سالاد پاستا

2/99444444444444 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان

سالاد فصل

3/41666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان

سالاد شیرازی

3/51388888888889 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,500 تومان

سالاد شوید

2/275 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان

سالاد سزار

3/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

ته چین با مرغ

3/04166666666667 از 5
روزهای زوج و جمعه
13,500 تومان

چلو رولت گوشت

4/01388888888889 از 5
.
15,000 تومان

تیرامیسو

4/125 از 5
.
5,500 تومان

ژله بستنی

4/5625 از 5
.
5,000 تومان

بال کباب

4/3125 از 5
.
9,500 تومان

چلو خورشت قرمه سبزی

0/5 از 5
فقط روز های شنبه و پنج شنبه
10,000 تومان

چلو خورشت سیب و آلو

0 از 5
فقط چهارشنبه
11,000 تومان

چلو خورشت بادمجان

3/25 از 5
فقط دوشنبه
10,000 تومان

چلو خورشت فسنجان

0 از 5
فقط جمعه ها
14,000 تومان

چلو کباب بختیاری

4/58333333333333 از 5
.
22,000 تومان

کته کباب

3/76339285714286 از 5
.
13,500 تومان

اسپاگتی

2/9 از 5
.
10,500 تومان

سوپ روز

3/75 از 5
.
5,000 تومان

لازانیا

0 از 5
فقط چهار شنبه
18,500 تومان

زرشک پلو

3/5 از 5
.
5,500 تومان

سالاد سبزیجات

3/975 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,000 تومان

نوشابه قوطی

3/97727272727273 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,800 تومان

دلستر قوطی

3/14285714285714 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,000 تومان

دوغ قوطی

3/875 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

دلستر خانواده

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,600 تومان

دوغ خانواده

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,600 تومان

آب معدنی کوچک

3/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
500 تومان

آب معدنی بزرگ

4/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,000 تومان

دسر پاناکوتا

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

متفرقه

0/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
100 تومان

خورشت فسنجان

3/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,500 تومان

خوراک رولت

3/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,500 تومان

خوراک کباب لقمه

4/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

خورشت کرفس

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,500 تومان

بزقرمه

3 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,500 تومان

میگو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
21,000 تومان

کوفته تبریزی

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,000 تومان

استامبولی

3/875 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,500 تومان

چیکن استراگانف

2 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

کتلت شامی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,000 تومان

کوکو سبزی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,500 تومان

بیف استراگانف

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,500 تومان

استیک مرغ

1/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,500 تومان

جوجه چینی

4/625 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

دیزی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,000 تومان

استیک گوشت

2/625 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,500 تومان

ماست خیار

4/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان

ماست موسیر

3/33333333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,000 تومان

بورانی فصل

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان

کوبیده معمولی (دوسیخ)

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,500 تومان

خوراک مرغ زعفرانی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,000 تومان

چلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان