سوپ روز

3/85 از 5
سوپ روز
2,500 تومان

دوغ 300cc

3/25 از 5
.
1,500 تومان

خوراک کباب کوبیده ( 2سیخ )

3/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,700 تومان

خوراک جوجه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,500 تومان

متفرقه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,300 تومان

ژله

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

شیرین پلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,700 تومان

بزقرمه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

باقلا پلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,700 تومان

زرشک پلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,000 تومان

چلو ساده

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,700 تومان