چلو جوجه چینی

3/16666666666667 از 5
.
18,700 تومان

خوراک اکبر جوجه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,700 تومان

زرشک پلو با مرغ

3/66666666666667 از 5
.
14,200 تومان

سوپ روز

3/85 از 5
سوپ روز
2,500 تومان

دوغ 300cc

2/375 از 5
.
1,500 تومان

خوراک کباب کوبیده ( 2سیخ )

3/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,500 تومان

خوراک جوجه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,500 تومان

متفرقه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,300 تومان

ژله

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

شیرین پلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,700 تومان