ماهی یک تکه نرمال

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

ماهی دو تکه نرمال

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,000 تومان

ماهی سه تکه نرمال

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
24,000 تومان

ماهی اضافه نرمال

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,000 تومان

ماهی یک تکه اسپایسی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

ماهی دو تکه اسپایسی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,000 تومان

ماهی سه تکه اسپایسی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
25,000 تومان

ماهی اضافه اسپایسی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,000 تومان

میگو مخصوص استرلینگ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
35,000 تومان

مرغ مخصوص استرلینگ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

گرین سالاد

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,000 تومان

نوشابه قوطی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

دلستر قوطی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

آبمعدنی کوچک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
500 تومان

زیتون سبز بدون هسته

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,000 تومان

پیتزا میگو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,000 تومان

پیتزا شترمرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,000 تومان

پیتزا ماهی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,000 تومان

پیتزا بوقلمون

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,000 تومان

پیتزا گوشت و قارچ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,000 تومان