سالاد پاستا

2/88839285714286 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان

سالاد فصل

3/41666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان

سالاد شیرازی

3/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,500 تومان

سالاد شوید

2/0125 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان

سالاد سزار

3/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

ته چین با مرغ

2/74166666666667 از 5
روزهای زوج و جمعه
13,500 تومان

ته چین با گوشت گردن

4/08333333333333 از 5
روزهای فرد
17,000 تومان

چلو رولت گوشت

3/88392857142857 از 5
.
15,000 تومان

تیرامیسو

3/25 از 5
.
5,500 تومان

چلو کباب لقمه

2/91666666666667 از 5
.
15,000 تومان

بال کباب

4/625 از 5
.
9,500 تومان

چلو خورشت قرمه سبزی

0/5 از 5
فقط روز های شنبه و پنج شنبه
10,000 تومان

چلو خورشت خورشت قیمه

0 از 5
فقط یک شنبه
10,000 تومان

چلو خورشت فسنجان

0 از 5
فقط جمعه ها
14,000 تومان

کته کباب

3/58333333333333 از 5
.
13,500 تومان

اسپاگتی

2/9 از 5
.
10,500 تومان

لازانیا

0 از 5
فقط چهار شنبه
18,500 تومان

زرشک پلو

3/5 از 5
.
5,500 تومان

عدس پلو

4/5 از 5
فقط شنبه
8,500 تومان

سالاد سبزیجات

3/8125 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,000 تومان

نوشابه قوطی

3/66176470588235 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,800 تومان

دلستر قوطی

2/6 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,000 تومان

دوغ قوطی

3/875 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

دلستر خانواده

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,600 تومان

دوغ خانواده

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,600 تومان

آب معدنی کوچک

3/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
500 تومان

آب معدنی بزرگ

4/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,000 تومان

دسر پاناکوتا

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

متفرقه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
100 تومان

خورشت فسنجان

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,500 تومان

خوراک رولت

3/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,500 تومان

خوراک کباب لقمه

3/875 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

خورشت کرفس

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,500 تومان

بزقرمه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,500 تومان

میگو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
21,000 تومان

کوفته تبریزی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,000 تومان

استامبولی

3/875 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,500 تومان

چیکن استراگانف

2 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

کتلت شامی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,000 تومان

کوکو سبزی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,500 تومان

بیف استراگانف

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,500 تومان

استیک مرغ

1/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,500 تومان

جوجه چینی

4/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

دیزی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,000 تومان

استیک گوشت

2/625 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,500 تومان

ماست خیار

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان

ماست موسیر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,000 تومان

بورانی فصل

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان