867133 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,000 تومان

چیزبرگر

3/74728997289973 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,500 تومان

دوبل برگر

4 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
24,500 تومان

دوبل چیز برگر

4/20075757575758 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
25,500 تومان

میکس برگر

4/375 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
23,500 تومان

کینگ هاوس

3/87916666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
28,500 تومان

چیکن سوپریم

4/14393939393939 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,500 تومان

سانی برگر

4/16666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
24,000 تومان

چیکن برگر

3/36547619047619 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,500 تومان

گریل چیکن

3/51223776223776 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,500 تومان

چیلی داگ

3/6625 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,500 تومان

هات داگ

3/55555555555556 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,000 تومان

چیکن توئیست

3/9625 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,500 تومان

نوشابه قوطی

3/85617897727273 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,000 تومان

مرغ سوخاری خانواده اسپایسی

0/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
69,500 تومان

رست بیف

4/16666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,500 تومان

رست بیف برگر

4/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

پستو چیکن فیله

3/91666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,500 تومان

پاین اپل برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

اسکایز کرپر

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
30,000 تومان

دلستر قوطی

3/95496323529412 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,500 تومان

دوغ قوطی

4/66666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,500 تومان

آبمیوه مینوت

4/36666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,500 تومان

سالاد بی اچ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

سالاد یونانی

4 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,000 تومان

سالاد اسفناج

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,000 تومان

ریزوتو نرمال

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

بی اچ جوسی برگر

3/65384615384615 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,500 تومان

بیگ بی.اچ

3/29166666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
25,500 تومان

کالزونه مارگایتا

3/375 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,500 تومان

کالزونه فیله پستو

3/6875 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
25,500 تومان

کالزونه چیکن تای

1/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
24,500 تومان

کالزونه مدیترانه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
25,500 تومان

کالزونه اسفناج

3/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
23,500 تومان

کالزونه مرغ

4 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
23,500 تومان

کالزونه گوشت

3/65 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
25,500 تومان

کالزونه BH

3/29166666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
25,500 تومان

کالزونه پپرونی

2/91666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
23,500 تومان

کالزونه سوپرایز

4/0625 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
25,500 تومان

کالزونه سبزیجات

3/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,500 تومان

ریزوتو اسپایسی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,500 تومان

فینگر استریپس نرمال

3/35 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,000 تومان

فینگر استریپس اسپایسی

3/7 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,500 تومان

بی اچ فیلر

3/625 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,000 تومان

چیکن باربیکیو

2/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

املت ایتالیایی

3/25 از 5
پنیر پیتزا ، پنیر پارمسان ، پنیر بلو چیز ، سوسیس ، نان تست
12,000 تومان

املت المانی

0 از 5
پنیر بوتر کیزه ، سبزیجات ، ژامبون
12,000 تومان

املت هلندی

3/25 از 5
پنیر گودا ، سبزیجات
11,000 تومان

املت اسپانیایی

2/75 از 5
پنیر پارمسان ، سبزیجات ، ادویه چیلی
11,000 تومان

املت دانمارکی

0 از 5
پنیر اسرم ، سبزیجات ، ژامبون
11,000 تومان

املت فرانسوی

0 از 5
کره ، شیر ، تخم مرغ
9,000 تومان

کرپ موز و نوتلا

2/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,500 تومان

کرپ توت فرنگی و نوتلا

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

کرپ هلو و نوتلا

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,500 تومان

کرپ عسل و بادام زمینی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

بشقاب سرد

0 از 5
کره ، پنیر ، خامه ، عسل ، گردو ، سالاد میوه
18,000 تومان

صبحانه بریتیش

0 از 5
نیمرو ، قارچ ، سوسیس ، ژامبون ، لوبیا
18,000 تومان

تست نیمرو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,500 تومان

سالاد میوه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

چیز کیک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,000 تومان

کیک شکلاتی

0/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,000 تومان

سالاد کلم

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,000 تومان

آب معدنی کوچک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,000 تومان

پرتقال هویج

2/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,500 تومان

سیب خیار

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,000 تومان

سیب کیوی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,000 تومان

کیوی کرفس

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,500 تومان