سالاد پاستا

2/58333333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان

سالاد فصل

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,500 تومان

سالاد شیرازی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,500 تومان

سالاد شوید

2/125 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان

سالاد سزار

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,500 تومان

ته چین با مرغ

2/625 از 5
روزهای زوج و جمعه
13,500 تومان

چلو خورشت قرمه سبزی

0 از 5
فقط روز های شنبه و پنج شنبه
10,000 تومان

چلو خورشت سیب و آلو

0 از 5
فقط چهارشنبه
11,000 تومان

اسپاگتی

0/5 از 5
.
10,500 تومان

لازانیا

0 از 5
فقط چهار شنبه
16,500 تومان

سالاد سبزیجات

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,500 تومان

نوشابه قوطی

3/875 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,800 تومان

دلستر قوطی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,000 تومان

دوغ قوطی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

دلستر خانواده

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,600 تومان

دوغ خانواده

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,600 تومان

آب معدنی کوچک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
500 تومان

آب معدنی بزرگ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,000 تومان

دسر پاناکوتا

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

متفرقه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
100 تومان

خورشت فسنجان

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,500 تومان

خوراک رولت

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

خوراک کباب لقمه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,500 تومان

خورشت کرفس

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,500 تومان

بزقرمه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

میگو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
21,000 تومان

کوفته تبریزی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

استامبولی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,500 تومان

چیکن استراگانف

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

کتلت شامی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,000 تومان

کوکو سبزی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,500 تومان

بیف استراگانف

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,500 تومان

استیک مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,500 تومان

جوجه چینی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

دیزی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,000 تومان

استیک گوشت

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,500 تومان