چلو جوجه

3/1875 از 5
.
11,000 تومان

چلو رولت

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

لازانیا

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

چلو کباب بختیاری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,000 تومان

بال کباب

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,000 تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

چلو کباب کوبیده ویژه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

چلو کباب وزیری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

چلو کباب میکس

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

حلیم بادمجان

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,000 تومان

سالاد فصل

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,000 تومان

چلو خورشت بادمجان

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,000 تومان

چلو خورش قیمه

2/5 از 5
هر روز
6,000 تومان

نوشابه قوطی

3/16666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

دلستر ایستک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

نوشابه خانواده

0/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,500 تومان

اب معدنی کوچک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
500 تومان

اب معدنی بزرگ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,000 تومان