چلو کباب عروس

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,700 تومان

چلو جوجه چینی

3/16666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
21,700 تومان

خوراک اکبر جوجه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,700 تومان

نوشابه قوطی

3 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

سوپ روز

3/58333333333333 از 5
سوپ روز
2,500 تومان

دوغ 300cc

2/375 از 5
.
1,200 تومان

خوراک کباب کوبیده ( 2سیخ )

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,500 تومان

خوراک جوجه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,500 تومان