چلو کباب برگ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,500 تومان

چلو کباب بختیاری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

چلو کباب سلطانی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,000 تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

ته چین مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

باقالی پلو با ماهیچه گوسفندی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
28,000 تومان

چلو گوشت گوسفندی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,500 تومان

چلو رولت گوشت

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

زرشک پلو با مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

چلو خورش قیمه

0 از 5
هر روز
8,000 تومان

چلو خورش سبزی

2/5 از 5
هر روز
8,000 تومان

سبزی پلو با ماهی شیر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
21,000 تومان

چلو اکبر جوجه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,500 تومان

بزقرمه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

کشک بادمجان

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

چلو کوبیده مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

چلو کباب میکس

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,500 تومان

چلو جوجه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

نوشابه قوطی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

دلستر ایستک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

نوشابه خانواده

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,500 تومان

اب معدنی کوچک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
500 تومان

اب معدنی بزرگ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,000 تومان

دوغ محلی یک لیتری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,000 تومان

دوغ محلی یک و نیم لیتری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,500 تومان

ته چین گوشت

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

چلو خورش کرفس

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,500 تومان

چلومیگو پفکی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,000 تومان

چلو کباب ممتاز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,000 تومان

زیتون پرورده

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,500 تومان

زیتون شور

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,300 تومان

ترشی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,700 تومان

چلو خورشت بادمجان

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,000 تومان

کباب توری مخصوص دارچین

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

استیک مرغ رژیمی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

استیک گوشت رژیمی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,000 تومان

قلیه ماهی

0 از 5
رستوران دارچین
9,000 تومان

چلو ماهیچه (گوساله)

0 از 5
رستوران دارچین
18,000 تومان

بیف استراگانف

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,000 تومان