سالاد پاستا

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان

سالاد فصل

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه÷
3,000 تومان

سالاد شیرازی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,000 تومان

سالاد شیود

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,000 تومان

سالاد سزار

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,500 تومان

ته چین با مرغ

0 از 5
روزهای زوج و جمعه
11,500 تومان

ته چین با گوشت گردن

0 از 5
روزهای فرد
14,500 تومان

تیرامیسو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,000 تومان

ژله بستنی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,000 تومان

بال کباب

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,000 تومان

چلو خورشت قرمه سبزی

0 از 5
فقط روز های شنبه و پنج شنبه
9,000 تومان

چلو خورشت خورشت قیمه

0 از 5
فقط یک شنبه
9,000 تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

0 از 5
فقط یک شنبه
9,000 تومان

چلو خورشت خورشت کرفس

0 از 5
فقط سه شنبه
9,000 تومان

چلو خورشت سیب و آلو

0 از 5
فقط چهارشنبه
10,000 تومان

چلو خورشت بادمجان

0 از 5
فقط دوشنبه
8,000 تومان

چلو خورشت فسنجان

0 از 5
فقط جمعه ها
12,000 تومان

لازانیا

0 از 5
فقط چهار شنبه
16,000 تومان

عدس پلو

0 از 5
فقط شنبه
7,000 تومان