چلو کباب برگ

3/16666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
24,800 تومان

چلو کباب سلطانی

4/125 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
29,000 تومان

چلو فیله کباب

2/98214285714286 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
28,700 تومان

چلو کباب کوبیده

2/94230769230769 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,500 تومان

چلو ماهی سوخاری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
26,700 تومان

چلو جوجه کباب

3/03496503496504 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,700 تومان

چلو جوجه چینی سوخاری

3/35 از 5
جوجه چینی سوخاری
18,500 تومان

چلو رولت

2/79 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,200 تومان

چلو کباب نگین

2/86805555555556 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,700 تومان

چلو کباب بختیاری

3/33333333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,000 تومان

چلو جوجه چینی رول

3 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,500 تومان

چلو گوشت

3/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
25,700 تومان

زرشک پلو با مرغ

3 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,200 تومان

زرشک پلو با مرغ و رولت

2/41666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,700 تومان

خوراک جوجه کباب

2/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,800 تومان

خوراک کوبیده (2 سیخ )

3/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,300 تومان

خوراک بختیاری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,700 تومان

ماست اسفناج

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,800 تومان

بورانی بادمجان

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,000 تومان

سالاد ماکارونی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان

سالاد بروکلی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

سالاد شیرازی

3/15 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,500 تومان

سالاد فرانسوی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,500 تومان

سالاد فصل

2 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,500 تومان

کشک بادمجان

3/42261904761905 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

سوپ

3/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,000 تومان

سالاد

1/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,500 تومان

ساندویچ کالباس

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,500 تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

3/08333333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,300 تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

2/39285714285714 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,300 تومان

چلو خورشت بادمجان

3/42857142857143 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,300 تومان

چلو خورشت فسنجان

2/98214285714286 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,800 تومان

چلو خورشت قیمه

2/53571428571429 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,300 تومان

خورشت قیمه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,500 تومان

خورشت بادمجان

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,500 تومان

خورشت قیمه بادمجان

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,500 تومان

خورشت سبزی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,500 تومان

نوشابه

2/9702380952381 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,000 تومان

دلستر

3/57142857142857 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,000 تومان

آبمعدنی کوچک

1 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
500 تومان

دوغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
800 تومان