پیتزا ویژه دایی علی

3/16666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
24,000 تومان

پیتزا مخصوص 2 نفره

3/3125 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
28,000 تومان

پیتزا میکس

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,000 تومان

پیتزا قارچ و مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
21,000 تومان

پیتزا قارچ و گوشت

2 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,000 تومان

پیتزا مینی مخصوص

3/41666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,500 تومان

پیتزا رست بیف

1/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
26,000 تومان

پیتزا سبزیجات

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

پیتزا پپرونی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

ساندویچ کتلت ویژه

3/93153846153846 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,500 تومان

ساندویچ بندری

4/02816901408451 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,000 تومان

ساندویچ فلافل

4/2 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان

ساندویچ همبرگر دستی

2/60714285714286 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,000 تومان

ساندویچ زبان

3/3 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,500 تومان

ساندویچ مرغ

3/08333333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,500 تومان

ساندویچ هات داگ گوشت

3/125 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,000 تومان

ساندویچ چیزبرگر

3/32142857142857 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,500 تومان

ساندویچ هات داگ بندری

3/53571428571429 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,500 تومان

ساندویچ همبرگر معمولی

1 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان

ساندویچ کتلت کوکتل

3/6625 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,500 تومان

ساندویچ مرغ بندری

3/16666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,500 تومان

ساندویچ کتلت بندری

3/06944444444444 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,500 تومان

سیب زمینی

2/91666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,500 تومان

نوشابه بزرگ

3/35595238095238 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,800 تومان

نوشابه کوچک

4/07142857142857 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,000 تومان

نوشابه شیشه ای

3/45833333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,200 تومان

نوشابه قوطی

3/60714285714286 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

دلستر بزرگ

2/625 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,850 تومان

دلستر قوطی

3/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,900 تومان

دوغ بزرگ

4 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,500 تومان

دوغ لیوانی

3/8125 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

دوغ شیشه گازدار

4/25694444444444 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

آبمعدنی بزرگ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,000 تومان

آبمعدنی کوچک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
500 تومان

ساندویچ هات داگ پنیر

3/375 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,000 تومان

لت برگر

3/125 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,500 تومان

ساندویچ مغز و زبان

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,500 تومان

هانبرگر

4/175 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,000 تومان

ساندویچ هات داگ پنیری

3/46875 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,000 تومان

ساندویچ کوکتل

4/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,500 تومان

ساندویچ مغز و زبان بندری

3/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,000 تومان

سس لیوانی

3/44444444444444 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
500 تومان

سس لیوانی قرمز

3/42647058823529 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
500 تومان

نان اضافه (دو نان)

2/91666666666667 از 5
.
500 تومان

سمبوسه سیب زمینی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

سیب زمینی ویژه

3/6875 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

گوشتفل

1 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,500 تومان

کافل

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

سوفل

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,000 تومان

میکس جنوب

3/1875 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,000 تومان

پن فل

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,800 تومان

قارچ فل

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,500 تومان

ساندویچ کباب ترکی مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

ساندویچ کباب ترکی گوشت

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

ساندویچ کباب ترکی مخلوط

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

کتلت گوشت

4/5 از 5
میکس کتلت و گوشت چرخ کرده
8,000 تومان

کتلت مرغ

4/5 از 5
میکس کتلت و مرغ سرخ شده
6,500 تومان

کتلت ویژه دایی علی

2/16666666666667 از 5
گوشت چرخی 5 پر کتلت ژآمبون
10,000 تومان

متفرقه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,500 تومان

همبرگر مخصوص دایی علی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,500 تومان

سینی پارسی

0 از 5
عدسی لوبیا گرم ، نیمرو و قرمه ، کره محلی ، مربا یا عسل
25,000 تومان

صبحانه همیشگی

0 از 5
پنیر محلی ، گردو ، سبزی
8,000 تومان

املت پارسی

0 از 5
تخم مرغ محلی ، قارچ ، پیاز ، گوجه ، فلفل دلمه
13,000 تومان

نیمرو گوجه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,000 تومان

نیمرو پیاز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,000 تومان

نیمرو قارچ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,000 تومان

قرمه نیمرو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

اسفناج تخم مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,000 تومان

لوبیا گرم

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,500 تومان

عدسی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,500 تومان

آش جو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,500 تومان

اماچو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,500 تومان

شیر برنج

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان

فرنی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,000 تومان