2 تیکه نرمال

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,500 تومان

3 تیکه نرمال

3/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,000 تومان

2 تیکه اسپایسی

4/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,500 تومان

3 تیکه اسپایسی

3/41666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,500 تومان

چیکن بار

4 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,500 تومان

اکستریم باکس

3 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,500 تومان

چیکن استریپس

3/68434343434343 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,500 تومان

پیتزا لاورا

3/125 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,500 تومان

پیتزا بی اچ

3/94285714285714 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,500 تومان

پیتزا سوپریم

2/85 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,500 تومان

پیتزا پپرونی

2/20833333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,500 تومان

پیتزا بروکلی

2/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

پیتزا مارگاریتا

4/875 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

پیتزا سورپرایز

3/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,000 تومان

سالاد فصل

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان

سالاد سرآشپز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,000 تومان

سالاد سزار

3/875 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,000 تومان

مرغ سوخاری خانواده نرمال

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
60,000 تومان

مرغ پاپ کورنی

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,000 تومان

قارچ سوخاری

2/95833333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,500 تومان

ناگت ستاره

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,000 تومان

سیب زمینی

4/29166666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,500 تومان

همبرگر

4/625 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,000 تومان

چیلی برگر

1/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,500 تومان

قارچ برگر

3/83333333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,500 تومان

چیزبرگر

4/3986013986014 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,500 تومان

دوبل برگر

4 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,500 تومان

دوبل چیز برگر

4/91666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,500 تومان

میکس برگر

4/55 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,000 تومان

کینگ هاوس

4/21428571428571 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,500 تومان

چیکن سوپریم

4/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,500 تومان

سانی برگر

3/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,000 تومان

چیکن برگر

4/66666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,500 تومان

گریل چیکن

3/58333333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,500 تومان

چیلی داگ

4/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,500 تومان

هات داگ

4/375 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,500 تومان

چیکن توئیست

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,500 تومان

نوشابه قوطی

3/95833333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

مرغ سوخاری خانواده اسپایسی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
64,000 تومان

رست بیف

4/375 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,500 تومان

رست بیف برگر

4/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

پستو چیکن فیله

4/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

پاین اپل برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

اسکایز کرپر

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
30,000 تومان

پیتزا رست بیف

4 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
21,000 تومان

ماءالشعیر

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,500 تومان

دوغ قوطی

4 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,000 تومان

آبمیوه مینوت

4/4125 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

سالاد بی اچ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

سالاد یونانی

4 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,000 تومان

سالاد اسفناج

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,000 تومان