سالاد پاستا

1/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان

سالاد فصل

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,500 تومان

سالاد شیرازی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,500 تومان

سالاد شوید

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان

سالاد سزار

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,500 تومان

ته چین با مرغ

4 از 5
روزهای زوج و جمعه
12,000 تومان

چلو خورشت قرمه سبزی

0 از 5
فقط روز های شنبه و پنج شنبه
9,500 تومان

چلو خورشت سیب و آلو

0 از 5
فقط چهارشنبه
10,500 تومان

چلو خورشت بادمجان

3/75 از 5
فقط دوشنبه
8,500 تومان

لازانیا

0 از 5
فقط چهار شنبه
16,500 تومان

سالاد سبزیجات

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,500 تومان

نوشابه قوطی

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,800 تومان

دلستر قوطی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,000 تومان

دوغ قوطی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

دلستر خانواده

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,600 تومان

دوغ خانواده

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,600 تومان

آب معدنی کوچک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
500 تومان

آب معدنی بزرگ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,000 تومان

دسر پاناکوتا

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

متفرقه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
100 تومان

خورشت فسنجان

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,500 تومان

خوراک رولت

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

خوراک کباب لقمه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,500 تومان