میکس البرز (جوجه، برگ و نگینی)

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
33,700 تومان

چلوکباب برگ مخصوص (برگ و جوجه)

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
26,700 تومان

چلو شیشلیک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
43,200 تومان

چلو کباب سلطانی ممتاز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
28,700 تومان

چلو کباب برگ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
24,700 تومان

چلو کباب عروس

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,700 تومان

خوراک ژیگو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
26,700 تومان

چلو کباب مخصوص سرآشپز (جوجه، فیله و ماهی)

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
37,700 تومان

چلو کباب بختیاری (میکس جوجه و فیله)

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,200 تومان

چلو جوجه کباب ممتاز

3/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,200 تومان

چلو کباب نگین (میکس جوجه و کوبیده)

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,700 تومان

چلو کباب کوبیده

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,200 تومان

چلو جوجه کباب رول

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,700 تومان

چلو جوجه چینی

3/66666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
21,700 تومان

شوید باقلا پلو با ماهی کباب

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
25,700 تومان

شوید باقلا پلو با ماهی تیلا پیا

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
25,700 تومان

شوید باقلا پلو با ماهی قزل آلا

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,200 تومان

خوراک اکبر جوجه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,700 تومان

باقلاپلو با گوشت گردن

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
33,700 تومان

باقلاپلو با گوشت ماهیچه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
35,000 تومان

زرشک پلو با مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,200 تومان

ته چین مرغ (فقط ناهار)

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,000 تومان

چلو میگو پفکی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
27,000 تومان

شیرین پلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

باقلا پلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

زرشک پلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,700 تومان

چلو ساده

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,500 تومان

دلستر قوطی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

نوشابه قوطی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

سوپ روز

0 از 5
سوپ روز
2,500 تومان