چلو کباب عروس

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,700 تومان

چلو جوجه چینی

3/66666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
21,700 تومان

خوراک اکبر جوجه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,700 تومان

نوشابه قوطی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

سوپ روز

0 از 5
سوپ روز
2,500 تومان

دوغ 300cc

0 از 5
.
1,200 تومان