رستوران داده آسا

نوع رستوران سنتی
محدوده
هزینه: ... ریال
حداقل خرید 1000 ریال

آدرس

کرمان بلوار نصر مجتمع نصر واحد3

تعداد رای
امتیاز کل
3
کیفیت
4
قیمت
4
شما چه امتیازی میدهید؟
قیمت
کیفیت
شما تنها از یک رستوران میتوانید خرید کنید.
سبد خرید
ادامه خرید
مبلغ کل: 0 ریال

درج نظر
شما تنها از یک رستوران میتوانید خرید کنید.
غذاها
رستوران
پشتیبانی آنلاین فودسنتر