پیتزا فیله بوقلمون

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,500 تومان

پیتزا پپرونی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,500 تومان

پیتزا رست بیف

3/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,500 تومان

پیتزا سبزیجات

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,500 تومان

پیتزا سیسیلی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,200 تومان

پیتزا یونانی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,500 تومان

ساندویچ رست بیف

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,900 تومان

سیب زمینی ویژه

3/125 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,500 تومان

پیتزا شنیسل مرغ

4 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,500 تومان

پیتزا اورجینال

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
21,900 تومان

پیتزا مجیکال

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,800 تومان

پیتزا مارگاریتا

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,800 تومان

پیتزا مارگاریتا اسلواکی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,200 تومان

پیتزا شیکاکو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,200 تومان

پیتزا نیویورک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,900 تومان

پیتزا مونترال

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,500 تومان

پیتزا سالامی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,900 تومان

پیتزا هات داگ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,200 تومان

پیتزا گوشت

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,800 تومان

پیتزا ویکتوریا

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,200 تومان

ساندویچ فیله مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,800 تومان

ساندویچ گوشت

1 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,500 تومان

ساندویچ میکس

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,800 تومان

ساندویچ بوقلمون

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,900 تومان

ساندویچ سالامی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,500 تومان

ساندویچ پپرونی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,500 تومان

ساندویچ ژامبون مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,800 تومان

ساندویچ هات داگ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,500 تومان

سیب زمینی با سس و پنیر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,900 تومان

سیب زمینی با قارچ و پنیر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,500 تومان

نوشابه قوطی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

نوشابه شیشه ای

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,200 تومان

نوشابه خانواده

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,700 تومان

دلستر قوطی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,700 تومان

آبمعدنی بزرگ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
800 تومان

آبمعدنی کوچک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
500 تومان

دوغ کوچک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

دوغ خانواده

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,800 تومان

دوغ محلی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,200 تومان

نان سير

0 از 5
تهيه شده از بهترين مواد اوليه
5,500 تومان

پیتزا خانواده

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

سیب زمینی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,500 تومان

پیتزا خانواده مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
29,800 تومان

پیتزا زبان خانواده

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
35,000 تومان

پیتزا یونانی مینی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,500 تومان

پیتزا خانواده اورجینال

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
39,000 تومان

پیتزا مینی اورجینال

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,500 تومان

پیتزا مینی نیویورک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,900 تومان

پیتزا خانواده گوشت

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
26,500 تومان

پیتزا مینی گوشت

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,200 تومان

سالاد سزار

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

لازانیا گوشت

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,500 تومان